Συσκευή μέτρησης υπερήχων SL3000
 1. Προϊόντα και υπηρεσίες
 2. Συσκευές μέτρησης
 3. Υπέρηχοι
 4. Συσκευές μέτρησης υπερήχων
 5. SL3000

Συσκευή μέτρησης υπερήχων SL3000

Εύρεση διαρροών πεπιεσμένου αέρα μέσω υπερήχων και έγκαιρη αναγνώριση φαινομένων φθοράς

Απλή ανίχνευση και των πιο μικρών διαρροών

Ο πεπιεσμένος αέρας είναι μια από τις πιο ακριβές μορφές ενέργειας και οι διαρροές αποτελούν εδώ συχνά το 30 έως 40 % της ποσότητας που καταναλώνεται. Με το SL3000 μπορείτε να εντοπίσετε τέτοιες διαρροές πολύ εύκολα και με κάθε διαρροή που αποκαθίσταται να εξοικονομείτε αμέσως ενέργεια. Και οι σωληνώσεις αερίου που βρίσκονται υπό πίεση μπορούν να εξεταστούν γρήγορα για διαρροές μέσω υπερήχων.

Επίσης, το SL3000 λύνει με αποτελεσματικό τρόπο πολλά ζητήματα της προληπτικής συντήρησης. Χωρίς διακοπή λειτουργίας τμήματα της εγκατάστασης και περιστρεφόμενα μηχανήματα μπορούν να ελέγχονται τακτικά για φαινόμενα φθοράς και έτσι να αναγνωρίζονται έγκαιρα πιθανές ζημιές.

Για τη διαδικασία μέτρησης με το SL3000 δεν χρειάζεστε ούτε πολύ χρόνο ούτε δαπανηρή εκπαίδευση. Μέσω της ισχυρής τεχνολογίας μετατροπέων ήχου τα σήματα υπερήχων καθίστανται ακουστά μέσω στερεοφωνικών ακουστικών και ταυτόχρονα εμφανίζονται στην οθόνη ακουστικά και ενδεικτικά.

Η ανθεκτική συσκευή μέτρησης σχεδιάστηκε ειδικά για συνεχή χρήση σε δύσκολα βιομηχανικά περιβάλλοντα και έχει επίσης τόσο μικρές διαστάσεις ώστε να χωράει σε κάθε τσέπη.

Ανάλογα με τις ανάγκες το SL3000 μπορεί να συμπληρωθεί από διάφορα αισθητήρια ήχου μεταδιδόμενου μέσω του αέρα ή της κατασκευής που συνδέονται στη συσκευή με μια κίνηση του χεριού.

Η συσκευή μέτρησης υπερήχων SL3000 προσφέρει στους χρήστες ευρύ πεδίο εφαρμογής ακόμη και για την προληπτική συντήρηση και τον μη καταστροφικό έλεγχο υλικών

Συσκευή μέτρησης υπερήχων SL3000

Μέσω μετρήσεων με υπερήχους μπορούν να εντοπιστούν από τον καθένα διαρροές σε εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα, αερίου και υποπίεσης απλά και γρήγορα. Αν διαρρέει αέριο από μια διαρροή, δημιουργούνται διαταραχές ροής που παράγουν υπερήχους. Χωρίς βοηθητικά μέσα αυτά τα σήματα υπερήχων δεν είναι αντιληπτά από την ανθρώπινη ακοή. Ωστόσο, το SL3000 μπορεί να μετατρέψει αυτά τα σήματα σε οπτικά και ακουστικά αντιληπτές πληροφορίες για τον ελεγκτή.

Εκτός από τον γρήγορο και αξιόπιστο εντοπισμό διαρροών πεπιεσμένου αέρα και αερίου η εύχρηστη συσκευή ελέγχου με υπερήχους SL3000 ενδείκνυται και για τον έλεγχο στεγανότητας διαφόρων συστημάτων, τον έλεγχο φθοράς σε περιστρεφόμενα μηχανήματα και την απόδειξη ηλεκτρικών τμηματικών εκφορτίσεων σε ζημιές μόνωσης. Ο έλεγχος ατμοπαγίδων περιλαμβάνεται επίσης στο πεδίο εφαρμογής της κινητής συσκευής.

Το SL3000 είναι μια μικρών διαστάσεων συσκευή ελέγχου υπερήχων με εκτενή γκάμα εξαρτημάτων για επαγγελματικό εντοπισμό διαρροών πεπιεσμένου αέρα και αερίου ή για έγκαιρη αναγνώριση ζημιών από διαρροές σε μηχανήματα:

 • Γρήγορη ανίχνευση διαρροών σε σωλήνες πεπιεσμένου αέρα καθώς και σε εγκαταστάσεις ατμού, αερίου, υποπίεσης.
 • Έλεγχος φθοράς σε περιστρεφόμενες μηχανές κατά τη λειτουργία
 • Απόδειξη ηλεκτρικών τμηματικών εκφορτίσεων σε ζημιές μόνωσης
 • Έλεγχος διαρροής συστημάτων χωρίς πίεση

Παράδειγμα κόστους για απώλειες απο διαρροές σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα

Ήδη στα μικρότερα σημεία διαρροής σε συστήματα πεπιεσμένου αέρα, διαρρέουν σταθερά μεγάλες ποσότητες αέρα με υψηλή ταχύτητα, το οποίο προκαλεί αισθητά υψηλότερα κόστη λειτουργίας:

Πολύπλευρα αισθητήρια ήχου αέρα για τον εντοπισμό διαρροών πεπιεσμένου αέρα και αερίου

Το αισθητήριο αερομεταφερόμενου ήχου (1) του SL3000 που περιλαμβάνεται στα υλικά παράδοσης είναι ιδανικά κατάλληλο για τον εντοπισμό διαρροών. Τοποθετούμενο άμεσα στο SL3000 ενδείκνυται για την ανίχνευση διαρροών σε αποστάσεις έως 3 μέτρα. Για να είναι δυνατή αρχικά η προσεγγιστική οριοθέτηση της διαρροής παραδίδεται μαζί μια κόρνα (3). Αυτή η προσθήκη αισθητηρίων αερομεταφερόμενου ήχου αυξάνει την εμβέλεια μέτρησης και επιτρέπει μα ανίχνευση διαρροής από απόσταση έως 8 μέτρων.

Σε αυτή την περίπτωση ο ακριβής προσδιορισμός της διαρροής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω σωλήνα-οδηγού με μύτη (2) που περιλαμβάνεται επίσης στα παραδοτέα υλικά του SL3000. Ο σωλήνας-οδηγός κουμπώνεται στο αισθητήριο αερομεταφερόμενου ήχου, θωρακίζει τις πλευρικές πηγές υπερήχων και εμφανίζει τη διαρροή με σημειακή ακρίβεια.

Τα δύσκολα προσβάσιμα σημεία μπορούν να εξετάζονται με το προαιρετικά διαθέσιμο αισθητήριο με στέλεχος που καμπυλώνει, με το οποίο το ειδικό στέλεχος μπορεί να ευθυγραμμίζεται σε σωληνώσεις που είναι κρυμμένες. Για τον εντοπισμό διαρροών σε μεγάλες αποστάσεις έως 20 μέτρα το SL3000 μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με ένα προαιρετικά διαθέσιμο παραβολικό αισθητήριο.

Λόγω της μεγάλης του εμβέλειας και μιας ένδειξης φωτεινού σημείου ο εντοπισμός διαρροών πεπιεσμένου αέρα με αυτό το αισθητήριο μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μεγάλες αποστάσεις με ασφάλεια και σημειακή ακρίβεια. Λόγω της μεγάλης ευαισθησίας των αισθητήρων και την πολύ καλή κατευθυντικότητα του παραβολικού αισθητηρίου μπορούν να ανιχνευτούν επίσης ηλεκτρικές τμηματικές εκφορτίσεις και ζημιές μόνωσης, π.χ. σε εγκαταστάσεις μέσης τάσης.

Αισθητήρια ήχου μεταδιδόμενου μέσω της κατασκευής για τη διάγνωση μηχανημάτων και τον έλεγχο εξαρτημάτων

Το μακρύ αισθητήριο ήχου μεταδιδόμενου μέσω της κατασκευής με ανοξείδωτη μύτη (4) που διατίθεται ως εξάρτημα τοποθετείται άμεσα στο ελεγχόμενο αντικείμενο και επιτρέπει με γρήγορο τρόπο προληπτικούς ελέγχους για ζημιές σε περιστρεφόμενα εξαρτήματα μηχανημάτων, χωρίς να διακόπτεται η τρέχουσα λειτουργία. Με τακτικούς ελέγχους οι μεταβολές θορύβων δίνουν έγκαιρα πολύτιμες ενδείξεις για φαινόμενα φθοράς, π.χ. σε ένσφαιρα, κυλινδρικά ρουλεμάν ή κουζινέτα. Επίσης μπορούν να ελεγχθούν κυκλοφορητές για σπηλαίωση ή να εκτελεστούν έλεγχοι διέλευσης και λειτουργίας ατμοπαγίδων. Και ως ηλεκτρονικό στηθοσκόπιο το κοντό αισθητήριου ήχου μεταδιδόμενου μέσω της κατασκευής (5) είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τον έλεγχο εξαρτημάτων, δικλείδων και βαλβίδων.

Δοκιμές διαρροής μέσω πομπών υπερήχων

Με τη συσκευή μέτρησης υπερήχων SL3000 μπορεί να ελεγχθεί επίσης η στεγανότητα παραθύρων, πορτών και άλλων τμημάτων του κτηρίου γρήγορα και απλά. Σε κλειστό χώρο τοποθετείται ένας πομπός υπερήχων και στη συνέχεια η εξωτερική περιοχή προς εξέταση ελέγχεται μέσω αισθητηρίου αερομεταφερόμενου ήχου. Σε μη στεγανά σημεία ο υπέρηχος του πομπού εξέρχεται και μπορεί να ανιχνευτεί από το SL3000. Με αυτή τη μέθοδο μπορούν επίσης να ανιχνευτούν οικονομικά για διαρροές και άλλα συστήματα χωρίς πίεση όπως καμπίνες, θερμαινόμενοι θάλαμοι, κλιματιστικές μονάδες ή δεξαμενές. Εκτός από τη συσκευή μέτρησης υπερήχων SL3000 θα χρειαστείτε για τον σκοπό αυτό επιπρόσθετα μόνο έναν πομπό υπερήχων όπως για παράδειγμα το SL800T της Trotec.


Μέτρησης υπερήχων με αισθητήριο κατευθυνόμενου ήχου
Μέσω του αισθητηρίου κατευθυνόμενου ήχου μπορούν να εντοπιστούν με σημειακή ακρίβεια διαρροές σε σωλήνες που δεν είναι καλυμμένοι.
Έλεγχος φθοράς με αισθητήριο ήχου μεταφερόμενου μέσω της κατασκευής
Το προαιρετικό αισθητήριο ήχου μεταφερόμενου μέσω της κατασκευής ενδείκνυται ιδανικά για μη καταστροφικούς ελέγχους καθώς και ελέγχους φθοράς ρουλεμάν σε περιστρεφόμενα εξαρτήματα μηχανημάτων.
Εκτεταμένο εύρος παράδοσης
Εκτός από τη συσκευή μέτρησης υπερήχων SL3000, το τυπικό εύρος παράδοσης περιλαμβάνει έναν αερομεταφερόμενο αισθητήρα ήχου, έναν κατευθυντικό αισθητήρα ήχου με προσαρτώμενη άκρη, μια ακουστική κόρνα για μεγαλύτερες αποστάσεις, εξαιρετικά ηχομονωμένα στερεοφωνικά ακουστικά με σύνδεση καλώδιο, καθώς και θήκη μεταφοράς και οδηγίες λειτουργίας.
Παράδοση πλήρες σε βαλιτσάκι μεταφοράς
Πρακτική λεπτομέρεια: Οι θήκες της παρεχόμενης βαλίτσας είναι ήδη προετοιμασμένες και για άλλα πρόσθετα αισθητήρια, π.χ. το προαιρετικά διαθέσιμο αισθητήριο ήχου μεταφερόμενου μέσω της κατασκευής, όπως απεικονίζεται.

Πρακτικά πλεονεκτήματα:

 • Μικρών διαστάσεων καθώς και ανθεκτική συσκευή ελέγχου IP54 για μετρήσεις υπερήχων
 • Απλή ανίχνευση και των πιο μικρών διαρροών
 • Αναγνώριση διαρροών με σημειακή ακρίβεια μέσω ισχυρής τεχνολογίας μετατροπέων ήχου
 • Τα στερεοφωνικά ακουστικά εξαιρετικής ηχομόνωσης επιτρέπουν τον ασφαλή εντοπισμό ακόμη και με ισχυρό θόρυβο του περιβάλλοντος
 • Εκτενής γκάμα κουμπωτών αισθητηρίων ήχου που μεταδίδεται μέσω του αέρα και της κατασκευής για τους πιο διαφορετικούς τομείς εφαρμογής
 • Ευανάγνωστη οθόνη με οπίσθιο φωτισμό με αριθμητική και ενδεικτική παρουσίαση μέτρησης
 • Διαισθητικός χειρισμός Softkey με πρόσθετη λειτουργία για ένδειξη μέγιστης τιμής

Αγορά

Ανιχνευτής υπερήχων SL3000 εμφάνιση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Trotec

Τεχνικά δεδομένα

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
  Αριθμός προϊόντος 3.510.002.200
Υπέρηχοι [Digits]
  Συχνότητα λήψης περ. 40 kHz
Οθόνη
  LCD
  μονόχρωμη
  με φωτισμό φόντου
Έλεγχος συσκευής
  Πληκτρολόγιο μεμβράνης
Έκδοση περιβλήματος
  Μέταλλο
Θύρες
  Σύνδεση για αισθητήρια υπερήχων
  Σύνδεση ακουστικών 3.5 mm jack
Διάρκεια λειτουργίας
  περίπου 24 h
Τροφοδοσία ενέργειας
  Τύπος μπαταρίας 2x 1,5 V, AA
Συνθήκες περιβάλλοντος
  Λειτουργία - ελάχ. θερμοκρασία [°C] -10
  Λειτουργία - μέγ. θερμοκρασία [°C] 60
  Αποθήκη - ελάχ. θερμοκρασία [°C] -20
  Αποθήκη - μέγ. θερμοκρασία [°C] 60
Διάσταση
  Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 130
  Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 85
  Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 30
Βάρος
  (χωρίς συσκευασία) - συμπεριλ. μπαταριών [kg] 0,3
  (συμπερ. συσκευασίας) [kg] 3,12
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
  Υπέρηχοι [Digits]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
  Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Λειτουργία Auto Power Off, Οθόνη με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού
κανονική προβολή
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης
  Μετρητής
  Ακουστικά με προστασία από θόρυβο
  Καλώδιο ακουστικών
  Αισθητήριο αερομεταφερόμενου ήχου
  Κόρνα
  Καθοδηγητικός σωλήνας
  Μύτη για καθοδηγητικό σωλήνα
  Μπαταρία(-ες)
  βαλίτσα μεταφοράς
  Οδηγίες χρήσης
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
  Υπέρηχοι [Digits]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
  Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Λειτουργία Auto Power Off, Οθόνη με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο

Εξαρτήματα

Φόρτωση...

Σεμινάρια

Λήψεις

Φόρτωση...