Εμφάνιση όλων x TS 410 SDI x TS 430 SDI x TS 470 SDI
TS 410 SDI
TS 430 SDI
TS 470 SDI

Τεχνικά δεδομένα Μετρούμενες ποσότητες και...

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 3.510.220.250 3.510.220.260 3.510.220.265
Ταχύτητα ροής αέρα [m/s]
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Ταχύτητα ροής αέρα [m/s] 0 0 0
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Ταχύτητα ροής αέρα [m/s] 20 2 20
Ακρίβεια | Ταχύτητα ροής αέρα [%] 2 1 3
Ακρίβεια ± | Ταχύτητα ροής αέρα [m/s] 0,2 0,04 0,2
Ανάλυση | Ταχύτητα ροής αέρα [m/s] 0,01 0,01 0,01
Αρχή μέτρησης | Ταχύτητα ροής αέρα Ανεμόμετρο θερμού φιλμ Ανεμόμετρο θερμού φιλμ Ανεμόμετρο θερμού φιλμ
Θερμοκρασία αέρα [°C]
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Θερμοκρασία αέρα [°C] 0 0 0
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Θερμοκρασία αέρα [°C] 50 50 50
Ανάλυση [°C] 0,1 0,1 0,1
Ακρίβεια | Θερμοκρασία αέρα (κείμενο) +0,7 °C (v > 0,5 m/s) +0,7 °C (v > 0,5 m/s) +0,7 °C (v > 0,5 m/s)
Θύρες/Μορφή φις
Μορφή φις Φις SDI Φις SDI Φις SDI
Διαστάσεις στοιχείου αισθητήρα
Μήκος [mm] 210 210 200
Διάμετρος Ø | Διαστάσεις στοιχείου αισθητήρα [mm] 6 6 12
Έκδοση υλικού στοιχείου αισθητήρα
Ανοξείδωτος χάλυβας
Αλουμίνιο
Σύνθετο υλικό
Πολυκαρβονικό
Λοιπά
Έκδοση υλικού λαβή
Έκδοση υλικού Πλαστικού Πλαστικού Πλαστικού
Πλαστικό / Μέταλλο
Μέταλλο
Συνθήκες περιβάλλοντος (Ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης στη λαβή)
Θερμοκρασία λειτουργίας ελάχ. [C] 0 0 0
Θερμοκρασία λειτουργίας μέγ. [C] 50 50 50
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
Θερμοκρασία αέρα [°F]
Ταχύτητα ροής αέρα [m/s]
Θερμοκρασία αέρα [°C]
Ογκομετρική παροχή αέρα [l/min]
Ογκομετρική παροχή αέρα [m³/h]
Ογκομετρική παροχή αέρα [m³/min]
Ογκομετρική παροχή αέρα [m³/s]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Ανοξείδωτο αισθητήριο Ανοξείδωτο αισθητήριο
Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι Πλαστικό αισθητήριο Πλαστικό αισθητήριο Ανοξείδωτο αισθητήριο, Πλαστικό αισθητήριο

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο