Πρόκειται για τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τον προμηθευτή και τις οδηγίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της TROTEC® GmbH για τους αγοραστές που ενεργούν με εμπορική ιδιότητα ή στο πλαίσιο της ανεξάρτητης επαγγελματικής τους δραστηριότητας.


Σύναψη σύμβασης κανονικής αγοράς με την TROTEC®.

Ως πάροχος, η TROTEC® προσφέρει τα προϊόντα σε αυτό το διαδικτυακό κατάστημα ως μη δεσμευτική προσφορά σε πιθανούς αγοραστές για τη σύναψη σύμβασης για το προϊόν/την υπηρεσία που προσφέρεται. Ο υποψήφιος αγοραστής έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυμεί στο εικονικό καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Τα προϊόντα που έχουν συγκεντρωθεί στο εικονικό καλάθι αγορών είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή πατώντας στο σύμβολο του καλαθιού αγορών. Στην προβολή του καλαθιού αγορών, μπορείτε στη συνέχεια να δείτε τα προϊόντα, να αλλάξετε την ποσότητά τους ή να τα διαγράψετε από το καλάθι αγορών. Στη συνέχεια, το σύστημα σας καθοδηγεί στα περαιτέρω βήματα της διαδικασίας παραγγελίας με τη βοήθεια οδηγιών. Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να αλλάξετε το περιεχόμενο της παραγγελίας, να διορθώσετε ή να διαγράψετε δεδομένα. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες για την αλλαγή ή το κουμπί "Πίσω" του προγράμματος περιήγησης. Μόνο με το τελευταίο βήμα της διαδικασίας παραγγελίας, κάνοντας κλικ στο κουμπί παραγγελίας, δηλώνετε τη βούλησή σας να αγοράσετε το προϊόν/την υπηρεσία στην καθορισμένη τιμή. Κατά συνέπεια, η δήλωση βουλήσεως είναι δεσμευτική και αμετάκλητη. Η δήλωση βουλήσεως γίνεται με το πάτημα του κουμπιού "Αποστολή παραγγελίας" στο τέλος της διαδικασίας παραγγελίας. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας σας και η αποδοχή της παραγγελίας από την TROTEC® πραγματοποιείται αμέσως μετά την αποστολή σε μορφή κειμένου μέσω αυτοματοποιημένου email. Με την επιβεβαίωση αυτή συνάπτεται η σύμβαση αγοράς. 

Περιεχόμενο σύμβασης και αποθήκευση

Το περιεχόμενο της σύμβασης αποθηκεύεται και περιλαμβάνεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω email, μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως τα στοιχεία του προμηθευτή, το περιεχόμενο της παραγγελίας και τους ΓΟΠ σε μορφή κειμένου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμβασης μπορούν επίσης να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://gr.trotec.com/shop/gop-gia-etairikous-pelates . Το περιεχόμενο της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων παραγγελιών, διατίθεται και μπορεί να προβληθεί στο πεδίο "Είσοδος πελάτη", υπό την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή πελάτη.
Κάθε σελίδα της προσφοράς TROTEC® μπορεί να εκτυπωθεί ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησης ή πατώντας το κουμπί "Εκτύπωση σελίδας" στο κάτω μέρος της σελίδας.

Γλώσσες

Μπορείτε να δείτε το κατάστημα σε διάφορες γλώσσες. Οι γλώσσες της σύμβασης είναι οι εξής: γερμανικά, αγγλικά, φινλανδικά, γαλλικά, ιταλικά, πολωνικά, ρουμανικά, σουηδικά, ισπανικά και τουρκικά. Ωστόσο, για τις συμβατικές σχέσεις και την επεξεργασία ισχύει πάντοτε η γερμανική γλώσσα.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της TROTEC® GmbH

1. Εφαρμογή όρων

Η TROTEC® GmbH (εφεξής TROTEC®) παρέχει όλες τις παραδόσεις και υπηρεσίες αποκλειστικά βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Αποκλίνοντες όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών των συμβαλλομένων μερών δεν μέρος της σύμβασης, εκτός εάν αναγνωριστούν ρητά και εγγράφως από την TROTEC® και συμπεριληφθούν στη σύμβαση. Τότε ισχύουν μόνο για την εκάστοτε συναλλαγή.

2. Αντικείμενο της σύμβασης

Το αντίστοιχο αντικείμενο και το περιεχόμενο της παράδοσης/υπηρεσίας της σύμβασης αγοράς προκύπτουν από την περιγραφή του προϊόντος, όπως προκύπτει από την τρέχουσα προσφορά της TROTEC® κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Οι εγγυήσεις ισχύουν μόνο εφόσον περιέχονται στην περιγραφή του προϊόντος ή έχουν χορηγηθεί εγγράφως από την TROTEC®.

3. Όροι πληρωμής/Ανταπαίτηση

Η πληρωμή γίνεται ποικιλοτρόπως και εύκολα μέσω πιστωτικής κάρτας, Paypal, με αντικαταβολή, με προπληρωμή ή με τιμολόγιο (μόνο για τους δημόσιους φορείς).

 1. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, το ποσό του τιμολογίου χρεώνεται από την TROTEC® στην εταιρεία της πιστωτικής κάρτας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Αφού πιστωθεί η TROTEC® πραγματοποιείται η αποστολή των εμπορευμάτων που έχετε παραγγείλει. Επιπλέον, ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της αντίστοιχης τράπεζας/εταιρείας που εκδίδει την πιστωτική κάρτα. Η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω της Saferpay, ενός επαληθευμένου συστήματος πληρωμών με πιστωτική κάρτα, που πραγματοποιεί έλεγχο εγκυρότητας στο πλαίσιο των συναλλαγών πληρωμής. Η TROTEC® δεν αποθηκεύει τα δεδομένα της πιστωτικής κάρτας. Διαβάστε επίσης την Πολιτική Απορρήτου.
 2. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω του συστήματος PayPal©, η επεξεργασία βασίζεται στους όρους που θέτει η PayPal©. Για λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ: PayPal© ή μέσω του Info-Center.
 3. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, το ποσό του τιμολογίου εισπράττεται από την TROTEC®, μαζί με τις ισχύουσες χρεώσεις αντικαταβολής, απευθείας κατά την παράδοση από την εταιρεία παράδοσης. Τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν εμφανίζονται στην προσφορά. Τα απαιτούμενα δεδομένα θα διαβιβαστούν στη εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών για την εκτέλεση. Διαβάστε επίσης την Πολιτική Απορρήτου.
 4. Εάν η αποστολή δεν γίνει δεκτή κατά τη διαδικασία της αντικαταβολής, ο αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει τα έξοδα αντικαταβολής και μεταφοράς που προέκυψαν συν ένα τέλος διεκπεραίωσης ύψους 30,00 €. Το εκάστοτε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για μεγαλύτερη ή μικρότερη ζημιά.
 5. Σε περίπτωση προκαταβολής, η TROTEC® επιβεβαιώνει την παραγγελία γραπτώς και εισπράττει το ποσό του τιμολογίου ανά τιμολόγιο. Αυτό είναι πληρωτέο αμέσως. Μετά την παραλαβή της πληρωμής, πραγματοποιείται η αποστολή των εμπορευμάτων/παρέχεται η υπηρεσία που έχετε παραγγείλει. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον νομικό κανονισμό, η υπερημερία επέρχεται 30 ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου.
 6. Σε περίπτωση πληρωμής με τιμολόγιο (μόνο για τους δημόσιους φορείς), τα προϊόντα θα αποστέλλονται αμέσως μετά την καταχώρηση της παραγγελίας. Το τιμολόγιο πρέπει να εξοφληθεί αμέσως. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η πληρωμή θα διακανονίζεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου. Επισημαίνεται ότι, ανεξαρτήτως ειδοποίησης, η υπερημερία επέρχεται αυτομάτως 30 ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου (άρθρο 286 παρ. 2 του γερμανικού Αστικού Κώδικα), με την επιφύλαξη της διάταξης περί αθέτησης, πρόταση 3. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 286 του γερμανικού Αστικού Κώδικα, ο παραλήπτης του τιμολογίου καθίσταται υπερήμερος το αργότερο τριάντα ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής και την παραλαβή του τιμολογίου.
 1. Εφόσον η TROTEC®, μετά τη σύναψη της σύμβασης, λάβει γνώση περιστάσεων που επηρεάζουν την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αγοραστή, όπως οι υποχρεώσεις πληρωμής, η TROTEC® δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας έως ότου παρασχεθεί εγγύηση (π.χ. εγγύηση) ή εκτέλεση (π.χ. πληρωμή). Η TROTEC® θέτει εύλογη προθεσμία για το σκοπό αυτό (άρθρο 321 του γερμανικού Αστικού Κώδικα).
 2. Ο αγοραστής δικαιούται συμψηφισμού με την TROTEC® μόνο σε περίπτωση αδιαμφισβήτητης ή νομικά τεκμηριωμένης ανταγωγής. Η διεκδίκηση δικαιώματος παρακράτησης είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον η ανταπαίτηση βασίζεται στην ίδια συμβατική σχέση.

4. Παράδοση

 1. Εφόσον μια παράδοση καθίσταται αδύνατη λόγω δυσκολίας αυτοπαράδοσης, η TROTEC® δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η TROTEC® ενημερώνει αμέσως τον αγοραστή σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα και επιστρέφει το αντίτιμο που έχει ήδη καταβληθεί χωρίς καθυστέρηση.
 2. Η παράδοση εντός της ΕΕ πραγματοποιείται εντός 1 έως 3 εργάσιμων ημερών. Η παράδοση εκτός της ΕΕ, πραγματοποιείται εντός 3 έως 5 εργάσιμων ημερών. Αυτές οι πληροφορίες παράδοσης αφορούν την περίοδο μετά την παραλαβή της παραγγελίας και μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής. Οι πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα αποστολής σχετίζονται με το απόθεμα στην κεντρική αποθήκη και με την αποστολή μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής. Επομένως, ο χρόνος παράδοσης μετά την καταχώρηση της παραγγελίας εξαρτάται, επίσης, από την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής (όπως Paypal® ή πιστωτική κάρτα) και τη διαθεσιμότητα. Διαβάστε επίσης την ένδειξη κατάστασης παράδοσης.
 3. Εάν το αντικείμενο ή το πεδίο σύμβασης αλλάξει κατόπιν αιτήματος του αγοραστή, μετά την αποδοχή της προσφοράς (από την TROTEC®), σε κάθε περίπτωση, ορίζεται νέα εύλογη προθεσμία παράδοσης, και για το αμετάβλητο μέρος της παραγγελίας.
 4. Δύο εβδομάδες μετά την υπέρβαση της ημερομηνίας παράδοσης ή της προθεσμίας παράδοσης, ο αγοραστής δύναται να ζητήσει εγγράφως από την TROTEC® να εκπληρώσει τη σύμβαση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλά τουλάχιστον εντός 10 ημερών. Αυτό δεν ισχύει εάν ο αγοραστής παρέλειψε ή αρνήθηκε να συνεργαστεί για την εκπλήρωση της σύμβασης από την TROTEC®. Εάν η TROTEC® δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της μέχρι τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας, ο αγοραστής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (άρθρο 323 του γερμανικού Αστικού Κώδικα). Αυτό δεν ισχύει εάν η υπέρβαση της προθεσμίας οφείλεται σε ανωτέρα βία και άλλα απρόβλεπτα εμπόδια, όπως αναταραχή, δυσλειτουργία, απεργία, αποκλεισμός, ακόμη και αν αυτά συμβαίνουν σε προμηθευτές της TROTEC® ή υπεργολάβους. Η TROTEC® διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε συνήθεις αποκλίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της σύμβασης δεν αλλάζει σημαντικά και αυτό είναι εύλογο για τον αγοραστή.
 5. Η αναπαράσταση του χρώματος στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το πραγματικό χρώμα.

5. Μετάθεση κινδύνου

 1. Ο κίνδυνος οποιασδήποτε απώλειας ή φθοράς του αντικειμένου μεταβιβάζεται στον αγοραστή κατά την παράδοση ή λόγω υπερημερίας της αποδοχής από τον αγοραστή, σε περίπτωση πώλησης πωλήσεως εξ αποστάσεως, ήδη κατά την παράδοση στο πρόσωπο που εκτελεί τη μεταφορά. Εάν η αποστολή καθίσταται αδύνατη χωρίς υπαιτιότητα της TROTEC® ή εμποδίζεται λόγω έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους του αγοραστή, ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στον αγοραστή με τη γνωστοποίηση της ετοιμότητας αποστολής.
 2. Η TROTEC® διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει τα εμπορεύματα με άλλη διαδρομή από την καθορισμένη, ακόμη και αν ο αγοραστής δώσει αντίθετες οδηγίες, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο φθοράς ή απώλειας. Η ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 447 II του γερμανικού Αστικού Κώδικα περιορίζεται σε περιπτώσεις βαριάς αμέλειας και πρόθεσης.
 3. Ζημιές που υπήρχαν ήδη ως τέτοιες στην περιγραφή του αντικειμένου κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως ζημιές μεταφοράς.

6. Παραλαβή και αποζημίωση

Ο αγοραστής οφείλει να επιθεωρήσει τα παραδοθέντα εμπορεύματα για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά, αμέσως μετά την παραλαβή, και να ειδοποιήσει άμεσα εγγράφως την TROTEC® για τυχόν υπάρχουσες ζημιές. Εφόσον καταγγέλλεται δικαιολογημένη ζημία μεταφοράς, η TROTEC® θα εκχωρήσει, κατά την κρίση της, τα νόμιμα δικαιώματα στον αγοραστή ή θα τα διεκδικήσει επ' ονόματί της. Για το τελευταίο, επαγγελματίας αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξουσιοδοτήσει την TROTEC® για την είσπραξη στο βαθμό που απαιτείται.

 1. Εάν ο αγοραστής καθυστερήσει την παραλαβή, φέρει κάθε κίνδυνο απώλειας ή φθοράς, εκτός εάν η TROTEC® κατηγορείται για βαριά αμέλεια ή πρόθεση. Στην περίπτωση αυτή, η TROTEC® δικαιούται να αρνηθεί την εκ νέου αποστολή και μπορεί να απαιτήσει από τον αγοραστή την προκαταβολή των εκ νέου εξόδων αποστολής εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
 2. Εάν ο αγοραστής δεν συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του να παραλάβει τα εμπορεύματα ή να καταβάλει τα έξοδα αποστολής εντός της προθεσμίας, όπως περιγράφεται παραπάνω στο σημείο β, η TROTEC® δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να απαιτήσει αποζημίωση.
 3. Εφόσον η TROTEC® δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, η TROTEC® δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση. Το ποσό αυτό ανέρχεται στο 30% της καθαρής αξίας των εμπορευμάτων συν επιπλέον έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, που μπορεί να προκύψουν. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει υψηλότερες αποζημιώσεις. Ο αγοραστής είναι ελεύθερος να αποδείξει ότι η ζημία ήταν μικρότερη.

7. Εγγύηση

 1. Νέα προϊόντα
  Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν για την παραγγελία πρόσφατα κατασκευασμένων προϊόντων.
  1. Η περίοδος εγγύησης είναι ένα έτος και αρχίζει με την παράδοση/παραλαβή των αγαθών. Τα εμπορεύματα πρέπει να επιθεωρούνται για υπάρχοντα ελαττώματα αμέσως μετά την παράδοση/παραλαβή. Προφανή ελαττώματα πρέπει να αναφέρονται στην TROTEC® εγγράφως εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παράδοση/παραλαβή των εμπορευμάτων ή τη γνωστοποίηση τους. Τα μη προφανή ελαττώματα πρέπει να αναφέρονται στην TROTEC® εγγράφως εντός τριών εργάσιμων ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος.
  2. Εάν η αγορά είναι αμοιβαία εμπορική αγορά, συμφωνείται ότι, σχετικά με την υποχρέωση καταγγελίας, πληρούνται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 377 του γερμανικού Εμπορικού Κώδικα (HGB), εάν η TROTEC® λάβει γραπτή γνωστοποίηση σχετικά με το ελάττωμα εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των αγαθών ή την ανακάλυψη του ελαττώματος.
  3. Εάν υπάρχει ελάττωμα ή εάν ένα ελάττωμα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η TROTEC® έχει το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες μέσω μεταγενέστερης παράδοσης, αντικατάστασης ή διόρθωσης του προϊόντος. Εάν αυτό δεν έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή από ελαττώματα ακόμη και μετά από δύο προσπάθειες αποκατάστασης του ελαττώματος, ο αγοραστής διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης.
  4. Εάν δεν τηρούνται οι οδηγίες λειτουργίας ή συντήρησης του κατασκευαστή ή της TROTEC®, εάν γίνονται τροποποιήσεις στα προϊόντα και αντικαθίστανται εξαρτήματα ή χρησιμοποιούνται αναλώσιμα που δεν συμμορφώνονται με τις αρχικές προδιαγραφές, η εγγύηση δεν ισχύει.
  5. Της εγγύησης εξαιρούνται ο εξοπλισμός που υπόκειται σε φυσική φθορά και τα αξεσουάρ.
  6. Τα υπολειμματικά αποθέματα και τα εμπορεύματα που έχουν υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά θεωρούνται καινούργια εμπορεύματα, εκτός εάν επισημαίνονται ρητά ως μεταχειρισμένα εμπορεύματα.
  7. Οι ανεξάρτητες αξιώσεις εγγύησης από τον κατασκευαστή ή την TROTEC® δεν επηρεάζονται από τις παραπάνω διατάξεις.
  8. Για το λογισμικό, στο βαθμό που αυτό αποτελεί αντικείμενο του πεδίου σύμβασης, εφαρμόζεται επιπλέον το σημείο 11.
 2. Μεταχειρισμένα προϊόντα
  Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν για την παραγγελία μεταχειρισμένων προϊόντων.
  1. Τα μεταχειρισμένα είδη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προσφέρονται στην παραγγελία του αγοραστή, και οι εκθεσιακές συσκευές πωλούνται υπό τον αποκλεισμό οποιασδήποτε εγγύησης.
  2. Οι ρητές δηλώσεις εγγύησης, διαβεβαιώσεις ή εγγυήσεις στην περιγραφή του προϊόντος δεν επηρεάζονται από αυτό.
  3. Για το λογισμικό, στο βαθμό που αυτό αποτελεί αντικείμενο του πεδίου σύμβασης, εφαρμόζεται επιπλέον το σημείο 11.

8. Ευθύνη

Αξιώσεις αποζημίωσης από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, είτε πρόκειται για μη εκτέλεση, για παράβαση συμβατικών ή θεσμοθετημένων παρεπόμενων υποχρεώσεων, είτε λόγω πταίσματος κατά τη σύναψη της σύμβασης ή λόγω συμβάσεων με προστατευτική ισχύ για τρίτους και από αδικοπραξία, αποκλείονται έναντι της TROTEC®, καθώς και έναντι των νόμιμων εκπροσώπων της και των πληρεξουσίων ή αντιπροσώπων τους, εκτός εάν η ζημία οφείλεται σε πρόθεση ή βαρεία αμέλεια. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση αξιώσεων αποζημίωσης από εγγύηση εξασφαλισμένης ποιότητας, η οποία αποσκοπεί στην προστασία του αγοραστή από τον κίνδυνο επακόλουθης βλάβης.

Η TROTEC® ευθύνεται επίσης για

 1. ολόκληρο το ποσό της ζημίας σε περίπτωση βαρείας αμέλειας της ιδίας, των νόμιμων εκπροσώπων της και των ανώτερων αντιπροσώπων της, αλλά όχι σε περίπτωση βαρείας αμέλειας των απλών αντιπροσώπων της.
 2. Επιπλέον, επί της ουσίας, σε περίπτωση οποιασδήποτε υπαίτιας παράβασης των βασικών υποχρεώσεων, εν προκειμένω και από απλούς αντιπροσώπους.
 3. Η ευθύνη περιορίζεται στο ποσό της αποζημίωσης της τυπικά προβλέψιμης ζημίας.

9. Εξαίρεση

Η παραπάνω αποποίηση εγγύησης και ευθύνης, σύμφωνα με τα σημεία 7 και 8, δεν ισχύουν για αξιώσεις αποζημίωσης λόγω τραυματισμού της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας ή λόγω σκόπιμων παραβιάσεων εκ μέρους της TROTEC® ή παραβιάσεων εκ προθέσεως ή εξ αμελείας εκ μέρους νόμιμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου της TROTEC®.

10. Προστασία δεδομένων/ενημέρωση

Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου στο κύριο μενού στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου.

11. Ιδιαιτερότητες εξαρτημάτων λογισμικού/παραδόσεις λογισμικού

Εάν το λογισμικό αποτελεί μέρος της λειτουργίας ή/και της χρήσης του αντικειμένου της σύμβασης ή των επιμέρους υπηρεσιών παράδοσης, ισχύουν οι ακόλουθοι ειδικοί όροι.

 1. Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να εφαρμοστεί μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τον αντίστοιχο κατασκευαστή του λογισμικού. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών του κατασκευαστή.
 2. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που απορρέουν από τους σχετικούς νόμους, όπως οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 3. Η TROTEC® εγγυάται τη λειτουργικότητα των εξαρτημάτων λογισμικού μόνο στο πλαίσιο των προδιαγραφών του εκάστοτε κατασκευαστή.
 4. Επιπλέον, ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις των κατασκευαστών λογισμικού, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση ως μέρος της σύμβασης.

12. Προσθήκες/συναφείς δραστηριότητες

Εφόσον οι δωρεάν προσθήκες περιλαμβάνονται σε μεμονωμένα προϊόντα, αυτές συνδέονται με την κύρια δραστηριότητα και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν μεμονωμένα. Η κυριότητα των δωρεάν προσθηκών μεταβιβάζεται στον αγοραστή μετά τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης για το κύριο προϊόν.

 1. Εάν η κύρια συναλλαγή ανακληθεί, η προσθήκη πρέπει επίσης να επιστραφεί ως μέρος της βασικής συναλλαγής και εξακολουθεί να αποτελεί ιδιοκτησία της TROTEC®.

13. Ιδιαιτερότητες προϊόντων εξωτερικού εμπορίου

Ορισμένα προϊόντα προορίζονται μόνο για την ενδοευρωπαϊκή αγορά και υπόκεινται σε απαγορεύσεις εξαγωγής σε τρίτες χώρες. Εφόσον η πώληση ενός είδους απαγορεύεται από νομοθετικές διατάξεις, η TROTEC® διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση για σοβαρούς λόγους ενημερώνοντας αμελλητί τον αντισυμβαλλόμενο και επιστρέφει άμεσα τυχόν καταβληθέντα ποσά.

14. Τόπος εκπλήρωσης, δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο

Τόπος εκπλήρωσης και αποκλειστική δικαιοδοσία και για τα δύο μέρη είναι το 52525 Heinsberg. Αυτό ισχύει και για τις απαιτήσεις συναλλαγματικών και επιταγών.

 1. Όλες οι νομικές σχέσεις μεταξύ των μερών διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αποκλειομένης της Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων, ακόμη και αν ο αγοραστής έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εξωτερικό ή εάν η παράδοση γίνει στο εξωτερικό. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ο αγοραστής μεταφέρει εκ των υστέρων την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εξωτερικό ή δεν είναι διαθέσιμος.

Ταυτότητα παρόχου:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Τηλέφωνο: +49 2452 962-450
Fax: +49 2452 962-92450
Email: online-gr@trotec.com

Δικαστήριο εγγραφής της εταιρείας: Επαρχιακό Δικαστήριο του Άαχεν - HRB 13453
εκπροσωπούνται από τους διευθύνοντες συμβούλους: Joachim Ludwig, Sascha Linden

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών:

Η Επιτροπή της ΕΕ έχει δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (η λεγόμενη "πλατφόρμα ΗΕΔ"). Η πλατφόρμα ΗΕΔ αποτελεί ένα σημείο εξυπηρέτησης για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από διαδικτυακές συμβάσεις πώλησης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα ΗΕΔ μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Η Trotec GmbH δεν συμμετέχει στις διαδικασίες διευθέτησης.