1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Οπτική επιθεώρηση
  4. Βιντεοσκόπια

Ευρεία και λεπτομερής εικόνα

Έτσι δεν ξεφεύγει καμία λεπτομέρεια: Τα βιντεοσκόπια της Trotec σας επιτρέπουν οπτικές επιθεωρήσεις και σε δύσκολα προσβάσιμα σημεία. Η καλύτερη τεχνολογία και ευλύγιστοι καθετήρες το κάνουν δυνατό.

Μία γρήγορη και απρόσκοπτη επιθεώρηση μηχανημάτων, λεβήτων και σωληνώσεων δεν εξοικονομεί μόνο χρόνο για μία δαπανηρή επισκευή σε περίπτωση βλαβης. Φροντίζει επίσης για μία περιορισμένη διακοπή της παραγωγής. Προκειμένου να μη χρειάζεται να αποσυναρμολογηθούν τμήματα της εγκατάστασης ώστε να εντοπιστούν περιοχές με ζημιές, χρειάζεστε ένα τρίτο μάτι που αναλαμβάνει για εσάς μία ενδοσκοπική επιθεώρηση. Ένα τέτοιο σας παρέχει η Trotec με ένα ισχυρό βιντεοσκόπιο. Με τη βοήθεια ενός ευλύγιστου καθετήρα σαν λαιμό κύκνου, τα στιβαρά και αδιάβροχα βίντεο-ενδοσκόπια φτάνουν κάθε κρυμμένη τοποθεσία. Και εσείς έχετε μία εικόνα. Διότι μέσα σε δευτερόλεπτα λαμβανετε βέλτιστα φωτισμένες εικόνες επιθεώρησης που εμφανίζονται σε μία ποιοτική έγχρωμη οθόνη LCD. Εάν απαιτηθεί, οι εικόνες ή ακόμη και ακολουθίες βίντεο μπορούν να μεταφερθούν σε εξωτερική οθόνη ή σε υπολογιστή. Έτσι έχετε γρήγορα και εύκολα μια λεπτομερή και ουσιαστική τεκμηρίωση της κατάστασης ενός μηχανήματος ή μίας σωλήνωσης. Για την αναλυτική εικόνα σας διατίθενται επίσης λειτουργίες όπως φωτισμός και εστίαση στην περιοχή του στόχου - και αυτά με τον ευκολότερο δυνατό χειρισμό της συσκευής.

Συνθέστε το βιντεοσκόπιό σας

Με τα βιντεοσκόπια της Trotec έχετε επιπλέον διαθέσιμη μια σειρά χρήσιμων εργαλείων, με τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρήση του βίντεο-ενδοσκοπίου σας στις απαιτήσεις σας. Με διάφορα εξαρτήματα μπορείτε να μετατρέψετε γρήγορα το βιντεοσκόπιό σας σε εργαλείο ανάκτησης ή σε μία συσκευή για την εξαγωγή δειγμάτων. Τόσο απλά, τόσο ισχυρά, τόσο Trotec!

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο