Συσκευές μέτρησης υπερήχων για ανίχνευση διαρροών πεπιεσμένου αέρα
  1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Υπέρηχοι

Συσκευές μέτρησης υπερήχων για ανίχνευση διαρροών πεπιεσμένου αέρα

Ανίχνευση διαρροών σε εγακταστάσεις πεπιεσμένου αέρα μέσω υπερήχων: με τις συσκευές μέτρησης υπερήχων της Trotec

Συσκευές μέτρησης υπερήχων για ανίχνευση διαρροών πεπιεσμένου αέρα
Συσκευές μέτρησης υπερήχων για ανίχνευση διαρροών πεπιεσμένου αέρα
Ultraschall-Messgeräte zur Detektion von Druckluftleckagen

Εύρεση διαρροών πεπιεσμένου αέρα μέσω υπερήχων και έγκαιρη αναγνώριση φαινομένων φθοράς

Ήδη οι μικρότερες διαρροές σε σωληνώσεις πεπιεσμένου αέρα οδηγούν σε διαρρέων αέριο με υψηλή τριβή και παράγουν μη αντιληπτούς απο τον άνθρωπο ήχους στο φάσμα των υπερήχων. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται έγκαιρα αντιληπτή η τριβή φθοράς σε κινούμενα εξαρτήματα μηχανών.

Δοκιμές διαρροής μέσω πομπών υπερήχων

Ο πεπιεσμένος αέρας είναι μια από τις πιο ακριβές μορφές ενέργειας και οι διαρροές αποτελούν εδώ συχνά το 30 έως 40 % της ποσότητας που καταναλώνεται. Με το SL3000 μπορείτε να εντοπίσετε τέτοιες διαρροές πολύ εύκολα και με κάθε διαρροή που αποκαθίσταται να εξοικονομείτε αμέσως ενέργεια. Και οι σωληνώσεις αερίου που βρίσκονται υπό πίεση μπορούν να εξεταστούν γρήγορα για διαρροές μέσω υπερήχων. Επίσης, το SL3000 λύνει με αποτελεσματικό τρόπο πολλά ζητήματα της προληπτικής συντήρησης. Χωρίς διακοπή λειτουργίας τμήματα της εγκατάστασης και περιστρεφόμενα μηχανήματα μπορούν να ελέγχονται τακτικά για φαινόμενα φθοράς και έτσι να αναγνωρίζονται έγκαιρα πιθανές ζημιές.

Με τη συσκευή μέτρησης υπερήχων SL3000 μπορεί να ελεγχθεί επίσης η στεγανότητα παραθύρων, πορτών και άλλων τμημάτων του κτηρίου γρήγορα και απλά. Σε κλειστό χώρο τοποθετείται ένας πομπός υπερήχων και στη συνέχεια η εξωτερική περιοχή προς εξέταση ελέγχεται μέσω αισθητηρίου αερομεταφερόμενου ήχου. Σε μη στεγανά σημεία ο υπέρηχος του πομπού εξέρχεται και μπορεί να ανιχνευτεί από το SL3000. Με αυτή τη μέθοδο μπορούν επίσης να ανιχνευτούν οικονομικά για διαρροές και άλλα συστήματα χωρίς πίεση όπως καμπίνες, θερμαινόμενοι θάλαμοι, κλιματιστικές μονάδες ή δεξαμενές. Εκτός από τη συσκευή μέτρησης υπερήχων SL3000 θα χρειαστείτε για τον σκοπό αυτό επιπρόσθετα μόνο έναν πομπό υπερήχων όπως για παράδειγμα το SL800T της Trotec.

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο