Υπολογισμός απόδοσης των κλιματιστικών
  1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Παροχή υπηρεσιών
  3. σύμβουλος / Υπολογισμός ικανότητας
  4. Υπολογισμός της ικανότητας ψύξης των κλιματιστικών

Υπολογισμός απόδοσης των κλιματιστικών

Υπολογίστε περίπου την απαιτούμενη ισχύ για το κλιματιστικό σας – στην πρακτική μας online υπολογιστική μας μηχανή

Οδηγίες χρήσης:

Εδώ μπορείτε εύκολα και άνετα να υπολογίσετε ποια ψυκτικά φορτία χρειάζεστε για τα δωμάτιά σας. Αυτός ο υπολογισμός φορτίου ψύξης χρησιμεύει μόνο ως κατευθυντήρια γραμμή και δεν αντικαθιστά τον ακριβή υπολογισμό σύμφωνα με το αντίστοιχα πρότυπα. Για οποιαδήποτε ερώτηση είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Για να υπολογίσετε την απαιτούμενη ισχύ κλιματιστικού πρέπει να είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες πληροφορίες:

  1. Ποιο συνολικό όγκο έχει ο κλιματιζόμενος χώρος;
  2. Ποια είναι περίπου η τιμή μόνωσης του κλιματιζόμενου δωματίου;

Επιλέξτε τύπο υπολογισμού

Υπολογισμός του όγκου του χώρου

Επιλογή τιμής μόνωσης

Πρόσθετα θερμικά φορτία
Μετά την εισαγωγή των τιμών σας κάντε κλικ στο

1. Διέλευση θερμότητας και ακτινοβολία παραθύρων:
2. Διέλευση θερμότητας εξωτερικών τοίχων:
3. Διέλευση θερμότητας στεγών:
4. Διέλευση θερμότητας εσωτερικών τοίχων:
5. Άτομα:
6. Λοιπά φορτία (λαμβάνουν συντελεστή 0,8):


Αποτελέσματα των υπολογισμών

Αποτέλεσμα του υπολογισμού όγκου [m³]:

0

Αποτέλεσμα των υπολογισμών ισχύος [kW]:

0

Νομικές πληροφορίες:
Το παρόν έντυπο χρησιμοποιείται μόνο για την προβλεπόμενη χρήση. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή ξένη χρήση του πηγαίου κώδικα απαγορεύεται.

Μέγιστη βάση υπολογισμού έως 1000 m³. Για μεγέθη δωματιών άνω 1000 m³ επικοινωνήστε με τους ειδικούς συμβούλους μας για να υπολογίσετε την ισχύ ψύξης. Όλα τα αποτελέσματα του υπολογισμού χρησιμεύουν για μια χονδρική εκτίμηση και η TKL GmbH δεν ευθύνεται για τυχόν επακόλουθες ζημιές οποιουδήποτε είδους. Η χρήση γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Επιπλέον ισχύουν οι όροι συναλλαγής.