Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες

Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
  1. εφαρμογές
  2. Κλιματισμός
  3. Κλιματισμός των σταδίων παραγωγής στην ηλεκτρονική βιομηχανία

Κλιματισμός των σταδίων παραγωγής κατά τη παραγωγή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ημιαγωγών

Αφύγρανση με ακρίβεια για κάθε βήμα της προετοιμασίας

Πολλά στάδια επεξεργασίας κατά τη παραγωγή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και ημιαγωγών απαιτούν μία εντελώς αποξηραμένη ατμόσφαιρα – εν μέρει με σημεία ψύξης πολύ κάτω των 0 °C. Αυτά τα χαμηλά σημεία ψύξης μπορουν να επιτευχθούν πολύ αποτελεσματικά με τον προσροφητήρα-αποξηραντή δυνατής απόδοσης, και επίσης με ακρίβεια μέσα σε συγκεκριμένα σημεία ενός μηχανήματος.

Πολλά ηλεκτρονικά και ηλεκτρομηχανικά κατασκευαστικά μέρη είναι εξαιρετικά ευάισθητα στην υγρασία. Είναι δυνατόν λόγω της υψηλής υγρασίας να προκύψουν προβλήματα κατά την παραγωγή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και ημιαγωγών, όπως διάβρωση στα σημεία καλωδιώσεων και συμπύκνωση στις επιφάνειες των μικροτσίπ. Επιπλέον, συγκεκριμένες χημικές ουσίες είναι πολύ ευπαθείς: ως εκ τούτου, είναι δυνατόν υπερβολικά υψηλή υγρασία να οδηγήσει σε χειρότερη πρόσφυση του φωτοευαίσθητου υγρού πολυμερούς, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε λειτουργικές βλάβες του συνόλου των κατασκευαζόμενων ημιαγωγών. Πολλές από αυτές τις διαδικασίες πρέπει να έχουν τοπική στόχευση και να υφίστανται αφύγρανση ανεξάρτητα από τον ατμοσφαιρικά αέρα. Με τον προσροφητήρα-αποξηραντή της σειράς TTR καθίστανται δυνατές ακριβείς αφυγράνσεις – μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένων εισροών ξηρού αέρα γύρω από τους σωλήνες.

Οικονομική εφαρμογή κλιματισμού των σταδίων παραγωγής με προσροφητήρες-αποξηραντές

Οι εσωτερικοί και κινητοί προσροφητήρες-αποξηραντές της σειράς TTR φροντίζουν κάθε φορά μέσω μιας εκ των τριών παραλλαγών της Αρχής Λειτουργίας TTR για μία υψηλή απόδοση αφύγρανσης με ταυτόχρονη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Για κλιματισμό των σταδίων παραγωγής με ακρίβεια στην ηλεκτρονική βιομηχανία και αυτή των ημιαγωγών είναι ιδιαιτέρως κατάλληλοι οι κινητοί αποξηραντές TTR 400 D und TTR 500 D. Επιπλέον είναι δυνατόν, με τις σκηνές συναρμολόγησής μας σε συνδυασμό με αφυγραντές να επιτευχθεί η δημιουργία απομονωμένων κλιματικών ζωνών. Για τον κλιματισμό των σταδίων παραγωγής σε μεγαλύτερους χώρους ή γραμμές παραγωγής, στις οποίες πρέπει να επιτευχθούν χαμηλά σημεία ψύξης, σας συστήνουμε τους εσωτερικούς προσροφητήρες-αποξηραντές νούμερα μοντέλων TTR 800 έως 13500.     

Οι TTR 400 D και TTR 500 D επιτυγχάνουν εξαιρετικά χαμηλά σημεία ψύξης

Και οι δύο καινοτόμοι προσροφητήρες-αποξηραντές με το χαρακτηριστικό «D» για ρύθμιση αέρα Διπλού ανεμιστήρα, TTR 400 D και TTR 500 D, επιτυγχάνουν τη μέγιστη δυνατή προσαρμοστικότητα με την παροχή της απαραίτητης ποσότητας ξηρού αέρα. Σε αντίθεση με συμβατικές λειτουργίες διέλευσης του αέρα μπορούν με αυτούς τους δύο κινητούς προσροφητήρες-αποξηραντές να επιτευχθούν θερμοκρασίες ψύξεως μέχρι 30° χαμηλότερες εν συγκρίση με τον αντλημένο αέρα της διαδικασίας. Επομένως, σημεία ψύξης αρκετά κάτω από τους 0 °C μπορούν επίσης να επιτευχθούν,φτάνοντας έτσι σε χαμηλότερες καταστάσεις ξήρανσης όπως και σε μια ξεκάθαρα ενεργειακά αποτελεσματική λειτουργία! Απαιτούνται χαμηλά σημεία ψύξης, στην περιοχή των μείον βαθμών κελσίου, για παράδειγμα στην ενδιάμεση αποθήκευση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε ξηρά ντουλάπια, πριν αυτά υποστούν περαιτέρω επεξεργασία. Ένα άλλο παράδειγμα, κατά το οποίο πρέπει να επιτευχθούν εξαιρετικά χαμηλά σημεία ψύξης πολύ κάτω των -40°C, αποτελούν τα δοκιμαστικά τεστ κατά την παραγωγή των υψηλής απόδοσης ημιαγωγών (IGBTs). Αυτοί δεν πρέπει να παγώσουν παρά τις πολύ κάτω του μηδενός θερμοκρασίες, πράγμα το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας εξαιρετικά αποτελεσματικής αφύγρανσης.

Συμβουλευτική και κινητές συσκευές ελέγχου: χρησιμοποιήστε την υπηρεσία μας επί της βιομηχανικής εξυπηρέτησης

Ο Όμιλος Trotec σας προμηθεύει ως κατασκευαστές ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και ημιαγωγών όχι μόνον με συσκευές, αλλά και με τεχνικά και οικονομικά ιδανικές λύσεις. Η υπηρεσία μας επί της βιομηχανικής εξυπηρέτησης μπορεί επίσης να αφορά - ανάλογα με το μέγεθος της παραγγελίας - το συνολικό σχεδιασμό του κλιματισμού των σταδίων παραγωγής ή κάποιον μεμονωμένο τομέα. Επιπλέον, σας διαθέτουμε κινητές μονάδες, με τις οποίες ο προσχεδιασμένος κλιματισμός των σταδίων παραγωγής μπορεί να δοκιμαστεί εκ των προτέρων. Έτσι, μπορείτε να έιστε σίγουροι ότι η προσχεδιασμένη λύση λειτουργεί.

Επιπλέον λύσεις για την ηλεκτρονική βιομηχανία και τη βιομηχανία ημιαγωγών

Κατόπιν επιθυμίας παράγουμε επίσης αφυγραντήρες αέρα προσρόφησης επί παραγγελία ως ειδική έκδοση

Κατόπιν αιτήματος, είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να παράγουμε εξατομικευμένουςς αφυγραντήρες προσρόφησης ως ειδική έκδοση «made in Germany» που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες σας, για παράδειγμα:

  • TTR μονάδες ξήρανσης σε υγιεινό σχεδιασμό
  • TTR μονάδες ξήρανσης για ξηρό αέρα χωρίς LABS
  • TTR μονάδες ξήρανσης με εξαιρετικά χαμηλό σημείο δρόσου

Επωφεληθείτε από την ευκαιρία σχεδιασμού, σχεδίασης και κατασκευής ειδικών σχεδίων με ειδικά προσαρμοσμένα εξαρτήματα για τις ατομικές σας ανάγκες σε στενή συνεργασία με τους ειδικούς μας: Μάθετε περισσότερα εδώ …