Εμφάνιση όλων x TS 210 SDI x TS 230 SDI x TS 250 SDI
TS 210 SDI
TS 230 SDI
TS 250 SDI

Τεχνικά δεδομένα Μετρούμενες ποσότητες και...

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 3.510.220.210 3.510.220.220 3.510.220.235
Θερμοκρασία αέρα [°C]
Ακρίβεια ± -10 °C - 50 °C [°C] 0,4
Ακρίβεια ± -20 °C - -10 °C [°C] 0,5
Ακρίβεια ± -40 °C - 140 °C [°C] 0,7
Ακρίβεια ± -40 °C - 100 °C [°C] 0,7
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Θερμοκρασία αέρα [°C] -20 -40 -40
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Θερμοκρασία αέρα [°C] 50 140 100
Περιοχή μέτρησης βραχυπρόθεσμα | Θερμοκρασία αέρα [°C] 180
Ανάλυση [°C] 0,1 0,1 0,1
Αρχή μέτρησης | Θερμοκρασία αέρα NTC PT100 PT100
Υγρασία αέρα [%]
Ακρίβεια 0 % - 90 % [%] 2 2
Ακρίβεια 90 % - 100 % [%] 3 3
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | σχετική υγρασία αέρα [%] 0 0 0
Περιοχή μέτρησης μέγ. | σχετική υγρασία αέρα [%] 95 100 100
Ανάλυση | Υγρασία αέρα [%] 0,1 0,1 0,1
Ακρίβεια ± [%r.F.] 2
Αρχή μέτρησης | σχετική υγρασία αέρα χωρητικά χωρητικά
Θύρες/Μορφή φις
Μορφή φις Φις SDI Φις SDI Φις SDI
Διαστάσεις στοιχείου αισθητήρα
Μήκος [mm] 108 250 250
Διάμετρος [mm] 12 12 5
Έκδοση υλικού στοιχείου αισθητήρα
Πολυκαρβονικό
Αλουμίνιο
Ανοξείδωτος χάλυβας
Σύνθετο υλικό
Λοιπά
Έκδοση υλικού λαβή
Έκδοση υλικού Πλαστικού Πλαστικού Πλαστικού
Πλαστικό / Μέταλλο
Μέταλλο
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°F]
Απόλυτη περιεκτικότητα υγρασίας [g/m³]
Θερμοκρασία αέρα [°C]
Θερμοκρασία αέρα [°F]
σχετική υγρασία αέρα [%]
Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°C]
Αναλογία ανάμειξης [g/kg]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Ανοξείδωτο αισθητήριο
Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι Ανοξείδωτο αισθητήριο, Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία (σύντομα έως 180°C!), Φίλτρο με μεταλλικό πλέγμα (Gaze) για προστασία του αισθητήρα, Ενδείκνυται για καθαρούς θαλάμους, Φίλτρο Teflon για προστασία του αισθητήρα Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία (σύντομα έως 180°C!), Φίλτρο με μεταλλικό πλέγμα (Gaze) για προστασία του αισθητήρα, Ενδείκνυται για καθαρούς θαλάμους, Φίλτρο Teflon για προστασία του αισθητήρα Ανοξείδωτο αισθητήριο, Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία (σύντομα έως 180°C!), Φίλτρο με μεταλλικό πλέγμα (Gaze) για προστασία του αισθητήρα, Ενδείκνυται για καθαρούς θαλάμους, Φίλτρο Teflon για προστασία του αισθητήρα

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο