1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Πολλαπλές λειτουργίες
  4. T3000
  5. Παρελκόμενα T3000

Παρελκόμενα MultiMeasure

Κατάλληλα παρελκόμενα για τη συσκευή μέτρησης πολλαπλών χρήσεων μας T3000: Θήκες μεταφοράς, θήκες ζώνης, ράβδοι επέκτασης και πολλά άλλα.!

Φύσιγγες βαθμονoμησηc 0% r.h. εμφάνιση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Trotec

Φύσιγγες βαθμονoμησηc 0% r.h.

Μαζί με το μπλοκ βαθμονόμησης, μπορείτε να βαθμονομήσετε τις συσκευές μέτρησης χειρός MultiMeasure T210 και T260, καθώς και τους αισθητήρες TS 210 SDI και TS 230 SDI. Οι αμπούλες βαθμονόμησης έχουν υγρασία 0%.

Φύσιγγες βαθμονόμησης 5% r.h. εμφάνιση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Trotec

Φύσιγγες βαθμονόμησης 5% r.h.

Μαζί με το μπλοκ βαθμονόμησης, μπορείτε να βαθμονομήσετε τις συσκευές μέτρησης χειρός MultiMeasure T210 και T260, καθώς και τους αισθητήρες TS 210 SDI και TS 230 SDI. Οι αμπούλες βαθμονόμησης είναι για υγρασία 5%.

 Φύσιγγες βαθμονόμησης 10% r.h. εμφάνιση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Trotec

Φύσιγγες βαθμονόμησης 10% r.h.

Μαζί με το μπλοκ βαθμονόμησης, μπορείτε να βαθμονομήσετε τις συσκευές μέτρησης χειρός MultiMeasure T210 και T260, καθώς και τους αισθητήρες TS 210 SDI και TS 230 SDI. Οι αμπούλες βαθμονόμησης έχουν υγρασία 10%.

Φύσιγγες βαθμονόμησης 20% r.h. εμφάνιση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Trotec

Φύσιγγες βαθμονόμησης 20% r.h.

Μαζί με το μπλοκ βαθμονόμησης, μπορείτε να βαθμονομήσετε τις συσκευές μέτρησης χειρός MultiMeasure T210 και T260, καθώς και τους αισθητήρες TS 210 SDI και TS 230 SDI. Οι αμπούλες βαθμονόμησης έχουν υγρασία 20%.

Φύσιγγες βαθμονόμησης 50% r.h. εμφάνιση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Trotec

Φύσιγγες βαθμονόμησης 50% r.h.

Μαζί με το μπλοκ βαθμονόμησης, μπορείτε να βαθμονομήσετε τις συσκευές μέτρησης χειρός MultiMeasure T210 και T260, καθώς και τους αισθητήρες TS 210 SDI και TS 230 SDI. Οι αμπούλες βαθμονόμησης έχουν υγρασία 50%.

Φύσιγγες βαθμονόμησης 65% r.h. εμφάνιση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Trotec

Φύσιγγες βαθμονόμησης 65% r.h.

Μαζί με το μπλοκ βαθμονόμησης, μπορείτε να βαθμονομήσετε τις συσκευές μέτρησης χειρός MultiMeasure T210 και T260, καθώς και τους αισθητήρες TS 210 SDI και TS 230 SDI. Οι αμπούλες βαθμονόμησης είναι για υγρασία 65%.

Φύσιγγες βαθμονόμησης 80% r.h. εμφάνιση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Trotec

Φύσιγγες βαθμονόμησης 80% r.h.

Μαζί με το μπλοκ βαθμονόμησης, μπορείτε να βαθμονομήσετε τις συσκευές μέτρησης χειρός MultiMeasure T210 και T260, καθώς και τους αισθητήρες TS 210 SDI και TS 230 SDI. Οι αμπούλες βαθμονόμησης είναι για υγρασία 80%.

Φύσιγγες βαθμονόμησης 95% r.h. εμφάνιση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Trotec

Φύσιγγες βαθμονόμησης 95% r.h.

Μαζί με το μπλοκ βαθμονόμησης, μπορείτε να βαθμονομήσετε τις συσκευές μέτρησης χειρός MultiMeasure T210 και T260, καθώς και τους αισθητήρες TS 210 SDI και TS 230 SDI. Οι αμπούλες βαθμονόμησης έχουν υγρασία 95%.

Παρελκόμενα

Φόρτωση...

Εναλλακτικά προϊόντα

Φόρτωση...