Εξυπηρέτηση πελατών και υποστήριξη: +49 2452 962-450

Δευτ. – Πέμ.: 8:00 π.μ. – 5:30 μ.μ | Παρ.: 8:00 π.μ. – 5:00 μ.μ

Συσκευές μέτρησης υπερήχων για ανίχνευση διαρροών πεπιεσμένου αέρα
 1. Προϊόντα και υπηρεσίες
 2. Συσκευές μέτρησης
 3. Υπέρηχοι

Συσκευές μέτρησης υπερήχων για ανίχνευση διαρροών πεπιεσμένου αέρα

Ανίχνευση διαρροών σε εγακταστάσεις πεπιεσμένου αέρα μέσω υπερήχων: με τις συσκευές μέτρησης υπερήχων της Trotec

Συσκευές μέτρησης υπερήχων για ανίχνευση διαρροών πεπιεσμένου αέρα
Συσκευές μέτρησης υπερήχων για ανίχνευση διαρροών πεπιεσμένου αέρα
Ultraschall-Messgeräte zur Detektion von Druckluftleckagen

Εύρεση διαρροών πεπιεσμένου αέρα μέσω υπερήχων και έγκαιρη αναγνώριση φαινομένων φθοράς

Ήδη οι μικρότερες διαρροές σε σωληνώσεις πεπιεσμένου αέρα οδηγούν σε διαρρέων αέριο με υψηλή τριβή και παράγουν μη αντιληπτούς απο τον άνθρωπο ήχους στο φάσμα των υπερήχων. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται έγκαιρα αντιληπτή η τριβή φθοράς σε κινούμενα εξαρτήματα μηχανών.

Δοκιμές διαρροής μέσω πομπών υπερήχων

Ο πεπιεσμένος αέρας είναι μια από τις πιο ακριβές μορφές ενέργειας και οι διαρροές αποτελούν εδώ συχνά το 30 έως 40 % της ποσότητας που καταναλώνεται. Με το SL3000 μπορείτε να εντοπίσετε τέτοιες διαρροές πολύ εύκολα και με κάθε διαρροή που αποκαθίσταται να εξοικονομείτε αμέσως ενέργεια. Και οι σωληνώσεις αερίου που βρίσκονται υπό πίεση μπορούν να εξεταστούν γρήγορα για διαρροές μέσω υπερήχων. Επίσης, το SL3000 λύνει με αποτελεσματικό τρόπο πολλά ζητήματα της προληπτικής συντήρησης. Χωρίς διακοπή λειτουργίας τμήματα της εγκατάστασης και περιστρεφόμενα μηχανήματα μπορούν να ελέγχονται τακτικά για φαινόμενα φθοράς και έτσι να αναγνωρίζονται έγκαιρα πιθανές ζημιές.

Με τη συσκευή μέτρησης υπερήχων SL3000 μπορεί να ελεγχθεί επίσης η στεγανότητα παραθύρων, πορτών και άλλων τμημάτων του κτηρίου γρήγορα και απλά. Σε κλειστό χώρο τοποθετείται ένας πομπός υπερήχων και στη συνέχεια η εξωτερική περιοχή προς εξέταση ελέγχεται μέσω αισθητηρίου αερομεταφερόμενου ήχου. Σε μη στεγανά σημεία ο υπέρηχος του πομπού εξέρχεται και μπορεί να ανιχνευτεί από το SL3000. Με αυτή τη μέθοδο μπορούν επίσης να ανιχνευτούν οικονομικά για διαρροές και άλλα συστήματα χωρίς πίεση όπως καμπίνες, θερμαινόμενοι θάλαμοι, κλιματιστικές μονάδες ή δεξαμενές. Εκτός από τη συσκευή μέτρησης υπερήχων SL3000 θα χρειαστείτε για τον σκοπό αυτό επιπρόσθετα μόνο έναν πομπό υπερήχων όπως για παράδειγμα το SL800T της Trotec.

Απλή ανίχνευση των μικρότερων διαρροών και διαρροών

Με αυτό το επαγγελματικό σετ ανιχνευτή υπερήχων μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα, οικονομικά και χωρίς επαφή διαρροές σε δίκτυα πεπιεσμένου αέρα, εγκαταστάσεις και καλυμμένες σωληνώσεις, ακόμη και απο απόσταση αρκετών μέτρων.

Παράδειγμα κόστους για απώλειες απο διαρροές σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα

Ήδη στα μικρότερα σημεία διαρροής σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα, διαρρέουν σταθερά μεγάλες ποσότητες αέρα με υψηλή ταχύτητα, το οποίο προκαλεί αισθητά υψηλότερα κόστη λειτουργίας:

Μέγεθος του σημείου διαρροής Διαρρέουσα ποσότητα αέρα στα 8 bar Απώλεια ενέργειας**
[ø mm] [l/min] [l/annum]* [kWh/a]
1 75 39.420.000 5.125
2 260 136.656.000 17.765
3 600 315.360.000 40.997
4 1.100 578.160.000 75.161
* Για λειτουργία της εγκατάστασης 24 ώρες την ημέρα, όλο το χρόνο.
** Λόγω επιπλέον απαιτούμενης απόδοσης μοτέρ (0,13 kW ανα m³ πεπιεσμένου αέρα) για υψηλότερο όγκο ροής προς αναπλήρωση απώλειας πεπιεσμένου αέρα.
Συσκευές μέτρησης υπερήχων για ανίχνευση διαρροών πεπιεσμένου αέρα
Συσκευές μέτρησης υπερήχων για ανίχνευση διαρροών πεπιεσμένου αέρα
Συσκευές μέτρησης υπερήχων για ανίχνευση διαρροών πεπιεσμένου αέρα

SL800R με ανιχνευτή ήχου από τη δομή

SL800R mit Körperschallsonde
 • Έγκαιρη ανίχνευση φθοράς σε ρουλεμάν, κυλίνδρους ή ρουλεμάν πλάκας
 • Έλεγχος φυγοκεντρικών αντλιών για σπηλαίωση
 • Έλεγχος διαρροής των εξαρτημάτων
 • Δοκιμή συνέχειας ή λειτουργίας των θαλάμων συμπύκνωσης

Αυτός ο ανιχνευτής χρησιμοποιεί τον μεταφερόμενο από τη δομή ήχο ως φορέα των εσωτερικών συνθηκών και διεργασιών. Έτσι, ο συνδυασμός της συσκευής λειτουργεί σαν ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο.

SL800R με ανιχνευτή εναέριου ήχου

SL800R mit Luftschallsonde
 • Ανίχνευση διαρροών σε μη κρυφές γραμμές και σωλήνες
 • Ανίχνευση διαρροών σε δίκτυα σωληνώσεων με αέριο ακόμη και κατά τη λειτουργία
 • Ανίχνευση διαρροών σε εξοπλισμό ατμού υψηλής πίεσης
 • Εντοπισμός τριχοειδών ρωγμών, κακών συγκολλήσεων ή φθαρμένων συνδέσεων φλάντζας
 • Ανίχνευση διαρροών σε όλα τα προσβάσιμα εξαρτήματα και στοιχεία σύνδεσης όπου οι διεργασίες λαμβάνουν χώρα υπό κενό ή υψηλή πίεση

SL800R με ανιχνευτή εναέριου ήχου και πομπό υπερήχων SL800T

Ultraschallsender SL800R
 • Δοκιμή διαρροής για τον προσδιορισμό της αιτίας ελαττωμάτων που σχετίζονται με την ενέργεια, π.χ. σε πόρτες ή παράθυρα κτιρίων
 • Δοκιμές διαρροής δοχείων, περιβλημάτων ή κλιματικών θαλάμων
 • Κρούση υπερήχων σε δεξαμενές ή δοχεία για τη δοκιμή των εξαρτημάτων στεγανοποίησης

Συσκευή μέτρησης υπερήχων SL3000

 • Γρήγορη ανίχνευση διαρροών σε σωλήνες πεπιεσμένου αέρα καθώς και σε εγκαταστάσεις ατμού, αερίου, υποπίεσης.
 • Έλεγχος φθοράς σε περιστρεφόμενες μηχανές κατά τη λειτουργία
 • Απόδειξη ηλεκτρικών τμηματικών εκφορτίσεων σε ζημιές μόνωσης
 • Έλεγχος διαρροής συστημάτων χωρίς πίεση

Πλεονεκτήματα στην πράξη:

 • Εξέλιξη, σχεδιασμός, παραγωγή: 100 % Trotec
 • Απλή ανίχνευση και των μικρότερων διαρροών
 • Ακριβής αναγνώριση διαρροών μέσω ισχυρής τεχνολογίας ακουστικού μετατροπέα
 • Οικονομική αναζήτηση διαρροών σε σωλήνες πεπιεσμένου αέρα, όπως εγκαταστάσεις ατμού, αερίου και κενού, λέβητες, σωλήνες υγρών, βαλβίδες, διοχετεύσεις συμπυκνωμάτων
 • Αξιόπιστη έγκαιρη αναγνώριση ζημιών σε έδρανα τριβής και κύλισης ή άλλων ήχων φθοράς
 • Καθετήρες υπερήχων αέρα και δομής για τις πλέον διαφορετικές αποστολές
 • Σίγουρος εντοπισμός ακόμη και σε θορυβώδες περιβάλλον με ηχομονωμένα ακουστικά υψηλής ποιότητας
 • Απλός χειρισμός
 • Τα εξαιρετικά ηχομονωμένα στερεοφωνικά ακουστικά επιτρέπουν την αξιόπιστη τοποθέτηση ακόμη και σε υψηλά επίπεδα θορύβου περιβάλλοντος
 • Ευρεία γκάμα προσαρτώμενων εναέριων και δομικών ηχοβολιστικών ανιχνευτών για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών
 • Εύκολα αναγνώσιμη, φωτιζόμενη οθόνη με αριθμητικές και ενδεικτικές ενδείξεις
 • Διαισθητική λειτουργία μαλακών πλήκτρων με πρόσθετα
 • πρόσθετη λειτουργία για την ένδειξη της μέγιστης τιμής

Το πρόγραμμα της συσκευής μέτρησης με υπερήχους

 • SL3000-TrotecInnovations

  SL3000

  Υπερήχων μετρητή επιπέδου

  Το compact SL3000 είναι επαγγελματικό σετ ανιχνευτών υπερήχων για γρήγορη και εύκολη ανίχνευση διαρροών, διάγνωση φθοράς ή δοκιμές διαρροών. Οι διαρροές πεπιεσμένου αέρα μπορούν να εντοπιστούν με υπερήχους και τα σημάδια φθοράς μπορούν να εντοπιστούν σε πρώιμο στάδιο. Χάρη στην ισχυρή τεχνολογία μετατροπέα, τα υπερηχητικά σήματα γίνονται ακουστικά και εμφανίζονται επίσης στην οθόνη. Τα εξαιρετικά ηχομονωμένα ακουστικά επιτρέπουν την ασφαλή τοποθέτηση ακόμη και σε περίπτωση ισχυρού περιβαλλοντικού θορύβου.

  Μάθετε περισσότερα!

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο