1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Πολλαπλές λειτουργίες
  4. T3000
  5. Αισθητήρες SDI
  6. Αισθητήρες υγρασίας υλικού

Αισθητήρες SDI για μη καταστροφική μέτρηση υγρασίας υλικού

Ιδανικά για συνδυαστικές μετρήσεις κατανομών υγρασίας σε περισσότερες από μια διαστάσεις.

Η πολυλειτουργικότητα στα καλύτερά της

Η καινοτόμος ιδέα μιας καθολικής βάσης συσκευής T3000, η οποία συμπληρώνεται με ευέλικτα ανταλλάξιμοι αισθητήρες, απαλλάσσει τους χρήστες από την ανάγκη να έχουν πάντα μαζί τους μια πλήρη συλλογή μεμονωμένων συσκευών μέτρησης για τις εργασίες μέτρησής τους.

Μια απλή αλλαγή αισθητήρα μετατρέπει το T3000 στην ειδική συσκευή μέτρησης που χρειάζεστε αυτήν τη στιγμή. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ρυθμίσεις στη συσκευή, επειδή η έξυπνη τεχνολογία του T3000 αναγνωρίζει αυτόματα τον συνδεδεμένο αισθητήρα.

Πέραν των αποστολών μέτρησης χωρίς ιδιαίτερη προεπιλογή υλικού, στις οποίες εμφανίζεται αδιάστατη τιμή ως ένδειξη της υγρασίας, σε αυτούς τους αισθητήρες υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα επιλογής επιστρώσεων ανυδρίτη ή τσιμέντου. Στην προεπιλογή επιστρώσεων, τα αποτελέσματα μέτρησης εμφανίζονται άμεσα ως % μάζα και % CM στην οθόνη T3000. Αυτή η ενσωματωμένη μετατροπή τιμών μέτρησης είναι, ιδιαίτερα για τοποθετητές δαπέδων, ένα πρακτικό βοήθημα για το γρήγορο έλεγχο της ετοιμότητας για κάλυψη. Η ενσωματωμένη στην T3000 γραφική λειτουργία μέτρησης πλέγματος κάνει επιπλέον την καταγραφή, οπτικοποίηση και αξιολόγηση των κατανομών υγρασίας κοντά στην επιφάνεια ή σε βάθος πιο εύκολη απο ποτέ!
Βέλτιστοι για συνδυασμένες μετρήσεις κατανομών υγρασίας σε πολλαπλές διαστάσεις.

Λειτουργία συναγερμού

Και οι δύο αισθητήρες υγρασίας υλικού επιτρέπουν επιπλέον την επιλογή μίας ανεξάρτητης οριακής τιμής συναγερμού. Χάρη σε αυτήν τη λειτουργία, και μεγάλες επιφάνειες μπορούν να μετρηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά, χωρίς να χρειάζεται να παρακολουθείται συνεχώς η οθόνη: Μόλις υπάρξει υπέρβαση της επιλεγμένης οριακής τιμής, ο αισθητήρας SDI προειδοποιεί το χρήστη με ένα ακουστικό σήμα!

Ιδανικά για συνδυαστικές μετρήσεις κατανομών υγρασίας σε περισσότερες από μια διαστάσεις.

Κατά τη μέτρηση υγρασίας υλικού με την T3000 μπορεί να προεπιλεγεί -πέραν του μη καθορισμένου υλικού- και επίστρωση ανυδρίτη ή τσιμέντου και να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα ενδεικτικά ως % μάζας και % CM.
Μέτρηση υγρασίας υλικού
Μπορούν να καταγραφούν κατανομές υγρασίας μέσω μέτρησης πλέγματος και να οπτικοποιηθούν γραφικά άμεσα επι της συσκευής μέτρησης. Κατά τη μέτρηση πλέγματος, το πεδίο με κίτρινη επισήμανση καθορίζει το παρόν σημείο μέτησης και μετά την επιβεβαίωση της τιμής μέτρησης μεταβαίνει αυτόματα στο επόμενο πεδίο πλέγματος.
Μέτρηση πλέγματος

Όλοι οι Αισθητήρες SDI σε άμεση σύγκριση

Για να βρείτε τον κατάλληλο SDI-Αισθητήρας, έχετε εδώ τη δυνατότητα να συγκρίνετε συνοπτικά μεταξύ τους όλους τους Αισθητήρες SDI της Trotec.

Μοντέλα τα οποία δεν θέλετε να συμπεριλάβετε στη σύγκριση, καταργούνται με κλικ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά συγκριτικά

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο

Αισθητήρας υγρασίας μικροκυμάτων TS 610 SDI

Αισθητήρας υγρασίας υλικού TS 610 SDI εμφάνιση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Trotec
Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
  Αριθμός προϊόντος 3.510.220.270
Υγρασία υλικού
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Υγρασία υλικού 0,0 Digit
  Περιοχή μέτρησηςμέγ. | Υγρασία υλικού 200,0 Digit
  Ανάλυση 0,1 Digit
  Ακρίβεια | Υγρασία υλικού 0,1 Digit
  Βάθος διείσδυσης [mm] 300
  Αρχή μέτρησης Μικροκύματα
Θύρες/Μορφή φις
  Μορφή φις Φις SDI
  Οπή για φις τύπου μπανάνας
Διαστάσεις στοιχείου αισθητήρα
  Μήκος [mm] 45
  Διάμετρος [mm] 32
Έκδοση υλικού στοιχείου αισθητήρα
  Σύνθετο υλικό
  Αλουμίνιο
  Ανοξείδωτος χάλυβας
  Πολυκαρβονικό
  Λοιπά
Έκδοση υλικού λαβή
  Έκδοση υλικού Πλαστικού
  Πλαστικό / Μέταλλο
  Μέταλλο
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
  Υγρασία υλικού (μικροκύματα) [Digits]
  Υγρασία υλικού (διηλεκτρικό) [Digits]
  Υγρασία υλικού (ηλεκτρική αντίσταση) [Digits]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
  Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Μη καταστροφική μέτρηση υγρασίας βάθους έως 30 cm, Ακουστική ειδοποίηση μέσω ενσωματωμένου πιεζοηλεκτρικού σηματοδότη, Αυτόματη βαθμονόμηση κατά την εκκίνηση, Μέθοδος μέτρησης ανεξάρτητη από αλατότητα
  Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι με μόνωση, Χωρίς μόνωση, Μη καταστροφική μέτρηση υγρασίας επιφάνειας έως 4 cm

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο

Αισθητήρας υγρασίας υλικού TS 660 SDI

Αισθητήρας υγρασίας υλικού TS 660 SDI εμφάνιση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Trotec
Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
  Αριθμός προϊόντος 3.510.220.275
Υγρασία υλικού
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Υγρασία υλικού 0,0 Digit
  Περιοχή μέτρησηςμέγ. | Υγρασία υλικού 200,0 Digit
  Ανάλυση 0,1 Digit
  Ακρίβεια | Υγρασία υλικού 0,1 Digit
  Βάθος διείσδυσης [mm] 40
  Αρχή μέτρησης Διηλεκτρικά
Θύρες/Μορφή φις
  Μορφή φις Φις SDI
  Οπή για φις τύπου μπανάνας
Διαστάσεις στοιχείου αισθητήρα
  Μήκος [mm] 55
  Διάμετρος [mm] 20
Έκδοση υλικού στοιχείου αισθητήρα
  Αλουμίνιο
  Ανοξείδωτος χάλυβας
  Σύνθετο υλικό
  Πολυκαρβονικό
  Λοιπά
Έκδοση υλικού λαβή
  Έκδοση υλικού Πλαστικού
  Πλαστικό / Μέταλλο
  Μέταλλο
Διάσταση
  Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm]
  Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm]
  Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm]
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
  Υγρασία υλικού (διηλεκτρικό) [Digits]
  Υγρασία υλικού (ηλεκτρική αντίσταση) [Digits]
  Υγρασία υλικού (μικροκύματα) [Digits]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
  Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Μη καταστροφική μέτρηση υγρασίας επιφάνειας έως 4 cm, Ακουστική ειδοποίηση μέσω ενσωματωμένου πιεζοηλεκτρικού σηματοδότη, Αυτόματη βαθμονόμηση κατά την εκκίνηση
  Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι με μόνωση, Χωρίς μόνωση, Μέθοδος μέτρησης ανεξάρτητη από αλατότητα, Μη καταστροφική μέτρηση υγρασίας βάθους έως 30 cm

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο