Εξυπηρέτηση πελατών και υποστήριξη: +49 2452 962-450

Δευτ. – Πέμ.: 8:00 π.μ. – 5:30 μ.μ | Παρ.: 8:00 π.μ. – 5:00 μ.μ

 1. Επικοινωνία
 2. Επισκόπηση
 3. Das Unternehmen
 4. Νομικές πληροφοριες
 5. Δήλωση προστασίας δεδομένων

Δήλωση προστασίας δεδομένων

Η ιδιωτικότητά σας είναι σημαντική για μας

Αντικείμενο της παρούσας δήλωσης είναι η συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση ("χρήση") προσωπικών δεδομένων όταν χρησιμοποιείτε την προσφορά της TROTEC®. Χαιρόμαστε πολύ για το ενδιαφέρον σας για την ιστοσελίδα μας. Παρακάτω θα σάς ενημερώσουμε σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων σας.   

Η TROTEC® συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα μόνο αν αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων του γερμανικού βασικού κανονισμού περί προστασίας δεδομένων (DSGVO), του γερμανικού ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας δεδομένων (BDSG) καθώς και του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (TMG). Σε αυτή τη διαδικασία η TROTEC® ενεργεί πάντα σύμφωνα μες τις βασικές αρχές του κανονισμού περί προστασίας δεδομένων, δηλαδή

 • οικονομία δεδομένων ("τόσα όσα πραγματικά χρειάζονται") 
 • ορθότητα δεδομένων ("καμία μεταβολή κατά τη συλλογή δεδομένων") 
 • σκοπιμότητα ("μόνο τόσα όσα χρειάζονται για την εκπλήρωση ενός σκοπού") 
 • ασφάλεια δεδομένων ("μέτρα προστασίας για δεδομένα" π.χ. κρυπτογράφηση SSL)
 • διαφάνεια ("ανιχνεύσιμη επεξεργασία δεδομένων") 

Σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές και αντίστοιχα σύμφωνα με τη δεδομένη αναγκαιότητα συλλέγονται δεδομένα μόνο όταν αυτά είναι απαραίτητα για τη χρήση και την εξυπηρέτηση της TROTEC® ή όταν απαιτούνται δεδομένα, ιδιαίτερα προσωπικής φύσης, για τη διεκπεραίωση μιας αγοράς ή λοιπών παροχών υπηρεσιών.

Γενικά 

1. Αρμόδιος φορέας

Αρμόδιος φορέας κατά την έννοια του δικαίου περί προστασίας δεδομένων είναι η TROTEC® GmbH (βλέπε εντύπωμα) κατά την έννοια του άρθ. 4 αρ. 4 του κανονισμού ΕΕ 2016/679 ("DSGVO"). Υπεύθυνος επικοινωνίας σε θέματα προστασίας δεδομένων είναι ο κύριος Dragan Stanković. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα νομικά μέσα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, χρησιμοποιήστε απλά το έντυπο επικοινωνίας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την προσφορά της TROTEC® χωρίς να δίνετε πληροφορίες για το πρόσωπό σας ή να πρέπει να εισάγετε προσωπικά δεδομένα. Σε αυτή την περίπτωση συλλέγονται μόνο δεδομένα πρόσβασης χωρίς αναφορά σε πρόσωπο (όπως π.χ. όνομα του παρόχου διαδικτύου, το είδος του χρησιμοποιούμενου Browser, η σελίδα από την οποία αναζητάτε την προσφορά ή το όνομα του ζητούμενου αρχείου). Εδώ δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση σε ένα πρόσωπο. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της προσφοράς μας.

2. Καμία συγκατάθεση μέσω χρήσης

Καθοριστικές για τη χρήση των δεδομένων σας είναι οι εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις, ιδιαίτερα ο γερμανικός νόμος περί προστασίας δεδομένων και ο γερμανικός νόμος περί τηλεμέσων. Εφόσον τα δεδομένα συλλέγονται για έναν σκοπό ο οποίος σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις απαιτεί τη συγκατάθεσή σας, παρακαλείστε αντίστοιχα για τη ρητή σας συγκατάθεση. Μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεση που δώσατε μια φορά με μελλοντική ισχύ και/ή να αρνηθείτε μελλοντικές χρήσεις των δεδομένων σας. Η απλή εγγραφή, χρήση των υπηρεσιών ή γνώση της παρούσας δήλωσης δεν αντικαθιστά τη ρητή δήλωση συγκατάθεσής σας.

3. Χρήση των δεδομένων σας

Στη συνέχεια περιγράφονται σύντομα οι δυνατότητες της χρήσης των δεδομένων σας. Όταν καλείτε την ιστοσελίδα μέσω του Browser σας ή μέσω της εφαρμογής μέσω της κινητής συσκευής σας, συλλέγουμε μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας μεταδίδει αυτόματα το Browser ή η κινητή συσκευή σας, για να είναι δυνατή η επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η ασφάλεια. Αυτά μπορεί να είναι ειδικότερα

 • Η διεύθυνση IP σας, 
 • περιεχόμενο, ημερομηνία και ώρα του αιτήματος, 
 • η ιστοσελίδα από την οποία προωθήθηκε το αίτημα, 
 • η αιτούμενη σελίδα, 
 • η μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων, 
 • χρησιμοποιούμενος τύπος Browser 
 • το λειτουργικό σύστημά σας, 
 • γλώσσα και έκδοση του λογισμικού Browser 
 • ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου σας

  . Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων χρησιμεύει 
 • στην εξασφάλιση απρόσκοπτης δημιουργίας σύνδεσης της ιστοσελίδας, 
 • στην ένδειξη των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, 
 • στη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών μας, 
 • στην αξιολόγηση και την ασφάλεια και τη σταθερότητα του συστήματος καθώς και 
 • σε περαιτέρω διαχειριστικούς σκοπούς. 

Νομική βάση αυτής της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι το Άρθ. 6 Παρ. 1 Πρότ. 1 Γράμμα f DSGVO. Το δικαιολογημένο ενδιαφέρον μας προκύπτει από τους προαναφερθέντες σκοπούς της συλλογής δεδομένων.

Στη συνέχεια περιγράφονται σύντομα οι δυνατότητες της χρήσης των δεδομένων σας.

1. Συλλογή δεδομένων

Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα αν πραγματοποιήσετε συμμετοχή σε σεμινάριο, ζητήσετε έναν κατάλογο ή εγγραφείτε για το Newsletter. Σε αυτή την περίπτωση συλλέγονται πληροφορίες για το πρόσωπό σας και τα απαιτούμενα δεδομένα για τη διεκπεραίωση. Από αυτά τα δεδομένα προβλέπονται μόνο εκείνες οι πληροφορίες ως υποχρεωτικές πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για τη συμβατική σχέση. Αν χρησιμοποιήσετε μια επαναλαμβανόμενη λειτουργία, η TROTEC® συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα στα Server Log τεχνικές πληροφορίες που μεταδίδει σε εμάς το Browser σας. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται ειδικότερα για δεδομένα τα οποία αποθηκεύτηκαν στα λεγόμενα Cookies (βλ. ενότητα "Cookies") και απαιτούνται για λειτουργίες υπηρεσιών.

2. Επεξεργασία και χρήση δεδομένων

Η TROTEC® χρησιμοποιεί τα συλλεγόμενα δεδομένα για τέσσερις βασικούς σκοπούς στους οποίους δεν χρησιμοποιούνται πραγματικά όλα τα δεδομένα για όλους τους σκοπούς:

1. Τα δεδομένα για τον λογαριασμό σας σχετικά με το πρόσωπο και τη διεύθυνσή σας (δεδομένα αποθέματος) χρησιμοποιούνται για την αιτιολόγηση και τη διεκπεραίωση της σχέσης χρήσης (σεμινάρια). 

2. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση σας των μεμονωμένων προσφορών (δεδομένα χρήσης) για την τεχνική διεκπεραίωση της υπηρεσίας χρήσης (π.χ. αίτημα καταλόγου ή Newsletter). Σε αυτή την περίπτωση μπορεί για σκοπούς συντονισμού να συντεθούν δεδομένα χρήσης διαφόρων υπηρεσιών.

3. Με την ολοκλήρωση της διεκπεραίωσης των συμβατικών σχέσεων (σεμιναρίων) τα δεδομένα σας δεσμεύονται από την περαιτέρω χρήση και μετά την παρέλευση των προθεσμιών διατήρησης με βάση τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία διαγράφονται, εφόσον δεν έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω χρήση και αξιοποίηση των δεδομένων σας (π.χ. Newsletter).

4. Σε περίπτωση εγγραφής στο Newsletter χρησιμοποιείται η διεύθυνση email σας για δικούς μας διαφημιστικούς σκοπούς μέχρι να διακόψτε την εγγραφή σας από το Newsletter. 

3. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

TROTEC® διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους αποκλειστικά όταν:

1. Η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ή τιμολόγηση μιας συμμετοχής σεμιναρίου, ειδικότερα, όταν ένας τρίτος χρειάζεται αυτά τα δεδομένα για τη διεκπεραίωση της συμβατικής σχέσης (π.χ. εταιρεία πιστωτικών καρτών ή πάροχος υπηρεσιών σεμιναρίων, σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών).

2. Εφόσον υπάρχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον από την πλευρά μας, σε μεμονωμένες περιπτώσεις προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στα πλαίσια των νομικά επιτρεπτών ορίων σε τρίτους, οι οποίοι ενδεχομένως είναι αρμόδιοι για τον έλεγχο της εγκυρότητας των καταχωρημένων δεδομένων (π.χ. πληροφορίες πιστωτικών καρτών, συνδέσεις λογαριασμών, κλπ.) και την αναγνώριση της πίστωσης. Σε αυτή τη περίπτωση τα δεδομένα διαβιβάζονται μόνο στους απαιτούμενους φορείς για τη διεκπεραίωση. Αυτοί είναι η υπό περιστάσεις αναφερόμενη τράπεζα και οι ακόλουθες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η TROTEC®:

Εταιρείες ελέγχου πιστωτικών καρτών
B+S Card Service GmbH
Lyoner Straße 9
D-60528 Frankfurt/Main

Εταιρεία Logistics (π.χ. ταχυδρομείο) 

3. Όπως ορίζουν οι εφαρμοστέοι νόμοι μπορούν επίσης κρατικοί φορείς να απαιτήσουν από εμάς ενδεχομένως πληροφορίες ή δεδομένα για την εκπλήρωση των νομικών καθηκόντων τους, π.χ. για σκοπούς ποινικής δίωξης. 

Κατά τα λοιπά τα προσωπικά δεδομένα σας διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο αν προηγουμένως έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το Άρθ. 6 Παρ. 1 Πρότ. 1 Γράμμα a DSGVO ή υπάρχει νομική άδεια κατά την έννοια του Άρθ. 6 Παρ. 1 Πρότ. 1 Γράμμα c DSGVO. Εφόσον διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε κράτη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, διασφαλίζουμε ότι ο παραλήπτης των δεδομένων παρέχει ένα ανάλογο επίπεδο προστασίας δεδομένων κατά την έννοια του Άρθ. 45 DSGVO. Σε περίπτωση μη ύπαρξης μιας απόφασης καταλληλότητας η TROTEC® θα προσέχει ώστε οι παραλήπτες των δεδομένων να έχουν δώσει κατάλληλες εγγυήσεις κατά την έννοια του Άρθ. 46 DSGVO και χρησιμοποιεί ειδικότερα τις πρότυπες συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαβίβαση δεδομένων σε κράτη εκτός ΕΕ στην εκάστοτε ισχύουσα διατύπωση. Κατά τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ η TROTEC® θα ενεργήσει έτσι ώστε ο παραλήπτης να υποχρεωθεί στην τήρηση των αρχών του Privacy Shield (δηλαδή στην αναγνώριση ελάχιστων προτύπων κατά τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων).

4. Διαγραφή δεδομένων 

Εφόσον τα δεδομένα σας δεν απαιτούνται πλέον για τους προαναφερθέντες σκοπούς συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης, αυτά διαγράφονται. Προσέξτε ότι σε κάθε διαγραφή τα δεδομένα πρώτα μόνο δεσμεύονται και στη συνέχεια διαγράφονται οριστικά με χρονική καθυστέρηση για να προληφθούν διαγραφές από αμέλεια ή τυχόν σκόπιμες βλάβες. Για τεχνικούς λόγους δεδομένα ή αρχεία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και είδωλα αντιγράφονται από τις υπηρεσίες. Αυτά τα αντίγραφα διαγράφονται επίσης ενδεχομένως με μια τεχνικά εξαρτώμενη χρονική καθυστέρηση. Κατά τα λοιπά για λόγους εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας υπάρχει επίσης η υποχρέωση διατήρησης ορισμένων δεδομένων μετά από διεκπεραιωμένες συναλλαγές για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα.

4. Επεξεργασία δεδομένων για τη χρήση των προσφορών μας

Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας ενδέχεται να προτραπείτε σε διάφορες χρονικές στιγμές να μας αναφέρετε

 • το όνομά σας,
 • την ημερομηνία γέννησής σας, 
 • τη διεύθυνσή σας.
 • τη διεύθυνση email σας, 
 • τον αριθμό τηλεφώνου σας ή τον αριθμό του κινητού σας καθώς και 
 • πληροφορίες πιστωτικών καρτών. 

Τα προσωπικά δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για τους παρακάτω σκοπούς και είναι για αυτούς απαραίτητα:

 • σύμφωνα με το Άρθ. 6 Παρ. 1 Πρότ. 1 Γρ. b DSGVO για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων ή για την εκτέλεση μέτρων προ συμβάσεων: για την επεξεργασία των εντολών σας – μεταξύ άλλων για τον έλεγχο της ταυτότητάς σας, για την επεξεργασία των πληρωμών σας και για να είναι δυνατή η προσφορά σε εσάς της εξυπηρέτησης πελατών, για την αλληλογραφία με εσάς, για τη διεκπεραίωση αξιώσεων από εσάς ή από εμάς, για την εξασφάλιση της τεχνικής διαχείριση της ιστοσελίδας μας καθώς και για τη διαχείριση των δεδομένων των πελατών μας 
 • σύμφωνα με το Άρθ. 6 Παρ. 1 Γράμ. b και Γράμ. c DSGVO για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων καθώς και λόγω νομικών διατάξεων: για την αποστολή προς εσάς σημαντικών email σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας, τα προσφερόμενα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τεχνικά προβλήματα ή υποθέσεις σε συνδυασμό με τις νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, καθώς και 
 • σύμφωνα με το Άρθ. 6 Παρ. 1 Πρότ. 1 Γράμμ. c DSGVO λόγω νομικών διατάξεων ή σύμφωνα με το Άρθ. 6 Παρ. 1 Πρότ. 1 Γράμμ. e DSGVO στα πλαίσια δημοσίου συμφέροντος: για τη δική σας και τη δική μας προστασία (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων με εμάς εταιρειών) από εξαπάτηση καθώς και για σκοπούς ελέγχους ταυτότητας και ηλικίας. 

5. Χρήση του εντύπου επικοινωνίας

Σάς προσφέρουμε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ενός εντύπου που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας. Για τη χρήση του απαιτείται η εισαγωγή μιας έγκυρης διεύθυνσης email, περαιτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων χρησιμεύει για σκοπούς επικοινωνίας με εμάς και πραγματοποιείται σύμφωνα με το Άρθ. 6 Παρ. 1 Πρότ. 1 Γράμμα a DSGVO με βάση την οικειοθελώς χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας.

6.Cookies

Η TROTEC® χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα τα λεγόμενα "Cookies", δηλαδή μικρά αρχεία με πληροφορίες κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο σας κατά τη διάρκεια της κλήσης της προσφοράς ("Cookies"). Στο Cookie αποθηκεύονται πληροφορίες οι οποίες προκύπτουν αντίστοιχα σε συνάρτηση με τη συγκεκριμένη συσκευή που χρησιμοποιείται. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μέσω αυτού λαμβάνουμε άμεσα γνώση για την ταυτότητά σας.

Χρησιμοποιούμε Cookies αφενός για τη διαμόρφωση της πλοήγησης και της χρήσης της ιστοσελίδας μας με όσο γίνεται μεγαλύτερη φιλικότητα προς τον χρήστη. Χρειαζόμαστε τα Cookies ώστε μετά την επιτυχή σύνδεσή σας να σάς αναγνωρίζουμε και να σάς εξουσιοδοτούμε για όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Αυτά τα Cookies διαγράφονται ξανά αυτόματα από τον σκληρό δίσκο σας μετά το τέλος της συνεδρίας του Browser (Session Cookies).

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε επίσης Cookies τα οποία παραμένουν στον σκληρό δίσκο σας πέρα από τη συνεδρία του Browser για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (Persistent Cookies). Αυτά τα Cookies διευκολύνουν για εσάς τη χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς και των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, π.χ. μέσω αποθήκευσης καταχωρήσεων και ρυθμίσεων με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην πρέπει να τις επαναλαμβάνετε συνεχώς. Επίσης, αυτά τα Cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουμε στατιστικά τη χρήση των ιστοσελίδων μας, χρησιμεύουν στη βελτιστοποίηση τις προσφοράς μας και επίσης στο να διαμορφώνουμε τις ιστοσελίδες και τις προσφορές μας με πιο προσωπικό τρόπο για εσάς (βλέπε επίσης Αριθμό VII της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων). Τα Persistent Cookies αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο σας και μετά από ένα προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, που μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το Cookie, διαγράφονται από το Browser. Στα Cookies μπορεί επίσης να πρόκειται για τρίτους παρόχους (Third Party Cookies), διότι χρησιμοποιούμε ορισμένους συνεργάτες διαφήμισης, οι οποίοι βοηθούν στο να κάνουν πιο ενδιαφέρουσα για εσάς τη διαδικτυακή προσφορά και τις ιστοσελίδες (βλέπε επίσης Αριθμό VII της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων).

Τα επεξεργαζόμενα δεδομένα μέσω των Cookies απαιτούνται για τους αναφερθέντες σκοπούς για τη διαφύλαξη των δικαιολογημένων ενδιαφερόντων μας καθώς και αυτών από τρίτους σύμφωνα με το Άρθ. 6 Παρ. 1 Πρότ. 1 Γράμμα f DSGVO.

Σάς ενημερώνουμε κατά την (πρώτη) επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας ή στην εφαρμογή σχετικά με τη χρήση των Cookies. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ να διακόψετε τη χρήση των Cookies διαγράφοντας τα Cookies και αρνούμενοι την αποδοχή των Cookies στις ρυθμίσεις Browser. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το Browser με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τον ορισμό των Cookies και να επιτρέπονται τα Cookies μόνο σε μεμονωμένη περίπτωση, η αποδοχή των Cookies να αποκλείεται για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά καθώς και να ενεργοποιείται η αυτόματη διαγραφή των Cookies κατά το κλείσιμο του Browser. Σε αυτή την περίπτωση πιθανόν δεν θα είναι δυνατή η αξιοποίηση όλων των πλεονεκτημάτων των υπηρεσιών μας από εσάς. Πληροφορίες για την πραγματοποίηση τέτοιων αλλαγών μπορείτε να βρείτε στο www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Τα Cookies διευκολύνουν τη χρήση των προσφορών της TROTEC®. Μπορείτε να εξακολουθείτε να εμποδίζετε την αποθήκευση των Cookies στον σκληρό δίσκο σας επιλέγοντας στις ρυθμίσεις Browser "Μη αποδοχή Cookies". Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το Browser σας με τέτοιο τρόπο ώστε πριν τον ορισμό των Cookies να ερωτάστε αν συμφωνείτε. Τελικά, μπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε στιγμή τα Cookies που έχουν οριστεί μια φορά. Μπορείτε να μάθετε πώς λειτουργούν όλα αυτά από τις οδηγίες του κατασκευαστή του Browser σας.

7. Δικαίωμα ενημέρωσης

Φυσικά, έχετε οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα να λαμβάνετε ενημέρωση δωρεάν από την TROTEC® σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα που σάς αφορούν. Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή, τα δεδομένα βρίσκονται στον λογαριασμό χρήστη σας και μπορούν εκεί οποιαδήποτε στιγμή να διορθωθούν, να δεσμευτούν ή να διαγραφούν. Προσέξτε ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα offline διαγράφονται μόνο όταν δεν χρειάζονται πλέον για τη διεκπεραίωση της συμβατικής σχέσης. Αν δεν έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή, στείλτε μας ένα email μέσω του εντύπου επικοινωνίας με το αίτημα. Αν επιθυμείτε να διαγράψουμε εντελώς τον λογαριασμό χρήστη σας, στείλτε μας ένα email μέσω του εντύπου επικοινωνίας (βλέπε επίσης ενότητα "Διαγραφή δεδομένων").

Έχετε οποιαδήποτε στιγμή σύμφωνα με το Άρθ. 15 DSGVO το δικαίωμα για ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας που αποθηκεύονται σε εμάς. Ειδικότερα, μπορείτε να απαιτήσετε ενημέρωση σχετικά με τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες των αποθηκευόμενων δεδομένων σχετικά με το πρόσωπό σας, τις κατηγορίες παραληπτών αυτών των δεδομένων, την προγραμματισμένη διάρκεια αποθήκευσης, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό ή επεξεργασία ή ένσταση, την ύπαρξη δικαιώματος παραπόνου σε επιβλέπουσα αρχή, την προέλευση των δεδομένων σας, εφόσον αυτά δεν συλλέχθηκαν από εσάς, καθώς και σχετικά με την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης συμπεριλαμβανομένου Profiling και ενδεχομένως σημαντικών πληροφοριών σχετικά με τις λεπτομέρειές τους.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Άρθ. 16 DSGVO μπορείτε να απαιτήσετε τη διόρθωση λανθασμένων δεδομένων καθώς και σύμφωνα με το Άρθ. 17 DSGVO τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, εφόσον δεν απαιτείται η επεξεργασία για την άσκηση δικαιώματος για ελεύθερη έκφραση γνώμης και πληροφόρηση, για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή για την προβολή, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Περαιτέρω, έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με το Άρθ. 18 DSGVO να απαιτήσετε τη δέσμευση ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον η ορθότητα των δεδομένων αμφισβητείται από εσάς, η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά εσείς αρνείστε τη διαγραφή τους και εμείς πλέον δεν τα χρειαζόμαστε, όμως τα χρειάζεστε για την προβολή, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή σύμφωνα με το Άρθ. 21 DSGVO έχετε καταθέσει ένσταση κατά της επεξεργασίας.

8.Newsletter και διαφήμιση / ανάκληση δήλωσης συγκατάθεσης

Με τη συγκατάθεσή σας την οποία μπορείτε να δώσετε μέσω της εγγραφής σας στην ιστοσελίδα μας, θα σάς στέλνουμε μέσω email ή τηλεφωνικά Newsletter και υλικό μάρκετινγκ σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες μας ή προϊόντα και υπηρεσίες των συνδεδεμένων με εμάς εταιρειών, που σύμφωνα με την άποψή μας μπορεί να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς.

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλετε ένσταση κατά της χρήσης των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης διαφήμισης με μελλοντική ισχύ και να καταργήσετε τη λήψη Newsletter κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που περιέχεται σε κάθε email με Newsletter ή ενημερώνοντάς μας μέσω email στο https://www.trotec24.com/formular/contact.html.

Επιφυλασσόμαστε για την αποστολή σε εσάς ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεσή σας προσφορών μέσω email σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που μοιάζουν με κάποια που έχετε ήδη αποκτήσει. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς μέσω email στο https://www.trotec24.com/formular/contact.html ή μέσω ενός αντίστοιχου συνδέσμου στο Newsletter μας, χωρίς να προκύψουν για τον σκοπό αυτό άλλα έξοδα από αυτά της διαβίβασης σύμφωνα με τις βασικές χρεώσεις.

Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας για τον σκοπό της αποστολής Newsletter είναι το Άρθ. 6 Παρ. 1 Πρότ. 1 Γράμμα f DSGVO.

9. Ασφάλεια δεδομένων

Η TROTEC® επιδιώκει συνεχώς την προστασία των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, λανθασμένη χρήση ή καταστροφή. Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι προσβάσιμα μόνο σε εκείνους τους συνεργάτες οι οποίοι πρέπει να έχουν υποχρεωτικά πρόσβαση στα δεδομένα σας προκειμένου να μπορούν να εκτελέσουν σωστά τα καθήκοντά τους και να μπορούν να σάς παρέχουν προσφορές και προϊόντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευαίσθητα δεδομένα διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα με τη μέθοδο SSL στην TROTEC®. Σε εγγεγραμμένους πελάτες η πρόσβαση στον λογαριασμό πελάτη είναι εφικτή μετά την καταχώριση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. Για αυτό τον λόγο, σάς παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τις πληροφορίες πρόσβασης πάντα εμπιστευτικά και να μην τις καθιστάτε προσβάσιμες σε τρίτους. Επίσης πρέπει να κλείνετε τελείως το παράθυρο του Browser σας μετά από κάθε χρήση της προσφοράς της TROTEC® μέσω σύνδεσης, πριν ανοίξετε μια άλλη σελίδα, ιδιαίτερα επίσης όταν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή από κοινού με άλλα άτομα, άλλα άτομα έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή ή χρησιμοποιείτε δημόσια πρόσβαση σε σύνδεση διαδικτύου.

10.Διάρκεια της αποθήκευσης

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον αυτό απαιτείται για την επίτευξη του εκάστοτε σκοπού αποθήκευσης. Στη συνέχεια, τα δεδομένα σας διαγράφονται από εμάς, εκτός αν, σύμφωνα με το Άρθ. 6 Παρ. 1 Πρότ. 1 Γράμ. c DSGVO λόγω φορολογικών, εμπορικών ή λοιπών νομικών υποχρεώσεων διατήρησης ή τεκμηρίωσης είμαστε υποχρεωμένοι για μεγαλύτερης διάρκειας αποθήκευση ή εσείς έχετε συμφωνήσει με την συνέχιση της αποθήκευσης σύμφωνα με το Άρθ. 6 Παρ. 1 Πρότ. 1 Γράμ. a DSGVO.

11. Υπηρεσίες ανάλυσης 

Χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες ανάλυσης αυτή τη στιγμή:

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043, USA 

Εφόσον έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας, σε αυτή την ιστοσελίδα χρησιμοποιείται το Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακών αναλύσεων της Google Inc.. Η χρήση περιλαμβάνει τον τρόπο λειτουργίας "Universal Analytics". Μέσω αυτού είναι δυνατή η αντιστοίχιση δεδομένων, συνεδριών και αλληλεπιδράσεων μέσω διαφόρων συσκευών σε ένα ψευδώνυμο User-ID και έτσι η ανάλυση των δραστηριοτήτων ενός χρήση ανεξαρτήτως συσκευής.

Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "Cookies", αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και παρέχουν τη δυνατότητα ανάλυσης της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς. Οι παραγόμενες πληροφορίες από το Cookie σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας κατά κανόνα μεταδίδονται σε έναν Server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP σε αυτή την ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP σας όμως πρώτα υφίσταται σύντμηση από την Google εντός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της συμφωνίας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταδίδεται η πλήρης διεύθυνση IP σε έναν Server της Google στις ΗΠΑ και εκεί υφίσταται σύντμηση. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή την ιστοσελίδα το Google Analytics επεκτάθηκε μέσω ανωνυμοποίησης IP, για την εξασφάλιση ανωνυμοποιημένης ανίχνευσης διευθύνσεων IP (η λεγόμενη επισήμανση IP). Η μεταδιδόμενη διεύθυνση IP από το Browser σας στα πλαίσια του Google Analytics δεν συντίθεται με άλλα δεδομένα της Google. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης και την προστασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στο https://www.google.com/analytics/terms/de.html, και στο https://policies.google.com/?hl=de.

Σκοποί της επεξεργασίας

Κατ' εντολή του υπεύθυνου λειτουργίας αυτής της ιστοσελίδας η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς, για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας και τη χορήγηση περαιτέρω παροχών υπηρεσιών προς τον υπεύθυνο λειτουργίας της ιστοσελίδας που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου.

Νομική βάση

Η νομική βάση για τη χρήση του Google Analytics είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/.

Παραλήπτης / Κατηγορίες παραληπτών

Ο παραλήπτης των συλλεγόμενων δεδομένων είναι η Google.com.

Διαβίβαση σε τρίτα κράτη

Τα προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στις ΗΠΑ σύμφωνα με το EU-US Privacy Shield με βάση την απόφαση καταλληλότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορείτε να δείτε το πιστοποιητικό εδώ www.privacyshield.gov/participant.

Διάρκεια της αποθήκευσης δεδομένων

Τα αποστελλόμενα από εμάς και συνδεδεμένα με Cookies, αναγνωριστικά χρήστη (π.χ. User-ID) ή διαφημιστικά ID διαγράφονται από εμάς αυτόματα μετά από 14 μήνες. Η διαγραφή δεδομένων, των οποίων η διάρκεια διατήρησης έχει επιτευχθεί, πραγματοποιείται αυτόματα μια φορά τον μήνα.

Δικαιώματα επηρεαζόμενων προσώπων

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ, αποτρέποντας την αποθήκευση των Cookies μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του λογισμικού του Browser σας. Ωστόσο, σάς επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως δεν θα μπορείτε να αξιοποιήσετε όλο το εύρος των λειτουργιών αυτής της ιστοσελίδας.

Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε την ανίχνευση των δεδομένων που δημιουργήθηκαν από το Cookie και τα οποία σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας (συμπεριλ. της διεύθυνσης IP) στην Google καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το πρόσθετο στοιχείο Browser https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Opt-Out-Cookies αποτρέπουν τη μελλοντική καταγραφή των δεδομένων σας κατά την επίσκεψη αυτής της ιστοσελίδας. Για την αποτροπή της καταγραφής από την Universal Analytics μέσω διαφόρων συσκευών, πρέπει να εκτελέσετε το Opt-Out σε όλα τα χρησιμοποιούμενα συστήματα. Αν κάνετε κλικ εδώ, ορίζεται το Opt-Out-Cookie: Ορισμός του Opt-Out-Cookie.

Μπορείτε επίσης να αποτρέψετε αποθήκευση των Cookies μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του λογισμικού του Browser σας. Ωστόσο, σάς επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως δεν θα μπορείτε να αξιοποιήσετε όλο το εύρος των λειτουργιών αυτής της ιστοσελίδας.

Δήλωση προστασίας δεδομένων του Google Analytics

12. Χρήση Plugins

Στη διαδικτυακή προσφορά της TROTEC® χρησιμοποιούνται επίσης τα λεγόμενα Plugins. Αν καλέσετε σελίδες διαδικτύου της TROTEC® που διαθέτουν ένα τέτοιο Plugin, δημιουργείται μια σύνδεση με τους Server του εκάστοτε παρόχου του Plugin και ταυτόχρονα το Plugin παρουσιάζεται μέσω μηνύματος στο Browser σας στη σελίδα διαδικτύου. Μέσω αυτής της διαδικασίας το Plugin μεταδίδει στον Server του παρόχου, ποιες σελίδες διαδικτύου επισκεφτήκατε. Αν έχετε πραγματοποιήσει εγγραφή ως μέλος στον πάροχο του Plugin, είναι δυνατό, η πληροφορία αυτή να αντιστοιχιστεί στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη. Κατά τη χρήση των λειτουργιών Plugin (π.χ. κλικ ενός "Button", δημιουργία σχολίου) σε ορισμένες περιπτώσεις αντιστοιχίζονται στον λογαριασμό χρήστη σας και αυτές οι πληροφορίες, αλλά αυτό μπορείτε να το αποτρέψετε μέσω αποσύνδεσης πριν τη χρήση του Plugin.

Περισσότερες πληροφορίες για τα συλλεγόμενα δεδομένα και τη δυνατότητα της αποτροπής της συλλογής και της χρήσης και τις δυνατότητες για την προστασία της ιδιαωτικότητάς σας μπορείτε να βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των εκάστοτε παρόχων που μπορούν να προβληθούν άμεσα μέσω ενός συνδέσμου αμέσως μετά την ονομασία.

Χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες Plugin και περαιτέρω υπηρεσίες αυτή τη στιγμή: 

facebook.com
Facebook Inc.
1601 S. California Ave
Palo Alto
CA 94304
USA

Δήλωση προστασίας δεδομένων του Facebook 

Google+
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
USA

Δήλωση προστασίας δεδομένων του google+ 

Youtube
YouTube LLC
901 Cherry Avenue
San Bruno
CA 94066
USA

Ισχύει η δήλωση προστασίας δεδομένων της google 

Twitter
Twitter, Inc.
1355 Market Street, Suite 900San Francisco, CA 94103, USA

Δήλωση προστασίας δεδομένων του Twitter 

Instagram
Instagram LLC
Εκπροσώπηση από Kevin Systrom και Mike Krieger
1601 Willow Rd Menlo Park
CA 94025, USA

Δήλωση προστασίας δεδομένων του Instagram

Pinterest
Pinterest Europe Ltd.
Palmerston House, 2nd Floor
Fenian Street
Dublin 2, Ireland

Δήλωση προστασίας δεδομένων του Pinterest

rapidmail
rapidmail GmbH
Augustinerplatz 2
79098 Freiburg i.Br.
Deutschland

Δήλωση προστασίας δεδομένων του rapidmail

13. Η Trotec χρησιμοποιεί σε μεμονωμένες προσφορές το σύστημα κουπονιών της Sovendus GmbH

Για την επιλογή μιας ενδιαφέρουσας εκείνη τη στιγμή για εσάς προσφοράς κουπονιού διαβιβάζονται από την Trotec μέσω ψευδώνυμου και κρυπτογραφημένα η τιμή Hash της διεύθυνσης email σας και η διεύθυνση IP σας στην Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (Άρθ. 6 Παρ.1 Γράμ. DSGVO). Η τιμή Hash με ψευδώνυμο της διεύθυνσης email χρησιμοποιείται για να ληφθεί υπόψη μια πιθανά υπάρχουσα ένσταση κατά διαφήμισης από την Sovendus (Άρθ. 21 Παρ.3, Άρθ. 6 Παρ.1 c DSGVO). Η διεύθυνση IP χρησιμοποιείται από την Sovendus αποκλειστικά για σκοπούς ασφάλειας δεδομένων και κατά κανόνα σε αυτές τις περιπτώσεις ανωνυμοποιείται μετά από επτά ημέρες (Άρθ. 6 Παρ.1 f DSGVO). Επίσης, διαβιβάζουμε για σκοπούς τιμολόγησης μέσω ψευδώνυμου αριθμό παραγγελίας, τιμή παραγγελίας με νόμισμα, Session-ID, κωδικό κουπονιού και χρονοσφραγίδα στην Sovendus (Άρθ. 6 Παρ.1 f DSGVO). Αν ενδιαφέρεστε για μια προσφορά κουπονιού της Sovendus, δεν υπάρχει για τη διεύθυνση email σας ένσταση για διαφημίσεις και κάνετε κλικ στο Banner κουπονιού που εμφανίζεται μόνο σε αυτή την περίπτωση, από την Trotec διαβιβάζονται κρυπτογραφημένα προς την Sovendus, προσφώνηση, όνομα και διεύθυνση email για την προετοιμασία του κουπονιού (Άρθ. 6 Παρ.1 b, f DSGVO). 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Sovendus μπορείτε να βρείτε στις online υποδείξεις προστασίας δεδομένων στο https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.

14. Η Trotec χρησιμοποιεί σε μεμονωμένες προσφορές την  πλεονεκτική προσφορά της Sovendus GmbH

Για την επιλογή μιας τοπικά ενδιαφέρουσας για εσάς πλεονεκτικής προσφοράς διαβιβάζονται από την Trotec μέσω ψευδώνυμου και κρυπτογραφημένα προσφώνηση, έτος γέννησης, χώρα, ταχυδρομικός κώδικας, τιμή Hash της διεύθυνσης email σας και η διεύθυνση email σας στην Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (Άρθ. 6 Παρ.1 Γράμ. DSGVO). Η τιμή Hash με ψευδώνυμο της διεύθυνσης email χρησιμοποιείται επίσης για να ληφθεί υπόψη μια πιθανά υπάρχουσα ένσταση κατά διαφήμισης από την Sovendus (Άρθ. 21 Παρ.3, Άρθ. 6 Παρ.1 c DSGVO). Η διεύθυνση IP χρησιμοποιείται από την Sovendus αποκλειστικά για σκοπούς ασφάλειας δεδομένων και κατά κανόνα σε αυτές τις περιπτώσεις ανωνυμοποιείται μετά από επτά ημέρες (Άρθ. 6 Παρ.1 f DSGVO).

Κάνοντας κλικ σε μια πλεονεκτική προσφορά διαβιβάζονται από εμάς κρυπτογραφημένα στην Sovendus επίσης το όνομά σας, τα στοιχεία διεύθυνσής σας και η διεύθυνση email σας για την προετοιμασία του προσωποποιημένου αιτήματος της πλεονεκτικής προσφοράς στον προμηθευτή προϊόντος (Άρθ. 6 Παρ.1 b, f DSGVO).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Sovendus μπορείτε να βρείτε στις online υποδείξεις προστασίας δεδομένων στο https://www.sovendus.de/de/datenschutz/.

15. Facebook Pixel

Χρησιμοποιούμε το “Conversion-Pixel“ ή Pixel ενεργειών επισκέπτη της Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Οι παραγόμενες πληροφορίες από αυτό το Pixel σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (π.χ. πληροφορίες σχετικά με προβαλλόμενα είδη) συλλέγονται από την Facebook Inc.. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αντιστοιχιστούν στο πρόσωπό σας με τη συμβολή περαιτέρω πληροφοριών τις οποίες η Facebook Inc. έχει αποθηκεύσει π.χ. λόγω της κατοχής σας ενός λογαριασμού στο κοινωνικό δίκτυο "Facebook". Με βάση τις συλλεγόμενες πληροφορίες μέσω του Pixel μπορούν να εμφανιστούν στο λογαριασμό σας στο Facebook διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας για τις προσφορές μας (Retargeting). Οι συλλεγόμενες μέσω του Pixel πληροφορίες μπορούν επίσης να συγκεντρωθούν από την Facebook Inc. και οι συγκεντρωμένες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Facebook Inc. για δικούς της διαφημιστικούς σκοπούς καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς τρίτων. Έτσι η Facebook Inc. π.χ. μέσω της συμπεριφοράς πλοήγησής σας σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να συμπεράνει ορισμένα ενδιαφέροντα και να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για την προώθηση προσφορών τρίτων. Η Facebook Inc. μπορεί να συνδέσει τις συλλεγόμενες μέσω του Pixel πληροφορίες επίσης με περαιτέρω πληροφορίες τις οποίες η Facebook Inc. έχει συλλέξει μέσω άλλων ιστοσελίδων και / ή σε σχέση με τη χρήση του κοινωνικού δικτύου „Facebook“, έτσι ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί για εσάς στην Facebook Inc. ένα προφίλ σχετικά με εσάς. Αυτό το προφίλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς. Περαιτέρω τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Facebook Inc. μπορείτε να το βρείτε εδώ:
https://de-de.facebook.com/about/privacy/update
Αν δεν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποτρέψετε την επεξεργασία δεδομένων ορίζοντας το λεγόμενο Opt-Out Cookie. Για τον σκοπό αυτό, κάντε κλικ στην ακόλουθο σύνδεσμο:Ορισμός Opt-Out-Cookie.

Συμπληρωματικά ισχύουν φυσικά οι νομικές διατάξεις του γερμανικού κανονισμού περί προστασίας δεδομένων, του γερμανικού μοσπονδιακού νόμου περί προστασίας δεδομένων και του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων. Αυτά μπορούν να προβληθούν κάνοντας κλικ στο κείμενο. 

Χρόνος έκδοσης Μάιος 2018