Εξυπηρέτηση πελατών και υποστήριξη: +49 2452 962-450

Δευτ. – Πέμ.: 8:00 π.μ. – 5:30 μ.μ | Παρ.: 8:00 π.μ. – 5:00 μ.μ

Συσκευές μέτρησης κλίματος και καταγραφείς δεδομένων κλίματος της Trotec
  1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Κλίμα

Συσκευές μέτρησης κλίματος και καταγραφείς δεδομένων κλίματος της Trotec

Αξιόπιστα εργαλεία μέτρησης για την καταγραφή και αποθήκευση δεδομένων ποιότητας αέρα και περιβάλλοντος.

Συσκευές μέτρησης κλίματος και καταγραφείς δεδομένων κλίματος της Trotec
Συσκευές μέτρησης κλίματος και καταγραφείς δεδομένων κλίματος της Trotec
Συσκευές μέτρησης κλίματος και καταγραφείς δεδομένων κλίματος της Trotec

Χρήση των συσκευών μέτρησης κλίματος

Σωστή θερμοκρασία συν κατάλληλη υγρασία ίσον κλίμα ευεξίας. Αυτός ο υπολογισμός πρέπει να γίνεται σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε γραφείο και σε όλες τις εμπορικές περιοχές. Για έναν ακριβή έλεγχο του κλίματος φροντίζουν οι φορητές συσκευές μέτρησης κλίματος της Trotec.

Με τις ακριβείς ενδείξεις που αποδίδουν οι συσκευές μέτρησης κλίματος μπορείτε να εργαστείτε άριστα – και να δημιουργήσετε το καλύτερο κλίμα για τον άνθρωπο και τα ζώα, και να διατηρήσετε πολύτιμα αντικείμενα απο τη διάβρωση.

Επίβλεψη με καταγραφέα δεδομένων κλίματος

Ένας έλεγχος θερμοκρασίας κα υγρασίας αέρα μεγαλύτερης διάρκειας είναι απαραίτητος σε ευαίσθητες περιοχές ή κατά τη διαχείριση πολύτιμων αγαθών. Οι καταγραφείς δεδομένων κλίματος της Trotec καταγράφουν αξιόπιστα σημαντικά δεδομένα κλίματος σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Τα δεδομένα κλίματος μπορούν να αξιολογηθούν και αποθηκευθούν χωρίς προβλήματα με το λογισμικό που συμπεριλαμβάνεται. Τόσο απλό είναι το να είσαι σίγουρος!

Χρήσιμες, στιβαρές και ακριβείς: Αυτό χαρακτηρίζει τις συσκευές μέτρησης κλίματος και τους καταγραφείς δεδομένων κλίματος της Trotec. Οι ευαίσθητοι αισθητήρες προσφέρουν σε δευτερόλεπτα παραμέτρους κλίματος όπως υγρασία αέρα, σχετική υγρασία αέρα, θερμοκρασία και σημείο δρόσου.

Οι συσκευές μέτρησης κλίματος είναι επιπλέον πολύπλευρα χρησιμοποιήσιμες: για μετρήσεις σε χώρους διαβίωσης, γραφείου, παραγωγής και αποθήκευσης, σε εργαστήρια, στη γεωργία και στην ανθοκομία.