1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Προϊόντα ‑ HighPerformance
  3. Γενικά παρελκόμενα
  4. Υγροστάτες χώρου

Υγροστάτες χώρου

Κατάλληλα παρελκόμενα για τους αφυγραντήρες και υγραντήρες μας: Υγροστάτες για λειτουργία συσκευών με βάση την υγρασία και επίβλεψη της υγρασίας αέρα