Τηλέφωνα Υπηρεσιών:

Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
Δευτέρα - Πέμπτη: 8:00 - 17:30
Παρασκευή: 8:00 - 17:00
Μετρητής θερμικής δυσφορίας TC100 σε ποιότητα μάρκας Trotec

Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες

Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
 1. Προϊόντα και υπηρεσίες
 2. Συσκευές μέτρησης
 3. Κλίμα
 4. Συσκευές μέτρησης κλίματος
 5. TC100

Μετρητής θερμικής δυσφορίας TC100

Κλιματική αξιολόγηση χώρου εργασίας – γρήγορα, με ακρίβεια και βάσει προτύπων

Μετρητής θερμικής δυσφορίας TC100

Το TC100 είναι μια πολυλειτουργική συσκευή διάγνωσης για τον επαγγελματικό έλεγχο του κλίματος και προσδιορίζει πολύ γρήγορα τον δείκτη WBGT, για παράδειγμα κατά την αξιολόγηση χώρων εργασίας με θερμική επιβάρυνση.

Για προσαρμοσμένες μετρήσεις σε εσωτερικές και εξωτερικές περιοχές η άμεση ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να συνυπολογιστεί μέσω λειτουργίας ή να αμεληθεί. Επίσης μπορεί να οριστεί μια ατομική οριακή τιμή συναγερμού WBGT η υπέρβαση της οποίας εμφανίζεται αμέσως ακουστικά.

Επιπλέον, το TC100 είναι σε θέση να προσδιορίζει πρακτικά όλα τα σχετικά μεγέθη μέτρησης για τη θερμική άνεση.

Είτε πρόκειται για θερμοκρασία και υγρασία αέρα, ακτινοβολούμενη θερμότητα, θερμοκρασία υγρού βολβού και θερμοκρασία σημείου δρόσου ή πίεση αέρα – όλα αυτά τα μεγέθη μέτρησης καλούνται σε πραγματικό χρόνο, εμφανίζονται ως τιμή συγκράτησης, ελάχιστη, μέγιστη ή μέση τιμή στην οθόνη με οπίσθιο φωτισμό και αποθηκεύονται με χωρητικότητα 99 τιμών μέτρησης επίσης άμεσα στο TC100.

Για μετρήσεις μεγάλης διάρκειας το TC100 μπορεί να στερεωθεί επίσης σε ένα στήριγμα. Επιπλέον, η συσκευή μέτρησης διαθέτει μια σύνδεση Mini USB καθώς και μια υποδοχή κοίλου φις 9 V έτσι ώστε μέσω αυτών των υποδοχών να είναι δυνατή αντί της χρήσης μπαταρίας η μόνιμη λειτουργία μέσω ηλεκτρικού δικτύου. Επίσης, για τη φορητή ηλεκτρική τροφοδοσία, αν χρειαστεί, μπορεί να συνδεθεί επίσης ένα Powerbank στη σύνδεση Mini USB του TC100.

Πρακτικά πλεονεκτήματα:

 • Για την αξιολόγηση της θερμικής επιβάρυνσης ή τη μέτρηση άνεσης βάσει προτύπων στον χώρο εργασίας σύμφωνα μα τα πρότυπα ISO 7243, ISO 7726 και DIN 33403
 • Μικρός χρόνος απόκρισης
 • Λειτουργία βαθμονόμησης
 • Ρύθμιση Offset για ακτινοβολούμενη θερμότητα, θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα
 • Λειτουργία Data-Hold, Min, Max και συναγερμού
 • Μνήμη δεδομένων για 99 τιμές μέτρησης
 • Φωτισμός οθόνης
 • Σπείρωμα ¼ ίντσας για υποδοχή στηρίγματος
 • Είναι επίσης δυνατή η λειτουργία ηλεκτρικού δικτύου από τη λειτουργία μπαταρίας
 • Αυτόματη απενεργοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας
 • Περιλαμβάνεται πιστοποιητικό βαθμονόμησης
Η οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό του TC100 εμφανίζει ταυτόχρονα τέσσερις τιμές μέτρησης που μπορούν να διαβαστούν ακόμη και σε περιβάλλοντα με κακό φωτισμό.
Ευδιάκριτη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό

Μέτρηση βάσει προτύπων του δείκτη WBGT

Σε άτομα τα οποία εργάζονται σε εγκαταστάσεις ή περιβάλλοντα με υψηλή αποβολή ενέργειας ή θερμική ακτινοβολία, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος θερμικής δυσφορίας.

Για την προστασία της υγείας αυτών των προσαρμοσμένων στη θερμότητα εργαζομένων προβλέπονται μεταξύ άλλων χρόνοι έκθεσης και ηρεμίας προσαρμοσμένοι στο βαθμό επιβάρυνσης.

Η ένταση της θερμικής δυσφορίας υπολογίζεται από διάφορους κλιματικούς παράγοντες. Η διεθνώς τυποποιημένη ονομασία αυτού του δείκτη κλίματος ονομάζεται δείκτης WBGT (Wet Bulb Globe Temperature).

Αυτός ο δείκτης που αναπτύχθηκε αρχικά από τον αμερικανικό στρατό έχει επίσης οριστεί και μέσω του DIN EN 27243 και χρησιμεύει μεταξύ άλλων στη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για διαλείμματα εργασίας και περιορισμούς σε χώρους εργασίας με θερμική επιβάρυνση.

Εκτός από το WBGT- με το TC100 μπορεί επίσης να προσδιοριστεί ο δείκτης θερμότητας – που ονομάζεται επίσης Humidex – ο οποίος καταδεικνύει τη συνδυασμένη επίδραση της υγρασίας του αέρα, της θερμοκρασίας και της ακτινοβολούμενης θερμότητας στον ανθρώπινο οργανισμό.

Επειδή με αυξανόμενη θερμότητα μειώνεται η σωματική απόδοση, ο δείκτης WBGT και ο δείκτης θερμότητας χρησιμοποιούνται ολοένα συχνότερα ως βοηθήματα λήψης απόφασης για αθλητές υψηλών επιδόσεων ή σε αθλητικές διοργανώσεις.


Εύχρηστος, ανθεκτικός, ακριβής – Μετρητής θερμικής δυσφορίας TC100
TC100: Ενδείκνυται ιδανικά για μετρήσεις βάσει προτύπων σε χώρους εργασίας με θερμική επιβάρυνση

Κανένας άλλος μετρητής χειρός WBGT στην αγορά δεν προσδιορίζει τόσα διαφορετικά μεγέθη μέτρησης με μια μόνο συσκευή:

 • Δείκτης κλίματος (WBGT) για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 • Ακτινοβολούμενη θερμότητα (Black Globe)
 • Δείκτης θερμότητας (HI)
 • Θερμοκρασία αέρα
 • Σχετική υγρασία αέρα
 • Θερμοκρασία σημείου δρόσου
 • Θερμοκρασία υγρού βολβού
 • Πίεση αέρα

Αγορά

Τεχνικά δεδομένα

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
  Αριθμός προϊόντος 3.510.007.010
Θερμοκρασία αέρα [°C]
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C] 0
  Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 50
  Ανάλυση [°C] 0,1
  Ακρίβεια ± [°C] 0,6
Θερμοκρασία αέρα [°F]
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°F] 32
  Περιοχή μέτρησης μέγ. [°F] 122
σχετική υγρασία αέρα (%)
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. [%] 0
  Περιοχή μέτρησης μέγ. [%] 99,9
  Ακρίβεια 0 % - 10 % [%] 5
  Ακρίβεια 10 % - 70 % [%] 3
  Ακρίβεια 70 % - 99,9 % [%] 5
Θερμοκρασία μαύρης σφαίρας (°C)
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C] 0
  Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 80
  Ακρίβεια (20°C-50°C) ± [°C] 0,6
  Ακρίβεια (<20°C / >50°C) ± [°C] 1
Αισθητή θερμοκρασία (WBGT) [°C]
  Περιοχή μέτρησης Εσωτερικοί χώροι ελάχ. [°C] 15
  Περιοχή μέτρησης Εσωτερικοί χώροι μέγ. [°C] 59
  Ακρίβεια εσωτερικά [°C] ± ±1
  Περιοχή μέτρησης Εξωτερικοί χώροι ελάχ. [°C] 15
  Περιοχή μέτρησης Εξωτερικοί χώροι μέγ. [°C] 56
  Ακρίβεια εξωτερικά [°C] ± ±1.5
Πίεση αέρα [hPa]
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. [hpa] 300
  Περιοχή μέτρησης μέγ. [hpa] 1.100
  Ακρίβεια ± [hpa] 1,5
  Ανάλυση [hpa] 0,1
Οθόνη
  LCD
  μονόχρωμη
Έλεγχος συσκευής
  Πλήκτρα
Έκδοση περιβλήματος
  Πλαστικού
Τροφοδοσία ενέργειας
  εσωτερικά (μπαταρία) - 4 x AAA 1.5V
  μέσω ρεύματος δικτύου - 9V AC / DC
  εσωτερικά (μπαταρία) 4 x 1,5 V, AAA
Συνθήκες περιβάλλοντος
  Λειτουργία - ελάχ. θερμοκρασία [°C] 0
  Λειτουργία - μέγ. θερμοκρασία [°C] 50
  Αποθήκη - ελάχ. θερμοκρασία [°C] -20
  Αποθήκη - μέγ. θερμοκρασία [°C] 50
  Αποθήκευση - μέγ. σχετ. υγρασία αέρα (μη συμπυκνούμενη) [%] 90
Διάσταση
  Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 162
  Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 58
  Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 32
Βάρος
  (χωρίς συσκευασία) [kg] 0,215
κανονική προβολή
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης
  Μετρητής
  Μπαταρία(-ες)
  Πιστοποιητικό βαθμονόμησης
  Κουτί φύλαξης
  Οδηγίες χρήσης
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
  Θερμοκρασία αέρα [°C]
  Θερμοκρασία αέρα [°F]
  σχετική υγρασία αέρα [%]
  Θερμοκρασία μαύρης σφαίρας [°C]
  WBGT
  Πίεση αέρα
  Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°C]
  Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°F]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
  Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Δείκτης θερμότητας (HI), Αισθητή θερμοκρασία (WBGT), Θερμοκρασία υγρού βολβού, Λειτουργία μεταγωγής °C/°F, Λειτουργία μεταγωγής hpa/inHG/mmHG, Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη μέσης τιμής, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Λειτουργία συναγερμού για αισθητή θερμοκρασία (WBGT), Αυτόματη απενεργοποίηση, Φωτισμός οθόνης

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο

Εξαρτήματα

Φόρτωση...

Εναλλακτικά προϊόντα

Φόρτωση...

Λήψεις

Φόρτωση...