1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Ανάλυση υγρών

Ανάλυση υγρών

Συσκευή μέτρησης για τον ακριβή προσδιορισμό της τιμής pH του νερού στο βιομηχανικό και το ιδιωτικό πεδίο

Η ακριβής μέτρηση του pH από όξινα ως βασικά υγρά και διαλύματα είναι σημαντική σε πολλές περιοχές. Οι δυνατότητες ιδιωτικής χρήσης είναι π.χ. ενυδρεία, λίμνες κήπου ή πισίνες. Το επαγγελματικό πεδίο κυμαίνεται από εργαστηριακές αναλύσεις και ελέγχους νερού έως ελέγχους ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο

Trotec/3