Εμφάνιση όλων x BL30 x BZ30 x DL200D x DL200H x DL200L x DL200P x DL200X
BL30
BZ30
DL200D
DL200H
DL200L
DL200P
DL200X

Τεχνικά δεδομένα κανονική προβολή Μετρούμενες ποσότητες και...

Εξοικονομήστε: 31 %

79,94 € 54,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 3.510.205.520 3.510.205.015 3.510.260.040 3.510.260.020 3.510.260.050 3.510.260.030 3.510.260.060
Θερμοκρασία αέρα [°C]
Αρχή μέτρησης NTC NTC NTC NTC NTC NTC όχι
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C] -40 -5 -20 -20 -20 -20
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 70 50 50 50 50 50
Ακρίβεια ± [°C] 2 1 0,3 0,3
Ανάλυση ένδειξης [°C] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ακρίβεια ± 0 °C - 40 °C [°C] 0,3
Θερμοκρασία αέρα [°F]
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°F] -40 23
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°F] 158 122
Ανάλυση ένδειξης [°F] 0,1 0,1
Ακρίβεια ± [°F] 1,8 1,8
σχετική υγρασία αέρα
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [%r.F.] 0 0,1 10 10 10 10
Περιοχή μέτρησης μέγ. [%r.F.] 100 99,9 100 100 100 100
Ακρίβεια ± [%r.F.] 3,5 2 2 2 2
Ανάλυση ένδειξης [%σχ.υγρ.] 0,1 0,1
Ακρίβεια [%r.F.] 5
Αρχή μέτρησης χωρητικά χωρητικά χωρητικά χωρητικά όχι
Ανάλυση ένδειξης [%r.f.] 0,5 0,1 0,5 0,5
Πίεση αέρα
Αρχή μέτρησης όχι όχι όχι όχι όχι
Περιοχή μέτρησης [hPa] 300 - 1.300 (απόλυτη πίεση αέρα) όχι όχι όχι όχι
Ακρίβεια ± [hPa] 0,5
Ανάλυση ένδειξης [hPa] 0,1
Συγκέντρωση CO²
Αρχή μέτρησης NDIR όχι όχι NDIR όχι όχι
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [ppm] 0
Περιοχή μέτρησης μέγ. [ppm] 9.999
Ακρίβεια [ppm] 75
Ακρίβεια [%] 5
Ακρίβεια ±75 ppm / ±5 % όχι όχι ± 50 ppm / + 3% από την τιμή μέτρησης (στους 20°C και 1.013 mbar) όχι όχι
Ανάλυση ένδειξης [ppm] 1 1
Περιοχή μέτρησης [ppm] όχι όχι 0 - 5.000 όχι όχι
Σταθερότητα μεγάλης διάρκειας [ppm/a] 20
Θερμοστοιχείο Κ
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C] -200
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 1.200
Ανάλυση [°C] 0,2
Ακρίβεια μεταξύ -200 °C ... 0 °C [°C] όχι όχι όχι όχι ±1
Ακρίβεια μεταξύ -200 °C ... 0 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι όχι όχι όχι ±0,5
Ακρίβεια μεταξύ 0 °C ... 1.200 °C [°C] όχι όχι όχι όχι ±0
Ακρίβεια Ακρίβεια μεταξύ 0 °C ... 1.200 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι όχι όχι όχι ±0,2
Θερμοστοιχείο J
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C] -200
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 1.200
Ακρίβεια -200 °C ... 0 °C [°C] όχι όχι όχι όχι ±1
Ακρίβεια -200 °C ... 0 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι όχι όχι όχι ±0,5
Ακρίβεια Ακρίβεια μεταξύ 0 °C ... 1.200 °C [°C] όχι όχι όχι όχι ±1
Ακρίβεια Ακρίβεια μεταξύ 0 °C ... 1.200 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι όχι όχι όχι ±0,2
Ανάλυση [°C] 0,2
Θερμοστοιχείο S
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C] -50
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 1.700
Ακρίβεια μεταξύ -50 °C ... 0 °C [°C] όχι όχι όχι όχι ±1
Ακρίβεια μεταξύ -50 °C ... 0 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι όχι όχι όχι 0,5
Ακρίβεια 0 °C ... 1.700 °C [°C] όχι όχι όχι όχι ±1
Ακρίβεια 0 °C ... 1.700 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι όχι όχι όχι ±0,2
Ανάλυση [°C] 0,2
PT100
Περιοχή μέτρησης ελάχ [°C] -200
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 500
Ακρίβεια [°C] 0,2
Ακρίβεια από την τιμή μέτρησης ± [%] 1
Ανάλυση [°C] 0,02
Είσοδος τάσης
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [V] 0
Περιοχή μέτρησης μέγ. [V] 1
Ακρίβεια ± [µV] 200
Ακρίβεια από την τιμή μέτρησης - Τάση εισόδου ± [%] 1
Ανάλυση όχι όχι όχι όχι <500
Μέτρηση ρεύματος
Περιοχή μέτρησης ελάχ. στη λειτουργία δυο αγωγών [mA] 4
Περιοχή μέτρησης μέγ. στη λειτουργία δυο αγωγών [mA] 20
Περιοχή μέτρησης ελάχ. στη λειτουργία τριών αγωγών [mA] 0
Περιοχή μέτρησης μέγ. στη λειτουργία τριών αγωγών [mA] 20
Ακρίβεια ± [µA] 4
Ακρίβεια από την τιμή μέτρησης ± [%] 0,1
Ανάλυση [µA] 5
Φορτίο [σεT002] περ. 50
Οθόνη
LCD
μονόχρωμη
Μέγεθος [mm] 90 x 64 90 x 64 90 x 64 90 x 64 90 x 64
Οργάνωση μνήμης
Διάστημα ανίχνευσης από 1 s > 1 s 10/30s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24h 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
Διάστημα αποθήκευσης από 1 s > 1 s 1/10/12/15/30, 1/3/6/12/24 h 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h 1/10/12/15/30 min 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
Μνήμη δεδομένων 32.000 Τιμές μέτρησης, (ανά 16.000 για θερμοκρασία και υγρασία αέρα) 50.000 Τιμές μέτρησης 16 ΜΒ, 3.200.000 σημεία μέτρησης 16 ΜΒ, 3.200.000 σημεία μέτρησης 16 ΜΒ, 3.200.000 σημεία μέτρησης 16 ΜΒ, 3.200.000 σημεία μέτρησης 16 ΜΒ, 3.200.000 σημεία μέτρησης
Καταγραφή δεδομένων έως 20 κανάλια μέτρησης παράλληλα έως 20 κανάλια μέτρησης παράλληλα έως 20 κανάλια μέτρησης παράλληλα έως 20 κανάλια μέτρησης παράλληλα έως 20 κανάλια μέτρησης παράλληλα
διαθέσιμα κανάλια μέτρησης 32 24 28 μέγ. 48 μέγ. 128
διαθέσιμες ομάδες καναλιών 8 6 7 μέγ. 12 μέγ. 32
Λογισμικό TR, DE, EN, ES, FR TR, DE, EN, ES, FR TR, DE, EN, ES, FR TR, DE, EN, ES TR, DE, EN, ES, FR
Θύρα
USB
LAN
Υποδοχή jack
BNC
RS-485
10-πολικός ακροδέκτης σύνδεσης
Υποδοχή jack - 2x
BNC - 2x
Έλεγχος συσκευής
Πλήκτρα
Έκδοση περιβλήματος
Πλαστικού
Τροφοδοσία ενέργειας
εσωτερικά (μπαταρία) 1 x 3,6 V Li-SOCL2, 14.250 1 x 3,7 V μπαταρία ιόντων λιθίου ή τροφοδοτικό 230 V 4 x 1,5 V AA, Διάρκεια λειτουργίας > 1 έτος (ανάλογα με τους αισθητήρες και τη διαμόρφωση) 4 x 1,5V , AA, Διάρκεια λειτουργίας > 1 έτος (ανάλογα με τους αισθητήρες και τη διαμόρφωση) 4 x 1,5 V , AA, Διάρκεια λειτουργίας > 1 έτος (ανάλογα με τους αισθητήρες και τη διαμόρφωση) 4 x 1,5 V , AA, Διάρκεια λειτουργίας > 1 έτος (ανάλογα με τους αισθητήρες και τη διαμόρφωση) 4 x 1,5 V , AA, Διάρκεια λειτουργίας > 1 έτος (ανάλογα με τους αισθητήρες και τη διαμόρφωση)
εξωτερικά (USB)
εξωτερικά (LAN, έκδοση PoE)
Ακροδέκτες σύνδεσης για εξωτερική πηγή τάσης για ηλεκτρική τροφοδοσία
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 94 90 166 166 166 166 166
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 32 110 32 32 32 32 32
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 50 98 78 78 78 78 78
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 0,091 0,245 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
κανονική προβολή
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης
Μετρητής
Μπαταρία(-ες)
Τσάντα/θήκη
Καλώδιο σύνδεσης USB
Λογισμικό καταγραφέα δεδομένων BL30
Ασφαλιζόμενη βάση επιτοίχιας στήριξης
Οδηγίες χρήσης
Τροφοδοτικό
Λογισμικό Η/Υ (Download)
CD Rom με λογισμικό Η/Υ Smartgraph και οδηγίες χρήσης
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
Θερμοκρασία αέρα [°C]
Θερμοκρασία αέρα [°F]
σχετική υγρασία αέρα [%]
σε συγκέντρωση Τ001 [ppm]
απόλυτη υγρασία αέρα [g/m³]
Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°C]
Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°F]
σχετική πίεση αέρα [hPa]
απόλυτη πίεση αέρα [hPa]
Εξωτερικοί αισθητήρες
σε συγκέντρωση Τ001 [ppm]
άγνωστο
Συγκέντρωση σωματιδίων [0.5µm]
Συγκέντρωση σωματιδίων [1µm]
Συγκέντρωση σωματιδίων [5]
Συγκέντρωση σωματιδίων [10]
Συγκέντρωση σωματιδίων [xµm]
Συγκέντρωση σωματιδίων [yµm]
Συγκέντρωση σωματιδίων [zµm]
ανενεργό
Συγκέντρωση σωματιδίων [0.2µm]
Θερμοκρασία ορίου ψύξης [°C]
Θερμοκρασία ορίου ψύξης [°F]
Ολική ακτινοβολία [W/m²]
Φως ημέρας
Ποσότητα βροχής [l/m²]
Ταχύτητα ανέμου [m/s]
Κατεύθυνση ανέμου
Υγρασία εδάφους
Συγκέντρωση σωματιδίων [0.3µm]
Συγκέντρωση σωματιδίων [0.1µm]
Θερμοκρασία επιφάνειας [°C]
απόλυτη υγρασία αέρα [g/m³]
Θερμοκρασία επιφάνειας [°F]
Θερμοκρασία υλικού [°C]
Θερμοκρασία υλικού [°F]
Θερμοκρασία αέρα [°C]
Θερμοκρασία αέρα [°F]
Υγρασία ξύλου [Digits]
Υγρασία κατασκευής [Digits]
σχετική υγρασία αέρα [%]
Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°C]
Αναλογία ανάμειξης [g/kgξηρούαέρα]
Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°F]
Τάση μπαταρίας [mV,V]
Τάση [mV,V]
Ένταση ρεύματος [mA,A]
απόλυτη πίεση αέρα [hPa,Pa]
σχετική πίεση αέρα [hPa,Pa]
Διαφορική πίεση [Pa]
Ταχύτητα ροής [m/s]
Υγρασία φύλλου
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Ένδειξη μέγιστης τιμής, Λειτουργία μεταγωγής °C/°F, Λειτουργία συναγερμού, Ημερομηνία, Ώρα, Ελεύθερα επιλέξιμο διάστημα αποθήκευσης από 1 δευτερόλεπτο έως 24 ώρες, Μόνιμη ή δακτυλιοειδής καταγραφή μέγ. 32.000 τιμών μέτρησης (από 16.000 για θερμοκρασία και υγρασία αέρα), Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Ένδειξη μέγιστης τιμής, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Λειτουργία μεταγωγής °C/°F, Οθόνη με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού, CO2Λειτουργία συναγερμού ακουστική, CO2Αισθητήρας, Ένδειξη αίσθησης άνεσης, Ημερομηνία, Ώρα, Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο