Εμφάνιση όλων x TS 610 SDI x TS 660 SDI
TS 610 SDI
TS 660 SDI

Τεχνικά δεδομένα Μετρούμενες ποσότητες και...

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 3.510.220.270 3.510.220.275
Υγρασία υλικού
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Υγρασία υλικού 0,0 Digit 0,0 Digit
Περιοχή μέτρησηςμέγ. | Υγρασία υλικού 200,0 Digit 200,0 Digit
Ανάλυση 0,1 Digit 0,1 Digit
Ακρίβεια | Υγρασία υλικού 0,1 Digit 0,1 Digit
Βάθος διείσδυσης [mm] 300 40
Αρχή μέτρησης Μικροκύματα Διηλεκτρικά
Θύρες/Μορφή φις
Μορφή φις Φις SDI Φις SDI
Οπή για φις τύπου μπανάνας
Διαστάσεις στοιχείου αισθητήρα
Μήκος [mm] 45 55
Διάμετρος [mm] 32 20
Έκδοση υλικού στοιχείου αισθητήρα
Σύνθετο υλικό
Αλουμίνιο
Ανοξείδωτος χάλυβας
Πολυκαρβονικό
Λοιπά
Έκδοση υλικού λαβή
Έκδοση υλικού Πλαστικού Πλαστικού
Πλαστικό / Μέταλλο
Μέταλλο
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm]
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm]
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm]
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
Υγρασία υλικού (μικροκύματα) [Digits]
Υγρασία υλικού (διηλεκτρικό) [Digits]
Υγρασία υλικού (ηλεκτρική αντίσταση) [Digits]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Μη καταστροφική μέτρηση υγρασίας βάθους έως 30 cm, Ακουστική ειδοποίηση μέσω ενσωματωμένου πιεζοηλεκτρικού σηματοδότη, Αυτόματη βαθμονόμηση κατά την εκκίνηση, Μέθοδος μέτρησης ανεξάρτητη από αλατότητα Μη καταστροφική μέτρηση υγρασίας επιφάνειας έως 4 cm, Ακουστική ειδοποίηση μέσω ενσωματωμένου πιεζοηλεκτρικού σηματοδότη, Αυτόματη βαθμονόμηση κατά την εκκίνηση
Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι με μόνωση, Χωρίς μόνωση, Μη καταστροφική μέτρηση υγρασίας επιφάνειας έως 4 cm με μόνωση, Χωρίς μόνωση, Μέθοδος μέτρησης ανεξάρτητη από αλατότητα, Μη καταστροφική μέτρηση υγρασίας βάθους έως 30 cm

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο