Τηλέφωνα Υπηρεσιών:

Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
Δευτέρα - Πέμπτη: 8:00 - 17:30
Παρασκευή: 8:00 - 17:00
  1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Ηλεκτρισμός
  4. Αμπεροτσιμπίδες

Αμπεροτσιμπίδες

Ανθεκτικές αμπεροτσιμπίδες για αδιάλειπτη μέτρηση εναλλασσόμενου ρεύματος χωρίς επαφή

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο