Πρόκειται για τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τον προμηθευτή και τις οδηγίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης, την πολιτική υπαναχώρησης και τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της TROTEC® GmbH για τους αγοραστές που ενεργούν με καθαρά ιδιωτικό συμφέρον ως καταναλωτές.


Σύναψη σύμβασης κανονικής αγοράς με την TROTEC®.

Ως πάροχος, η TROTEC® προσφέρει τα προϊόντα σε αυτό το διαδικτυακό κατάστημα ως μη δεσμευτική προσφορά σε πιθανούς αγοραστές για τη σύναψη σύμβασης για το προϊόν που προσφέρεται. Ο υποψήφιος αγοραστής έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυμεί στο εικονικό καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Τα προϊόντα που έχουν συγκεντρωθεί στο εικονικό καλάθι αγορών είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή πατώντας στο σύμβολο του καλαθιού αγορών. Στην προβολή του καλαθιού αγορών, μπορείτε στη συνέχεια να δείτε τα προϊόντα, να αλλάξετε την ποσότητά τους ή να τα διαγράψετε από το καλάθι αγορών. Στη συνέχεια, το σύστημα σας καθοδηγεί στα περαιτέρω βήματα της διαδικασίας παραγγελίας με τη βοήθεια οδηγιών. Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να αλλάξετε το περιεχόμενο της παραγγελίας, να διορθώσετε ή να διαγράψετε δεδομένα. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες για την αλλαγή ή το κουμπί "Πίσω" του προγράμματος περιήγησης. Μόνο με το τελευταίο βήμα της διαδικασίας παραγγελίας, κάνοντας κλικ στο κουμπί παραγγελίας, δηλώνετε τη βούλησή σας να αγοράσετε το προϊόν στην καθορισμένη τιμή. Αυτό καθιστά τη δήλωση βουλήσεως σας δεσμευτική και αμετάκλητη (βλ. παρακάτω για το δικαίωμά σας υπαναχώρησης). Η δήλωση βουλήσεως γίνεται με το πάτημα του κουμπιού "Παραγγελία έναντι αμοιβής" στο τέλος της διαδικασίας παραγγελίας. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας σας και η αποδοχή της παραγγελίας από την TROTEC® πραγματοποιείται αμέσως μετά την αποστολή σε μορφή κειμένου μέσω αυτοματοποιημένου email. Με την επιβεβαίωση αυτή συνάπτεται η σύμβαση αγοράς.

Περιεχόμενο σύμβασης και αποθήκευση

Το περιεχόμενο της σύμβασης αποθηκεύεται και περιλαμβάνεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω email, μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως τα στοιχεία του προμηθευτή, το περιεχόμενο της παραγγελίας και τους ΓΟΠ σε μορφή κειμένου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμβασης μπορούν επίσης να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://gr.trotec.com/shop/gop-gia-idiotes-pelates. Το περιεχόμενο της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων παραγγελιών, διατίθεται και μπορεί να προβληθεί στο πεδίο "Είσοδος πελάτη", υπό την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί εγγραφή πελάτη. Κάθε σελίδα της προσφοράς TROTEC® μπορεί να εκτυπωθεί ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησης.

Γλώσσες

Μπορείτε να δείτε το κατάστημα σε διάφορες γλώσσες. Οι γλώσσες της σύμβασης είναι οι εξής: γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, πολωνικά και τουρκικά. Ωστόσο, για τις συμβατικές σχέσεις και την επεξεργασία ισχύει πάντοτε η γερμανική γλώσσα.

Πολιτική υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει για πελάτες που ενεργούν ως ιδιώτες, ενώ δεν ισχύει για πελάτες που ενεργούν επαγγελματικά.

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παρούσα σύμβαση, χωρίς αιτιολογία, εντός δεκατεσσάρων ημερών. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος υποδειχθείς από εσάς και διάφορος του μεταφορέα, απέκτησε την κατοχή των αγαθών. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε αποστέλλοντας είτε μέσω

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Fax: +49 2452 962-92450
είτε μέσω Email: online-gr@trotec.com
μία έγγραφη και σαφή δήλωσή σας (π.χ. μια επιστολή μέσω ταχυδρομείου, Fax ή Email) σχετικά με την απόφασή σας, να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς αυτό ωστόσο να είναι υποχρεωτικό. 

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίηση για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης:

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για συμβάσεις παράδοσης αγαθών, τα οποία δεν είναι προκατασκευασμένα και κατασκευάστηκαν βάσει της ατομικής επιλογής ή απόφασης του καταναλωτή ή τα οποία είναι σαφώς εξατομικευμένα σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή, καθώς και για συμβάσεις παράδοσης σφραγισμένων αγαθών που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προσωπικής υγιεινής και υγείας, εάν έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Συνέπειες υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, οφείλουμε να επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που προκύπτουν λόγω της επιλογής σας για άλλον τρόπο παράδοσης, διαφορετικό από τον οικονομικότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε ειδοποίηση για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Για την επιστροφή αυτών των χρημάτων, θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνήθηκε ρητά κάτι διαφορετικό μαζί σας, και σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για την επιστροφή αυτή. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα αγαθά ή μέχρι να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την επιστροφή των αγαθών, ανάλογα με το τι θα συμβεί νωρίτερα.

Αγαθά που αποστέλλονται ταχυδρομικώς

Πρέπει να επιστρέψετε ή να παραδώσετε τα αγαθά χωρίς καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση στο τμήμα επιστροφών της 
Trotec GmbH
, Retourenabteilung TOR 42, στην οδό
Konrad-Zuse-Str. 1a
52477 Alsdorf

Γερμανία. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 14 ημερών. Το άμεσο κόστος της επιστροφής των αγαθών επιβαρύνει εσάς. 

Αγαθά που δεν αποστέλλονται ταχυδρομικώς

Εμείς θα παραλάβουμε τα αγαθά. Το άμεσο κόστος της επιστροφής των αγαθών ύψους 79,00 EUR επιβαρύνει εσάς.

Εσείς φέρετε την ευθύνη για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει μόνο από τη μη απαραίτητη χρήση των αγαθών, πλην της αναγκαίας χρήσης για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.


Λήξη δικαιώματος υπαναχώρησης

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(Εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, παρακαλείστε να συμπληρώσετε και να μας επιστρέψετε το παρόν έντυπο.)

Προς:
Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
ή
Fax: +49 2452 962-92450
ή
Email: online-gr@trotec.com

Με το παρόν έντυπο, γνωστοποιώ/γνωστοποιούμε(*) ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε(*) από τη σύμβαση μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων
αγαθών (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
Παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/παραλήφθηκε(-σαν) στις (*)
Ονοματεπώνυμο καταναλωτή(-ών)
Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)
Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
Ημερομηνία

_______________________
(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

Οδηγία σχετικά με τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης:

Σύμφωνα με το άρθρο 312g παρ. 2 του γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB), το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Συμβάσεις παράδοσης αγαθών, τα οποία δεν είναι προκατασκευασμένα και κατασκευάστηκαν βάσει της ατομικής επιλογής ή απόφασης του καταναλωτή ή τα οποία είναι σαφώς εξατομικευμένα σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του καταναλωτή, (...)
 2. Συμβάσεις παράδοσης ηχητικών ή βιντεοσκοπημένων αγαθών ή λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών σε σφραγισμένη συσκευασία, εάν έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, (...)

 

Οδηγίες για τη συσκευασία σε περίπτωση επιστροφής:

Σε περίπτωση υπαναχώρησης ή επιστροφής των αγαθών, συνιστούμε τη χρήση της αρχικής συσκευασίας, προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές στα αγαθά κατά την επιστροφή τους. Εάν αυτή δεν είναι πλέον διαθέσιμη, χρησιμοποιήστε έναν παρόμοιο κατάλληλο τύπο συσκευασίας (κουτί από χαρτόνι και προστασία αντικειμένου), στο μέτρο του δυνατού, για να αποφύγετε επίσης ζημιές κατά τη μεταφορά.


Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της TROTEC GmbH

1. Εφαρμογή όρων
Η TROTEC GmbH (εφεξής TROTEC®) παρέχει όλες τις παραδόσεις και υπηρεσίες αποκλειστικά βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

2. Αντικείμενο της σύμβασης
Το αντίστοιχο αντικείμενο και το περιεχόμενο της παράδοσης/υπηρεσίας της σύμβασης αγοράς προκύπτουν από την περιγραφή του προϊόντος, όπως προκύπτει από την τρέχουσα προσφορά της TROTEC® κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Οι εγγυήσεις ισχύουν μόνο εφόσον περιέχονται στην περιγραφή του προϊόντος ή έχουν χορηγηθεί εγγράφως από την TROTEC®.

3. Όροι πληρωμής/Ανταπαίτηση

 1. Η πληρωμή γίνεται ποικιλοτρόπως και εύκολα μέσω προπληρωμής, PayPal©, πιστωτικής κάρτας ή αντικαταβολής.
  1. . Σε περίπτωση προπληρωμής, η TROTEC® επιβεβαιώνει την παραγγελία γραπτώς και εισπράττει το ποσό του τιμολογίου ανά τιμολόγιο. Μετά την παραλαβή της πληρωμής, πραγματοποιείται η αποστολή των εμπορευμάτων που έχετε παραγγείλει.
  2. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω του συστήματος PayPal©, η επεξεργασία βασίζεται στους όρους που θέτει η PayPal©. Για λεπτομέρειες, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ: PayPal©.
  3. Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, το ποσό του τιμολογίου χρεώνεται από την TROTEC® στην εταιρεία της πιστωτικής κάρτας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Αφού πιστωθεί η TROTEC®, πραγματοποιείται η αποστολή των εμπορευμάτων που έχετε παραγγείλει. Επιπλέον, ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της αντίστοιχης τράπεζας/εταιρείας που εκδίδει την πιστωτική κάρτα. Η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω της Saferpay, ενός επαληθευμένου συστήματος πληρωμών με πιστωτική κάρτα, που πραγματοποιεί έλεγχο εγκυρότητας στο πλαίσιο των συναλλαγών πληρωμής. Η TROTEC® δεν αποθηκεύει τα δεδομένα της πιστωτικής κάρτας. Διαβάστε επίσης στην Πολιτική Απορρήτου την παράγραφο 8.
  4. Σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, το ποσό του τιμολογίου εισπράττεται από την TROTEC®, μαζί με τις ισχύουσες χρεώσεις αντικαταβολής, απευθείας κατά την παράδοση από την εταιρεία παράδοσης. Τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν εμφανίζονται στην επισκόπηση των εξόδων αποστολής για το αντίστοιχο προϊόν.
 2. Εφόσον η TROTEC®, μετά τη σύναψη της σύμβασης, λάβει γνώση περιστάσεων που επηρεάζουν την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αγοραστή, όπως οι υποχρεώσεις πληρωμής, η TROTEC® δικαιούται να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας έως ότου παρασχεθεί εγγύηση (π.χ. εγγύηση) ή εκτέλεση (π.χ. πληρωμή). Η TROTEC® θέτει εύλογη προθεσμία για το σκοπό αυτό.
 3. Ο αγοραστής δικαιούται συμψηφισμού με την TROTEC® μόνο σε περίπτωση αδιαμφισβήτητης ή νομικά τεκμηριωμένης ανταγωγής. Η διεκδίκηση δικαιώματος παρακράτησης είναι επιτρεπτή μόνο εφόσον η ανταπαίτηση βασίζεται στην ίδια συμβατική σχέση.

4. Παράδοση

 1. Εφόσον μια παράδοση καθίσταται αδύνατη λόγω δυσκολίας αυτοπαράδοσης, η TROTEC® δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Η TROTEC® ενημερώνει αμέσως τον αγοραστή σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα και επιστρέφει το αντίτιμο που έχει ήδη καταβληθεί χωρίς καθυστέρηση.
 2. Οι πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα αποστολής σχετίζονται με το απόθεμα στην κεντρική αποθήκη. Διαβάστε επίσης τις σχετικές πληροφορίες στο Info-Center.
 3. Δύο εβδομάδες μετά την υπέρβαση της ημερομηνίας παράδοσης ή της προθεσμίας παράδοσης, ο αγοραστής δύναται να ζητήσει εγγράφως από την TROTEC® να εκπληρώσει τη σύμβαση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλά τουλάχιστον εντός 10 ημερών. Αυτό δεν ισχύει εάν ο αγοραστής παρέλειψε ή αρνήθηκε να συνεργαστεί για την εκπλήρωση της σύμβασης. Εάν η TROTEC® δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της μέχρι τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας, ο αγοραστής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Αυτό δεν ισχύει εάν η υπέρβαση της προθεσμίας οφείλεται σε ανωτέρα βία και άλλα απρόβλεπτα εμπόδια, όπως αναταραχή, δυσλειτουργία, απεργία, αποκλεισμός, ακόμη και αν αυτά συμβαίνουν σε προμηθευτές της TROTEC® ή υπεργολάβους.
 4. Η TROTEC® διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε συνήθεις αποκλίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της σύμβασης δεν αλλάζει σημαντικά και αυτό είναι εύλογο για τον αγοραστή.
 5. Η αναπαράσταση του χρώματος στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από το πραγματικό χρώμα.

5. Εγγύηση
Όλα τα προϊόντα από το κατάστημά μας υπόκεινται στα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: .

 1. Νέα προϊόντα
  Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν για την παραγγελία πρόσφατα κατασκευασμένων προϊόντων.
  1. Η περίοδος εγγύησης είναι δύο έτη και αρχίζει με την παράδοση/παραλαβή των αγαθών.
  2. Εάν δεν τηρούνται οι οδηγίες λειτουργίας ή συντήρησης του κατασκευαστή ή της TROTEC®, εάν γίνονται τροποποιήσεις στα προϊόντα και αντικαθίστανται εξαρτήματα ή χρησιμοποιούνται αναλώσιμα που δεν συμμορφώνονται με τις αρχικές προδιαγραφές, η εγγύηση δεν ισχύει εάν το ελάττωμα οφείλεται αποδεδειγμένα σε αυτή την απόκλιση.
  3. Τα υπολειμματικά αποθέματα και τα εμπορεύματα που έχουν υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά θεωρούνται καινούργια εμπορεύματα, εκτός εάν επισημαίνονται ρητά ως μεταχειρισμένα εμπορεύματα.
  4. Οι ανεξάρτητες αξιώσεις εγγύησης από τον κατασκευαστή ή την TROTEC® δεν επηρεάζονται από τις παραπάνω διατάξεις.
  5. Για το λογισμικό, στο βαθμό που αυτό αποτελεί αντικείμενο του πεδίου σύμβασης, εφαρμόζεται επιπλέον το σημείο 9.
 2. Μεταχειρισμένα προϊόντα
  Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν για την παραγγελία μεταχειρισμένων προϊόντων.
  1. Η περίοδος εγγύησης είναι ένα έτος και αρχίζει με την παράδοση/παραλαβή των αγαθών.
  2. Για τις υπηρεσίες που προσφέρονται για λογαριασμό τρίτου, η TROTEC® ενεργεί μόνο ως μεσάζων και δεν είναι συμβατικός εταίρος του αγοραστή.
  3. Οι ρητές δηλώσεις εγγύησης, διαβεβαιώσεις ή εγγυήσεις στην περιγραφή του προϊόντος δεν επηρεάζονται από αυτό.
  4. Για το λογισμικό, στο βαθμό που αυτό αποτελεί αντικείμενο του πεδίου σύμβασης, εφαρμόζεται επιπλέον το σημείο 9.

6. Ευθύνη

 1. Αξιώσεις αποζημίωσης από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, είτε πρόκειται για μη εκτέλεση, για παράβαση συμβατικών ή θεσμοθετημένων παρεπόμενων υποχρεώσεων, είτε λόγω πταίσματος κατά τη σύναψη της σύμβασης ή λόγω συμβάσεων με προστατευτική ισχύ για τρίτους και από αδικοπραξία, αποκλείονται έναντι της TROTEC®, καθώς και έναντι των νομίμων εκπροσώπων της και των πληρεξουσίων ή αντιπροσώπων τους, εκτός εάν η ζημία οφείλεται σε πρόθεση ή βαρεία αμέλεια. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση αξιώσεων αποζημίωσης από εγγύηση εξασφαλισμένης ποιότητας, η οποία αποσκοπεί στην προστασία του αγοραστή από τον κίνδυνο επακόλουθης βλάβης.
 2. Η TROTEC® ευθύνεται επίσης για
  1. ολόκληρο το ποσό της ζημίας σε περίπτωση βαρείας αμέλειας της ιδίας, των νόμιμων εκπροσώπων της και των ανώτερων αντιπροσώπων της, αλλά όχι σε περίπτωση βαρείας αμέλειας των απλών αντιπροσώπων της.
  2. Επιπλέον, επί της ουσίας, σε περίπτωση οποιασδήποτε υπαίτιας παράβασης των βασικών υποχρεώσεων, εν προκειμένω και από απλούς αντιπροσώπους.
  3. Η ευθύνη περιορίζεται στο ποσό της αποζημίωσης της τυπικά προβλέψιμης ζημίας.

7. Εξαίρεση
Η παραπάνω αποποίηση εγγύησης και ευθύνης, σύμφωνα με τα σημεία 5 και 6, δεν ισχύουν για αξιώσεις αποζημίωσης λόγω τραυματισμού της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας ή λόγω σκόπιμων παραβιάσεων εκ μέρους της TROTEC® ή παραβιάσεων εκ προθέσεως ή εξ αμελείας εκ μέρους νόμιμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου της TROTEC®.

8. Προστασία δεδομένων
Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου στο κύριο μενού, η οποία παρέχει όλες τις σχετικές δηλώσεις σχετικά με τη συλλογή δεδομένων.

9. Ιδιαιτερότητες εξαρτημάτων λογισμικού/παραδόσεις λογισμικού
Εάν το λογισμικό αποτελεί μέρος της λειτουργίας ή/και της χρήσης του αντικειμένου της σύμβασης ή των επιμέρους υπηρεσιών παράδοσης, ισχύουν οι ακόλουθοι ειδικοί όροι.

 1. Το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να εφαρμοστεί μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τον αντίστοιχο κατασκευαστή του λογισμικού. Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών του κατασκευαστή.
 2. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που απορρέουν από τους σχετικούς νόμους, όπως οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 3. Η TROTEC® εγγυάται τη λειτουργικότητα των εξαρτημάτων λογισμικού μόνο στο πλαίσιο των προδιαγραφών του εκάστοτε κατασκευαστή.
 4. Επιπλέον, ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και οι Προϋποθέσεις Χορήγησης Αδειών των κατασκευαστών λογισμικού, οι οποίοι στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση ως μέρος της σύμβασης.

10. Ιδιαιτερότητες προϊόντων εξωτερικού εμπορίου
Ορισμένα προϊόντα προορίζονται μόνο για την ενδοευρωπαϊκή αγορά και υπόκεινται σε απαγορεύσεις εξαγωγής σε τρίτες χώρες. Εφόσον η πώληση ενός είδους απαγορεύεται από νομοθετικές διατάξεις, η TROTEC® διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση για σοβαρούς λόγους ενημερώνοντας αμελλητί τον αντισυμβαλλόμενο και επιστρέφει άμεσα τυχόν καταβληθέντα ποσά.

11. Προσθήκες/συναφείς δραστηριότητες

Εφόσον οι δωρεάν προσθήκες περιλαμβάνονται σε μεμονωμένα προϊόντα, αυτές συνδέονται με την κύρια δραστηριότητα και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν μεμονωμένα. Η κυριότητα των δωρεάν προσθηκών μεταβιβάζεται στον αγοραστή μετά τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης για το κύριο προϊόν.

 1. Εάν η κύρια συναλλαγή ανακληθεί, η προσθήκη πρέπει επίσης να επιστραφεί ως μέρος της βασικής συναλλαγής και εξακολουθεί να αποτελεί ιδιοκτησία της TROTEC®.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο
Όλες οι νομικές σχέσεις μεταξύ των μερών διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, αποκλειομένης της Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων, εάν ο αγοραστής μεταφέρει εκ των υστέρων την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στο εξωτερικό ή δεν είναι διαθέσιμος.


Ταυτότητα παρόχου:

Trotec GmbH
Grebbener Straße 7
52525 Heinsberg
Τηλέφωνο: +49 2452 962-450
Fax: +49 2452 962-92450
Email: online-gr@trotec.com
Internet: https://gr.trotec.com/shop/

 

Δικαστήριο εγγραφής της εταιρείας: Επαρχιακό Δικαστήριο του Άαχεν - HRB 13453
εκπροσωπούνται από τους διευθύνοντες συμβούλους: Joachim Ludwig, Sascha Linden