Εμφάνιση όλων x BB20 x BB30
BB20
BB30

Τεχνικά δεδομένα κανονική προβολή Μετρούμενες ποσότητες και...

Εξοικονομήστε: 66,30 €

156,25 € 89,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 116,41 €

296,36 € 179,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 3.510.205.075 3.510.205.077
Μέτρηση πάχους στρώσης
Αρχή λειτουργίας | Πάχος στρώσης Μαγνητική επαγωγή, Δινορεύματα Μαγνητική επαγωγή, Δινορεύματα
Υλικό | Πάχος στρώσης Σιδηρομαγνητικά υποστρώματα, Μη σιδηρούχα μεταλλικά υποστρώματα Σιδηρομαγνητικά υποστρώματα, Μη σιδηρούχα μεταλλικά υποστρώματα
κρίσιμο πάχος βασικής στρώσης σε σιδηρομαγνητικά υποστρώματα 0,5 µm 0,5 µm
ελάχιστη ακτίνα κάμψης της επιφάνειας μέτρησης σε σιδηρομαγνητικά υποστρώματα 1,5 mm 1,5 mm
ελάχιστη επιφάνεια μέτρησης σε σιδηρομαγνητικά υποστρώματα Ø 7 mm Ø 7 mm
κρίσιμο πάχος βασικής στρώσης σε μη σιδηρούχα μεταλλικά υποστρώματα 0,3 µm 0,3 µm
ελάχιστη ακτίνα κάμψης σε μη σιδηρούχα μεταλλικά υποστρώματα 3 mm 3 mm
ελάχιστη επιφάνεια μέτρησης σε μη σιδηρούχα μεταλλικά υποστρώματα Ø 5 mm Ø 5 mm
Ακρίβεια ±0,1 µm ±0,1 µm (σε 0 µm έως 100 µm)
±1 µm (σε 100 µm έως 1.000 µm)
±0,01 mm (σε 1.000 µm έως 2.000 µm)
Περιοχή μέτρησης μέγ. [µm] 1.250 2.000
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [µm] 0 0
Ανοχή | Σιδηρομαγνητικά υποστρώματα Στην περιοχή μέτρησης 850 ~ 1.250 µm ±5 % από την τιμή μέτρησης
Ανοχή | Σιδηρομαγνητικά υποστρώματα Στην περιοχή μέτρησης 0 ~ 850 µm (±3 % + 1) µm από την τιμή μέτρησης
Ανοχή | Μη σιδηρούχα μεταλλικά υποστρώματα εγγυημένη ανοχή σε μη σιδηρούχα μεταλλικά υποστρώματα στην περιοχή μέτρησης 850 ~ 1.250 µm ±5 % από την τιμή μέτρησης
Ανοχή | Μη σιδηρούχα μεταλλικά υποστρώματα εγγυημένη ανοχή σε σιδηρομαγνητικά υποστρώματα στην περιοχή μέτρησης 0 ~ 850 µm (±3 % + 1,5) µm από την τιμή μέτρησης
Ανοχή | Μη σιδηρούχα μεταλλικά υποστρώματα εγγυημένη ανοχή σε μη σιδηρούχα μεταλλικά υποστρώματα στην περιοχή μέτρησης 0 ~ 1.000 µm (±2 % + 2) µm από την τιμή μέτρησης
Ανοχή | Μη σιδηρούχα μεταλλικά υποστρώματα εγγυημένη ανοχή σε μη σιδηρούχα μεταλλικά υποστρώματα στην περιοχή μέτρησης 1.000 ~ 2.000 µm ±3,5 % µm από την τιμή μέτρησης
Ανοχή | Σιδηρομαγνητικά υποστρώματα εγγυημένη ανοχή σε σιδηρομαγνητικά υποστρώματα στην περιοχή μέτρησης 0 ~ 1.000 µm (±2 % + 2) µm από την τιμή μέτρησης
Ανοχή | Σιδηρομαγνητικά υποστρώματα εγγυημένη ανοχή σε σιδηρομαγνητικά υποστρώματα στην περιοχή μέτρησης 1.000 ~ 2.000 µm ±3,5 % µm από την τιμή μέτρησης
Οργάνωση μνήμης
Μνήμη δεδομένων εσωτερικά Flash έως 400 τιμές μέτρησης έως 2.500 τιμές μέτρησης
Κλήση τελευταίων μετρήσεων
Οθόνη
LCD
μονόχρωμη
Έλεγχος συσκευής
Πλήκτρα
Συνθήκες περιβάλλοντος
Λειτουργία - ελάχ. θερμοκρασία [°C] 0 0
Λειτουργία - μέγ. θερμοκρασία [°C] 40 40
Λειτουργία - ελάχ. σχετ. υγρασία αέρα [%r.F.] 20 20
Λειτουργία - μέγ. σχετ. υγρασία αέρα [%r.F.] 90 90
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 110 114
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 24 27
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 54 54
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 0,114 0,152
κανονική προβολή
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης
Μετρητής
Μπαταρία(-ες)
βαλίτσα μεταφοράς
Καλώδιο USB
Λογισμικό
Εξαρτήματα βαθμονόμησης
Οδηγίες χρήσης
Προέκταση καλωδίου αισθητηρίου
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
Μήκος στρώσης [μm]
Εξωτερικοί αισθητήρες
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη μέσης τιμής, Αυτόματη απενεργοποίηση, Οθόνη με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού, Λειτουργία συναγερμού ακουστική, Αισθητήρας για σιδηρομαγνητικά υποστρώματα, Αισθητήρας για μη σιδηρούχα μεταλλικά υποστρώματα, Βαθμονόμηση δυο σημείων, Τυπική απόκλιση, Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη μέσης τιμής, Αυτόματη απενεργοποίηση, Οθόνη με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού, Αισθητήρας για σιδηρομαγνητικά υποστρώματα, Αισθητήρας για μη σιδηρούχα μεταλλικά υποστρώματα, Ένδειξη σφάλματος σε λανθασμένη μέτρηση, Bluetooth, Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι Τυπική απόκλιση, Λειτουργία συναγερμού ακουστική, Βαθμονόμηση δυο σημείων

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο