1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Υπέρηχοι

Συσκευές μέτρησης υπερήχων για ανίχνευση διαρροών πεπιεσμένου αέρα

Ανίχνευση διαρροών σε εγακταστάσεις πεπιεσμένου αέρα μέσω υπερήχων: με τις συσκευές μέτρησης υπερήχων της Trotec

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο

Trotec/3