1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Σκηνές συναρμολόγησης και τοίχοι προστασίας από ορατότητα
  3. Διαχωριστικά οπτικής προστασίας

Διαχωριστικά οπτικής προστασίας

Το VarioScreen φροντίζει για οπτική προστασία και ησυχία: σε επαγγελματικό χώρο, τη γαστρονομία ή ακόμη και σε ατυχήματα και επιχειρήσεις διάσωσης

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο