Τηλέφωνα Υπηρεσιών:

Wasser­schaden­beseitiger: +49 2452 962 444
Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
Δευτέρα - Πέμπτη: 8:00 - 17:30
Παρασκευή: 8:00 - 17:00
  1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Εντοπισμός διαρροών

Εντοπισμός διαρροών

Επαγγελματικός εντοπισμός διαρροών με συσκευές μέτρησης υπερήχων, συσκευές υδρογόνου αναζήτησης διαρροών και άλλες μεθόδους όπως παλμικό ρεύμα, καπναέριο, ακτινοβολία UV-A και άλλα!

Trotec/3