Η ιδιωτική σας ζωής είναι σημαντική για εμάς

Αντικείμενο της παρούσας δήλωσης αποτελεί η συλλογή, επεξεργασία και χρησιμοποίηση ("χρήση") των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται όταν επωφελείστε από τις προσφορές της TROTEC®. Το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Στη συνέχεια, ακολουθεί ενημέρωση σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων σας.
Η TROTEC® συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα μόνο εάν αυτό είναι επιτρεπτό σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), του γερμανικού Ομοσπονδιακού Νόμου περί Προστασίας των Δεδομένων (BDSG), καθώς και του γερμανικού Νόμου περί Ηλεκτρονικών Μέσων (TMG). Με τον τρόπο αυτό, η TROTEC® ενεργεί πάντα σύμφωνα με τις αρχές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, ήτοι

 • Ελαχιστοποίησης δεδομένων ("Όσα πραγματικά απαιτούνται")
 • Ακρίβεια δεδομένων ("Καμία αλλαγή κατά τη συλλογή δεδομένων")
 • Οριοθετημένος σκοπός·("Μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση ενός σκοπού")
 • Ασφάλεια δεδομένων ("Μέτρα για την προστασία των δεδομένων", π.χ. κρυπτογράφηση SSL)
 • Διαφάνεια ("Επεξεργασία δεδομένων με διαφανή τρόπο")

Σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές, και σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, τα δεδομένα συλλέγονται μόνο εάν αυτό απαιτείται για τη χρήση και την εξυπηρέτηση της TROTEC® ή εάν τα δεδομένα, ιδίως τα εξατομικευμένα, απαιτούνται για τη διεκπεραίωση μιας αγοράς ή άλλων υπηρεσιών.

Γενικά

 1. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
  Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων βάσει της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η TROTEC® GmbH (βλ. Impressum) σύμφωνα με το κεφάλαιο 4, τμήμα 4, του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ("GDPR"). Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας ή επιθυμείτε να ασκήσετε ένδικα μέσα, όπως αυτά περιγράφονται εδώ, απλώς χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας. Φυσικά, μπορείτε να επωφεληθείτε των προσφορών της TROTEC® χωρίς να χρειαστεί να δώσετε καμία προσωπική πληροφορία και χωρίς να καταχωρήσετε προσωπικά δεδομένα. Συλλέγονται μόνο δεδομένα πρόσβασης χωρίς προσωπική αναφορά (όπως το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται, η σελίδα από την οποία επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή το όνομα του αρχείου για το οποίο γίνεται αναζήτηση). Η αναφορά στο πρόσωπό σας δεν είναι δυνατή. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της προσφοράς μας.

 2. Δεν ισχύει η συγκατάθεση μέσω χρήσης
  Οι ισχύουσες νομικές διατάξεις, ιδίως ο γερμανικός Ομοσπονδιακός Νόμος περί Προστασίας των Δεδομένων και ο Νόμος περί Ηλεκτρονικών Μέσων, είναι καθοριστικής σημασίας για τη χρήση των δεδομένων σας. Εφόσον τα δεδομένα συλλέγονται για σκοπό που απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, θα σας ζητείται σε κάθε περίπτωση η ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε δώσει ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ ή/και να αντιταχθείτε στη μελλοντική χρήση των δεδομένων σας. Η απλή εγγραφή, η χρήση των υπηρεσιών ή η λήψη γνώσης της παρούσας δήλωσης δεν αντικαθιστά τη ρητή δήλωση συγκατάθεσής σας.

 3. Επεξεργασία των δεδομένων σας
  Οι επιλογές για την επεξεργασία των δεδομένων σας περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. Όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπο μέσω του προγράμματος περιήγησης ή στην εφαρμογή μέσω της κινητής συσκευής σας, συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας διαβιβάζει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης ή η τερματική κινητή συσκευή σας, προκειμένου να μπορέσετε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή μας και να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να είναι τα εξής:

  • Η διεύθυνση IP σας
  • Το περιεχόμενο, η ημερομηνία και η ώρα του αιτήματος
  • Ο ιστότοπος από τον οποίο διαβιβάστηκε η αίτηση
  • Η σελίδα που ζητήθηκε
  • Ο όγκος των δεδομένων που μεταφέρονται
  • Ο τύπος του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε
  • Το λειτουργικό σας σύστημα
  • Η γλώσσα και η έκδοση του λογισμικού του προγράμματος περιήγησης
  • Ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου

  . Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων εξυπηρετεί τους εξής σκοπούς:

  • Διασφαλίζει την ομαλή σύνδεση με τον ιστότοπο
  • Την προβολή των υπηρεσιών και των προϊόντων μας
  • Τη χρηστικότητα των υπηρεσιών μας
  • Την αξιολόγηση, την ασφάλεια και τη σταθερότητα του συστήματος.
  • Για άλλους διοικητικούς σκοπούς

   Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο στ' του GDPR. Το έννομο συμφέρον μας απορρέει από τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω.

 1. Αποθήκευση των δεδομένων
  Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν ξεκινάτε τη διαδικασία μιας παραγγελίας ή δημιουργείτε λογαριασμό πελάτη ή εγγράφεστε στο Newsletter. Κατά τη διαδικασία αυτή, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με εσάς και τα δεδομένα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση. Από αυτά τα δεδομένα, ως υποχρεωτικά στοιχεία παρέχονται μόνο τα στοιχεία που απαιτούνται για τη συμβατική σχέση. Εάν είστε επαναλαμβανόμενος πελάτης, η TROTEC® συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα τεχνικές πληροφορίες, τις οποίες μας διαβιβάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας, στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Ειδικότερα, πρόκειται για δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στα λεγόμενα Cookies (βλ. ενότητα "Cookies") και απαιτούνται για τις λειτουργίες της υπηρεσίας.

 2. Επεξεργασία και αξιοποίηση δεδομένων
  Η TROTEC® χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για τέσσερις βασικούς σκοπούς, ενώ δεν χρησιμοποιούνται όλα τα δεδομένα για όλους τους σκοπούς:
  1. Τα δεδομένα του λογαριασμού σας σχετικά με το πρόσωπο και τη διεύθυνσή σας (αποθηκευμένα δεδομένα) χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και τη διεκπεραίωση της συνθήκης χρήσης (παραγγελία).
  2. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με τη χρήση των επιμέρους προσφορών (δεδομένα χρήσης) για λόγους τεχνικής διεκπεραίωσης της υπηρεσίας χρήσης (απλοποιημένη παραγγελία). Ενδέχεται να συνδυαστούν δεδομένα χρήσης διαφορετικών υπηρεσιών για σκοπούς τιμολόγησης.
  3. Με την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης και την πλήρη εξόφληση του τιμήματος αγοράς, τα δεδομένα σας θα αποκλειστούν από περαιτέρω χρήση και θα διαγραφούν μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, σύμφωνα με τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία, εκτός εάν έχετε συναινέσει ρητά στην περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση των δεδομένων σας (λογαριασμός πελάτη).
  4. Εάν εγγραφείτε στο Newsletter, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα χρησιμοποιηθεί για τους δικούς μας διαφημιστικούς σκοπούς μέχρι να διαγραφείτε από το Newsletter.

 3. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους
  Η TROTEC® θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους μόνο εάν:
  1. Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ή την τιμολόγηση μιας παραγγελίας, ιδίως εάν ένα τρίτο μέρος απαιτεί αυτά τα δεδομένα για τη διεκπεραίωση της συμβατικής σχέσης (όπως οι εταιρείες πιστωτικών καρτών ή οι πάροχοι υπηρεσιών αποστολής, όπου στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα διαβιβάζονται στο τρίτο μέρος μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την υπηρεσία).
  2. Εφόσον υπάρχει έννομο συμφέρον εκ μέρους μας, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτους, με βάση τα όρια που επιτρέπει ο νόμος, οι οποίοι ενδέχεται να εξουσιοδοτηθούν να ελέγξουν την εγκυρότητα των δεδομένων που έχουν εισαχθεί (όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας, στοιχεία λογαριασμού κ.λπ.) και την πιστοληπτική ικανότητα. Κατά τη διαδικασία αυτή, τα δεδομένα διαβιβάζονται μόνο στις αναγκαίες υπηρεσίες για να γίνει η επεξεργασία. Σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται ενδεχομένως για την καθορισμένη τράπεζα και τις ακόλουθες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η TROTEC®:

   Εταιρεία επαλήθευσης πιστωτικών καρτών
   B+S Card Service GmbH
   Lyoner Straße 9
   D-60528 Φρανκφούρτη

   Εταιρεία Logistics
   Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι δημόσιες αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν πληροφορίες ή δεδομένα από εμάς προκειμένου να εκπληρώσουν τα νομικά τους καθήκοντα, π.χ. για σκοπούς ποινικής δίωξης.
   Εκτός αυτού, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν σε τρίτους μόνο εάν έχετε προηγουμένως συναινέσει σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο α' του GDPR ή εάν έχει χορηγηθεί νόμιμη άδεια υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο γ' του GDPR.
   Σε περίπτωση που διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διασφαλίζουμε ότι ο παραλήπτης των δεδομένων εγγυάται επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων υπό την έννοια του άρθρου 45 του GDPR. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει απόφαση καταλληλότητας, η TROTEC® διασφαλίζει ότι οι παραλήπτες των δεδομένων παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις υπό την έννοια του άρθρου 46 του GDPR και κυρίως για τη χρήση των υποδειγμάτων συμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαβίβαση δεδομένων σε χώρες εκτός ΕΕ στην επικαιροποιημένη έκδοσή τους. Σε περίπτωση διαβίβασης δεδομένων στις ΗΠΑ, η TROTEC® θα καταβάλει προσπάθεια, ώστε να υποχρεώσει τον παραλήπτη να τηρήσει και να συμμορφωθεί με τις αρχές της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (δηλαδή την αναγνώριση των ελάχιστων προτύπων για τον χειρισμό των προσωπικών δεδομένων).

 4. Διαγραφή δεδομένων
  Εάν τα δεδομένα σας δεν απαιτούνται πλέον για τους προαναφερθέντες σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης, θα διαγραφούν. Λάβετε υπόψη ότι κάθε φορά που διαγράφονται δεδομένα, αρχικά αποκλείονται από περαιτέρω χρήση και στη συνέχεια, με κάποια χρονική καθυστέρηση, διαγράφονται οριστικά προκειμένου να αποφευχθεί η τυχαία καταστροφή ή πιθανή εκ προθέσεως βλάβη. Για τεχνικούς λόγους, τα δεδομένα ενδέχεται να αναπαράγονται σε αρχεία αντιγράφων ασφαλείας και μέσω της διαδικασίας κατοπτρισμού των υπηρεσιών. Τα αντίγραφα αυτά μπορεί επίσης να διαγραφούν, εάν είναι απαραίτητο, με χρονική καθυστέρηση μόνο όταν αυτή οφείλεται σε τεχνικούς λόγους. Επιπλέον, βάσει της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, είναι υποχρεωτική η διατήρηση ορισμένων δεδομένων σχετικά με τις διακανονισθείσες συναλλαγές για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Επεξεργασία δεδομένων για τη χρήση των προσφορών μας
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, μπορεί, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, να σας ζητηθεί να μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα όπως:


 • Το όνομά σας
 • Η ημερομηνία γέννησης σας
 • Η διεύθυνσή σας
 • Η διεύθυνση email σας
 • Ο αριθμός του σταθερού ή του κινητού σας τηλεφώνου
 • Τα στοιχεία πιστωτικής σας κάρτας


Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς για τους παρακάτω σκοπούς και είναι απαραίτητα για αυτούς:

 1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο β' του GDPR, για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, όπως η επεξεργασία των παραγγελιών σας και, μεταξύ άλλων, η επαλήθευση της ταυτότητάς σας, η επεξεργασία των πληρωμών σας και η λειτουργία της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, η επικοινωνία μαζί σας, η διευθέτηση δικών σας ή δικών μας αξιώσεων, η διασφάλιση της τεχνικής διαχείρισης της ιστοσελίδας μας και η διαχείριση των δεδομένων των πελατών μας.
 2. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β' και γ' του GDPR, για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και λόγω νομικών απαιτήσεων, ώστε να είναι δυνατή η αποστολή σημαντικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες, καθώς και η αποστολή επίκαιρων πληροφοριών σχετικά με τεχνικά προβλήματα ή θέματα που σχετίζονται με τις νομικές ή ρυθμιστικές υποχρεώσεις μας.
 3. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο γ' του GDPR, λόγω νομικών απαιτήσεων, ή σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο ε' του GDPR, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως η δική σας και η δική μας προστασία (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας) από απάτη και για λόγους επαλήθευσης της ταυτότητας και της ηλικίας.


Χρήση της φόρμας επικοινωνίας
Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μιας φόρμας που υπάρχει στον ιστότοπο. Για τη χρήση της, απαιτείται η καταχώρηση μιας έγκυρης διεύθυνσης email, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία είναι προαιρετικά. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων εξυπηρετεί τον σκοπό της επικοινωνίας μαζί μας και πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο α' του GDPR, βάσει της οικειοθελούς συγκατάθεσής σας.

Cookies
Η TROTEC® χρησιμοποιεί στον ιστότοπο τα λεγόμενα "Cookies", δηλαδή μικρά αρχεία με πληροφορίες κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό σας δίσκο κατά την αναζήτηση μιας προσφοράς ("Cookies"). Στο Cookie συγκεντρώνονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε άμεση γνώση της ταυτότητας σας μέσω αυτών.
Χρησιμοποιούμε Cookies γιατί μας επιτρέπουν να διαμορφώνουμε την πλοήγηση και το περιεχόμενο του ιστότοπου όσο το δυνατόν πιο φιλικά προς εσάς. Χρειαζόμαστε τα Cookies ώστε μετά την επιτυχή σύνδεσή σας να σάς αναγνωρίζουμε και να σάς εξουσιοδοτούμε για όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Αυτά τα Cookies διαγράφονται ξανά αυτόματα από τον σκληρό σας δίσκο μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης (Session Cookies).

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε επίσης Cookies που παραμένουν στον σκληρό σας δίσκο για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης (Persistent Cookies). Αυτά τα Cookies διευκολύνουν για εσάς τη χρήση του ιστότοπού μας, των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, για παράδειγμα, αποθηκεύοντας ορισμένες καταχωρήσεις και ρυθμίσεις ώστε να μην χρειάζεται να τις επαναλαμβάνετε συνεχώς. Επιπλέον, αυτά τα Cookies μας επιτρέπουν να καταγράφουμε στατιστικά τη χρήση του ιστότοπού μας, να βελτιστοποιούμε την προσφορά μας και να κάνουμε τους ιστότοπούς μας και τις προσφορές μας πιο προσωπικές για εσάς (βλ. επίσης σημείο VII της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου). Τα Persistent Cookies αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο σας και διαγράφονται από το πρόγραμμα περιήγησης μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το Cookie. Τα Cookies μπορεί επίσης να είναι τρίτων παρόχων (Third Party Cookies), καθώς χρησιμοποιούμε κάποιους συνεργάτες διαφήμισης, οι οποίοι βοηθούν στο να γίνει η διαδικτυακή προσφορά και οι ιστότοποι πιο ενδιαφέροντα για εσάς (βλ. επίσης σχετικά στο σημείο VII της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου).
Τα δεδομένα που επεξεργάζονται τα Cookies είναι απαραίτητα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας, καθώς και των συμφερόντων τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο στ' του GDPR.
Σχετικά με τη χρήση των Cookies, σας ενημερώνουμε κατά την (πρώτη) επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας ή στην εφαρμογή μας. Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση των Cookies ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, διαγράφοντας τα Cookies και αρνούμενοι την αποδοχή τους στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι, ώστε να ενημερώνεστε για τη λήψη των Cookies και να την επιτρέπετε μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείσετε την αποδοχή των Cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή τους κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Σε αυτή την περίπτωση πιθανόν να μην είναι δυνατή η αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων των υπηρεσιών μας από εσάς. Πληροφορίες για την πραγματοποίηση τέτοιων αλλαγών μπορείτε να βρείτε στο www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Τα Cookies διευκολύνουν τη χρήση των προσφορών της TROTEC®. Μπορείτε επιπλέον να εμποδίσετε την αποθήκευση των Cookies στον σκληρό σας δίσκο επιλέγοντας "Αποκλεισμός Cookies" στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι, ώστε να εμφανίζεται ερώτηση πριν τη λήψη των Cookies και να αποφασίζετε κάθε φορά αν θα κάνετε αποδοχή. Τέλος, μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα Cookies μετά την αρχική λήψη τους ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία όλων αυτών, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του προγράμματος περιήγησής σας.

Δικαίωμα ενημέρωσης
Φυσικά, έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση από την TROTEC® σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα που σας αφορούν, χωρίς χρέωση και ανά πάσα στιγμή. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή, τα δεδομένα βρίσκονται στο λογαριασμό χρήστη σας και μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τα διορθώσετε, να τα μπλοκάρετε ή να τα διαγράψετε. Σημειώστε ότι τα δεδομένα που αποθηκεύονται εκτός σύνδεσης διαγράφονται μόνο όταν δεν απαιτούνται πλέον για τη διεκπεραίωση της συμβατικής σχέσης. Εάν έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή, παρακαλούμε στείλτε μας ένα email με το αίτημά χρησιμοποιώντας τη Φόρμα email. Εάν επιθυμείτε να διαγράψουμε πλήρως τον λογαριασμό χρήστη σας, κάντε κλικ εδώ (βλ. επίσης ενότητα "Διαγραφή δεδομένων").
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του GDPR, δικαιούστε ανά πάσα στιγμή να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς. Συγκεκριμένα, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων που αποθηκεύονται για εσάς, τις κατηγορίες των αποδεκτών αυτών των δεδομένων, την προβλεπόμενη περίοδο αποθήκευσης, την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας ή αντίρρησης, την ύπαρξη δικαιώματος καταγγελίας σε εποπτική αρχή, την προέλευση των δεδομένων σας, εάν αυτά δεν συλλέχθηκαν από εσάς, καθώς και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και, κατά περίπτωση, σαφείς πληροφορίες και σχετικές λεπτομέρειες.
Επιπλέον, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 16 του GDPR και τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 17 του GDPR, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του GDPR, εφόσον αμφισβητείται από εσάς η ακρίβεια των δεδομένων ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη, αλλά αντιτίθεστε στη καταστροφή τους και εμείς δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε εσείς για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 21 του GDPR.

Newsletter και διαφήμιση/Ανάκληση δήλωσης συγκατάθεσης
Με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να δώσετε στο πλαίσιο της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα μας, θα σας στέλνουμε Newsletter ή υλικό μάρκετινγκ μέσω email ή τηλεφώνου, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των συνδεδεμένων εταιρειών μας, που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ, και να διαγραφείτε από το Newsletter, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που παρέχεται σε κάθε email με το Newsletter ή ενημερώνοντας εμάς μέσω email στη διεύθυνση https://gr.trotec.com/shop/politiki-aporritou.
Διατηρούμε το δικαίωμα να σας στέλνουμε μέσω email προσφορές για τέτοια προϊόντα ή υπηρεσίες που είναι παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ένα email στο https://gr.trotec.com/shop/politiki-aporritou ή μέσω ενός αντίστοιχου συνδέσμου στο Newsletter μας, χωρίς να επιβαρυνθείτε με οποιοδήποτε άλλο κόστος εκτός από το κόστος μεταβίβασης σύμφωνα με τις βασικές χρεώσεις.
Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας με σκοπό την αποστολή Newsletter είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο α' ή στοιχείο στ' του GDPR.

Ασφάλεια δεδομένων
Η TROTEC® προσπαθεί πάντα να προστατεύει τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, λανθασμένη χρήση ή καταστροφή. Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο σε εκείνους τους συνεργάτες, οι οποίοι πρέπει απαραιτήτως να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας, προκειμένου να εκτελούν σωστά την εργασία τους και να είναι σε θέση να σας παρέχουν προσφορές και προϊόντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κατά τη διαδικασία της παραγγελίας, τα ευαίσθητα δεδομένα διαβιβάζονται στην TROTEC® κρυπτογραφημένα με τη μέθοδο SSL. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή, η πρόσβαση στο λογαριασμό πελάτη είναι δυνατή μόνο μετά την εισαγωγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. Ως εκ τούτου, σας ζητάμε να χειρίζεστε τις πληροφορίες πρόσβασης πάντα εμπιστευτικά και να μην τις καθιστάτε διαθέσιμες σε τρίτους. Επίσης, θα πρέπει να κλείνετε τελείως το παράθυρο του προγράμματος περιήγησής σας μετά από κάθε συνδεδεμένη χρήση της προσφοράς TROTEC®, πριν ανοίξετε άλλη σελίδα, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή από κοινού με άλλα άτομα, εάν άλλα άτομα έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή ή εάν χρησιμοποιείτε δημόσια πρόσβαση σε σύνδεση διαδικτύου.

Διάρκεια αποθήκευσης
Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον αυτό απαιτείται για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού αποθήκευσης. Στη συνέχεια, τα δεδομένα σας διαγράφονται από εμάς, εκτός αν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο γ' του GDPR, λόγω φορολογικών, εμπορικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων διατήρησης ή τεκμηρίωσης, είμαστε υποχρεωμένοι να τα αποθηκεύσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή εάν έχετε συναινέσει σε συνέχιση της αποθήκευσης πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχείο α' του GDPR.

Υπηρεσίες ανάλυσης
Χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες ανάλυσης αυτή τη στιγμή:

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA


Εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. Η χρήση περιλαμβάνει τον τρόπο λειτουργίας "Universal Analytics ". Αυτό καθιστά δυνατή την αντιστοίχιση δεδομένων, συνεδριών και αλληλεπιδράσεων σε διάφορες συσκευές σε ένα ψευδώνυμο User-ID και, συνεπώς, την ανάλυση των δραστηριοτήτων ενός χρήστη σε διάφορες συσκευές.
Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "Cookies", αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Οι πληροφορίες που παράγονται από το Cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ωστόσο, σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο, η διεύθυνση IP σας υφίσταται σύντμηση εκ των προτέρων από την Google, εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της συμφωνίας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP μεταδίδεται σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και εκεί υφίσταται σύντμηση. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτόν τον ιστότοπο, το Google Analytics έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει την ανωνυμοποίηση IP, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανωνυμοποιημένη ανίχνευση διευθύνσεων IP (το λεγόμενο IP masking). Η διεύθυνση IP που διαβιβάζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία των δεδομένων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.google.com/analytics/­terms/de.html ή https://policies.google.com/?hl=de.

Σκοποί επεξεργασίας
Κατ' εντολή του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα σε αυτόν και τη χορήγηση περαιτέρω παροχών υπηρεσιών προς τον διαχειριστή, που συνδέονται με τη χρήση του ιστότοπου και του διαδικτύου.
Νομική βάση
Η νομική βάση για τη χρήση του Google Analytics είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/.
Παραλήπτης/Κατηγορίες παραληπτών
Ο παραλήπτης των δεδομένων που συλλέγονται είναι η Google.com.
Διαβίβαση σε τρίτα κράτη
Τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στις ΗΠΑ σύμφωνα με τις αρχές της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ, βάσει της απόφασης καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να δείτε το πιστοποιητικό εδώ.
Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων
Δεδομένα που αποστέλλονται από εμάς και συνδέονται με Cookies, αναγνωριστικά χρήστη (π.χ. User-ID) ή διαφημιστικά ID διαγράφονται αυτόματα μετά από 14 μήνες. Η διαγραφή των δεδομένων, των οποίων η περίοδος διατήρησης έχει λήξει, πραγματοποιείται αυτόματα μία φορά το μήνα.
Δικαιώματα επηρεαζόμενων προσώπων
Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, αποτρέποντας την αποθήκευση των Cookies μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλο το εύρος των λειτουργιών αυτού του ιστότοπου.

Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε τη συλλογή δεδομένων από την Google, τα οποία δημιουργούνται από το Cookie και σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας), καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κάνοντας λήψη και εγκατάσταση Add-on στο πρόγραμμα περιήγησης. Τα Opt-Out-Cookies αποτρέπουν τη μελλοντική καταγραφή των δεδομένων σας κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Για να αποτρέψετε τη καταγραφή από την Universal Analytics μέσω διαφόρων συσκευών, πρέπει να κάνετε χρήση του Opt-Out σε όλα τα συστήματα που χρησιμοποιούνται. Κάνοντας κλικ εδώ αποθηκεύετε το Opt-Out-Cookie: Απενεργοποίηση Google Analytics
Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε αποθήκευση των Cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, σάς επισημαίνουμε ότι, σε αυτή την περίπτωση, ενδεχομένως να μην μπορείτε να αξιοποιήσετε όλο το εύρος των λειτουργιών αυτού του ιστότοπου.
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Πολιτική Απορρήτου της Google Analytics


Χρήση Plugins
Στη διαδικτυακή προσφορά της TROTEC® χρησιμοποιούνται επίσης τα λεγόμενα Plugins. Όταν χρησιμοποιείτε τις σελίδες διαδικτύου της TROTEC®, που διαθέτουν ένα τέτοιο Plugin, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του εκάστοτε παρόχου του Plugin και ταυτόχρονα το Plugin εμφανίζεται στη σελίδα διαδικτύου ενημερώνοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας. Μέσω αυτής της διαδικασίας, το Plugin μεταδίδει στον διακομιστή του παρόχου, την πληροφορία για το ποιες σελίδες διαδικτύου επισκεφτήκατε. Εάν έχετε εγγραφεί ως μέλος στον πάροχο του Plugin, είναι δυνατό, αυτή η πληροφορία να αντιστοιχιστεί στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη. Κατά τη χρήση των λειτουργιών του Plugin (π.χ. κάνοντας κλικ σε ένα "κουμπί" ή υποβάλλοντας ένα σχόλιο), οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται επίσης να αντιστοιχιστούν στο λογαριασμό χρήστη σας, κάτι που μπορείτε να αποτρέψετε κάνοντας αποσύνδεση πριν από τη χρήση του Plugin.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται και τη δυνατότητα αποτροπής της συλλογής και χρήσης τους, καθώς και τις επιλογές για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου των αντίστοιχων παρόχων, την οποία μπορείτε να δείτε άμεσα παρακάτω, πατώντας στο σύνδεσμο αμέσως μετά την επωνυμία.

Χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες Plugin και περαιτέρω υπηρεσίες αυτή τη στιγμή:

facebook.com
Facebook Inc.,
1601 S. California Ave,
Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ
Πολιτική Απορρήτου Facebook

Google+
Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, ΗΠΑ
Πολιτική Απορρήτου google+

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066, ΗΠΑ
Ισχύει η Πολιτική Απορρήτου google

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco
CA 94103, ΗΠΑ
Πολιτική Απορρήτου Twitter

Instagram
Instagram LLC
Εκπροσώπηση από Kevin Systrom και Mike Kriege
1601 Willow Rd
Menlo Park
CA 94025, ΗΠΑ
Πολιτική Απορρήτου Instagram

Pinterest
Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Ιρλανδία
Πολιτική Απορρήτου Pinterest

rapidmail
rapidmail GmbH
Augustinerplatz 2
79098 Freiburg i.Br.
Γερμανία
Πολιτική Απορρήτου rapidmail 1. Η Trotec χρησιμοποιεί το σύστημα κουπονιών της Sovendus GmbH σε μεμονωμένες προσφορές
  Για να επιλέξετε μια προσφορά κουπονιών που σας ενδιαφέρει, η Trotec αποστέλλει την τιμή Hash της διεύθυνσης email σας και της διεύθυνσης IP σας σε ψευδωνυμοποιημένη και κρυπτογραφημένη μορφή στην Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ' του GDPR). Η ψευδωνυμοποιημένη τιμή Hash της διεύθυνσης email χρησιμοποιείται για να ληφθεί υπόψη μια πιθανή αντίρρηση για διαφήμιση από τη Sovendus (άρθρο 21 παρ. 3, άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ' του GDPR). Η διεύθυνση IP χρησιμοποιείται από την Sovendus αποκλειστικά για σκοπούς ασφάλειας δεδομένων και κατά κανόνα σε αυτές τις περιπτώσεις ανωνυμοποιείται μετά από επτά ημέρες (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ' του GDPR). Επίσης, για σκοπούς τιμολόγησης, διαβιβάζουμε στην Sovendus μέσω ψευδωνύμου τον αριθμό παραγγελίας, την τιμή παραγγελίας με νόμισμα, το Session-ID, τον κωδικό κουπονιού και την χρονοσφραγίδα (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ' του GDPR). Εάν ενδιαφέρεστε για μια προσφορά κουπονιού από τη Sovendus, δεν υπάρχει για τη διεύθυνση email σας ένσταση για διαφημίσεις και εάν κάνετε κλικ στο Banner του κουπονιού που εμφανίζεται μόνο σε αυτή την περίπτωση, από την Trotec διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα προς την Sovendus, προσφώνηση, όνομα και διεύθυνση email για την προετοιμασία του κουπονιού (άρθρο 6 παρ. 1 β, στοιχείο στ' του GDPR).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τη Sovendus, ανατρέξτε στις ηλεκτρονικές υποδείξεις προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


 1. Η Trotec χρησιμοποιεί σε μεμονωμένες προσφορές την πλεονεκτική προσφορά της Sovendus GmbH:
  Για την επιλογή μιας τοπικά ενδιαφέρουσας για εσάς πλεονεκτικής προσφοράς διαβιβάζονται από την Trotec μέσω ψευδώνυμου και κρυπτογραφημένα προσφώνηση, έτος γέννησης, χώρα, Τ.Κ., τιμή Hash της διεύθυνσης email σας και η διεύθυνση email σας στην Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ' του GDPR). Επιπλέον, η ψευδωνυμοποιημένη τιμή Hash της διεύθυνσης email χρησιμοποιείται για να ληφθεί υπόψη μια πιθανή αντίρρηση για διαφήμιση από τη Sovendus (άρθρο 21 παρ. 3, άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ' του GDPR). Η διεύθυνση IP χρησιμοποιείται από τη Sovendus αποκλειστικά για σκοπούς ασφάλειας δεδομένων και συνήθως ανωνυμοποιείται μετά από επτά ημέρες (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ' του GDPR).

  Όταν κάνετε κλικ σε μια πλεονεκτική προσφορά, το όνομά σας, τα δεδομένα διεύθυνσης και η διεύθυνση email σας διαβιβάζονται επίσης από εμάς στη Sovendus σε κρυπτογραφημένη μορφή για την προετοιμασία της εξατομικευμένης αίτησης για την πλεονεκτική προσφορά από τον πάροχο του προϊόντος (άρθρο 6 παρ. 1 β, στοιχείο στ' του GDPR).

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από τη Sovendus, ανατρέξτε στις ηλεκτρονικές υποδείξεις προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.


Συμπληρωματικά ισχύουν φυσικά οι νομικές διατάξεις Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, του γερμανικού Ομοσπονδιακού Νόμου περί Προστασίας των Δεδομένων, καθώς και του γερμανικού Νόμου περί Ηλεκτρονικών Μέσων. Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτά πατώντας στο κείμενο.

Facebook Pixel/Custom Audience

Χρησιμοποιούμε το "Conversion-Pixel" ή Pixel ενεργειών επισκέπτη της Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ΗΠΑ ("Facebook"). Μέσω αυτού του Pixel, συλλέγονται από την Facebook Inc. πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τα άρθρα που έχουν προβληθεί). Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αντιστοιχιστούν στο πρόσωπό σας με τη συμβολή περαιτέρω πληροφοριών τις οποίες η Facebook Inc. έχει αποθηκεύσει, π.χ. λόγω της κατοχής λογαριασμού στο κοινωνικό δίκτυο "Facebook". Με βάση πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του Pixel, μπορεί να εμφανιστούν στο λογαριασμό σας στο Facebook διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας για τις προσφορές μας (Retargeting). Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του Pixel, μπορεί επίσης να συγκεντρωθούν από την Facebook Inc. και να χρησιμοποιηθούν από την Facebook Inc. για δικούς της διαφημιστικούς σκοπούς καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς τρίτων. Έτσι η Facebook Inc., π.χ. από τη συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, μπορεί βγάλει κάποια συμπεράσματα και να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την προώθηση προσφορών τρίτων. Επιπλέον, η Facebook Inc. μπορεί να συνδέσει τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του Pixel με περαιτέρω πληροφορίες, τις οποίες η Facebook Inc. έχει συλλέξει μέσω άλλων ιστοσελίδων και/ή σε σχέση με τη χρήση του κοινωνικού δικτύου „Facebook“ έτσι, ώστε η Facebook Inc. να μπορεί να αποθηκεύσει ένα προφίλ σχετικά με εσάς. Αυτό το προφίλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων στην Facebook Inc. εδώ:https://de-de.facebook.com/about/privacy/update

Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε στη χρήση του Facebook Website Custom Audiences, μπορείτε να το κάνετε εδώ: FacebookOpt-Out


Uptain

Για να βελτιώσουμε την αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες μας, χρησιμοποιούμε ένα Java-Script Plugin της uptain GmbH ("uptain Plugin"). Αυτό μας επιτρέπει να αναλύσουμε τη χρήση του ιστότοπου από εσάς και να βελτιώσουμε την προσέγγιση των πελατών μας (π.χ. μέσω ενός παραθύρου διαλόγου). Για το σκοπό αυτό, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά χρήσης σας, δηλαδή την κίνηση του κέρσορα, τη διάρκεια παραμονής, τους συνδέσμους στους οποίους κάνατε κλικ και, κατά περίπτωση, τις παρεχόμενες πληροφορίες. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας για το άμεσο μάρκετινγκ και την παροχή της ιστοσελίδας μας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ' του GDPR). Ως εκτελών την επεξεργασία, η uptain GmbH δεσμεύεται αυστηρά από τις οδηγίες μας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο. Στο βαθμό που οι πληροφορίες που συλλέγονται από το Plugin της uptain περιέχουν προσωπικά δεδομένα, αυτά διαγράφονται αμέσως μετά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση του Plugin της uptain ανά πάσα στιγμή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:https://de.trotec.com/shop/datenschutz?__up_tracking_unsubscribe

Outbrain

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία του παρόχου Outbrain UK Ltd. ("Outbrain"). Αυτό μας επιτρέπει να σας παραπέμπουμε σε περαιτέρω περιεχόμενο στον ιστότοπό μας ή σε ιστότοπους τρίτων που μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν. Η επιλογή και η παράδοση του περιεχομένου πραγματοποιείται από την Outbrain. Οι πληροφορίες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό αποθηκεύονται σε Cookies.Το περιεχόμενο που εμφανίζεται σε εσάς βασίζεται στο περιεχόμενο που έχετε ήδη δει στο διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό, στα Cookies αποθηκεύεται ένα μοναδικό αναγνωριστικό (UUID, Universally Unique Identifier), στο οποίο αποδίδονται πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές και τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται, καθώς και η γεωγραφική θέση και το περιεχόμενο στο οποίο έγινε πρόσβαση. Παράλληλα, η γεωγραφική θέση προσδιορίζεται από τη διεύθυνση IP που συντομεύεται κατά την τελευταία οκτάδα. Τα προφίλ που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο είναι ψευδωνυμοποιημένα και δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων. Δεν υπάρχει προσωπική αξιολόγηση. Οι αποθηκευμένες πληροφορίες διαγράφονται το αργότερο 60 ημέρες μετά την πρόσβαση σε έναν ιστότοπο.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου της Outbrain, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.outbrain.com/legal/privacy. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση του Outbrain ανά πάσα στιγμή μέσω της διεύθυνσης https://www.outbrain.com/de/legal/imprint#advertising_behavioral_targeting, πατώντας το κουμπί Opt-Out (για να το κάνετε αυτό, μετακινηθείτε προς τα κάτω, μέχρι το πορτοκαλί κουμπί). Παρακαλώ λάβετε υπόψη ότι πρέπει να το κάνετε αυτό ξεχωριστά σε κάθε τερματική συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Plista

Η ιστοσελίδα/εφαρμογή μας υποστηρίζεται από την τεχνολογία της εταιρείας plista GmbH, Torstraße 33, 10119 Βερολίνο. Με τη βοήθεια αυτής της τεχνολογίας, μπορούμε να μετρήσουμε και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μας δραστηριοτήτων και να αποζημιώσουμε ανάλογα τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες. Η plista αξιολογεί πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά χρήσης των χρηστών της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας που έχουν προηγουμένως δει μία από τις διαφημίσεις μας. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από την plista μέσω Cookies και συνδυάζονται με ένα τυχαίο αναγνωριστικό (Cookie ID) ή διαβιβάζονται από εμάς στην plista (σε περιβάλλοντα εφαρμογών κινητών) μαζί με ένα αναγνωριστικό διαφήμισης (IDFA ή άλλο). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό και την Πολιτική Απορρήτου της plista, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.plista.com/de/about/privacy/. Φυσικά, είστε ελεύθεροι να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της plista ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα επιλέγοντας το Opt-Out, στη διεύθυνση https://www.plista.com/de/about/opt-out/ ή απενεργοποιώντας την επιλογή "Ad Tracking" στις ρυθμίσεις απορρήτου της συσκευής σας (για εφαρμογές κινητών).

Έκδοση Νοέμβριος 2019