Τηλέφωνα Υπηρεσιών:

Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
Δευτέρα - Πέμπτη: 8:00 - 17:30
Παρασκευή: 8:00 - 17:00
  1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Ηλεκτρισμός
  4. Ανιχνευτές τάσης

Ανιχνευτές τάσης

Ανιχνευτής τάσης για αναγνώριση χωρίς επαφή των αγωγών και κομμένων καλωδίων που φέρουν τάση

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο