1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Ποιότητα αέρα
  4. Μετρητές σωματιδίων

Μετρητές σωματιδίων για μετρήσεις ποιότητας αέρα

Φορητοί μετρητές σωματιδίων laser είναι η βέλτιστη λύση για την επιτήρηση, εξασφάλιση ποιότητας και αξιολόγηση της ποιότητας αέρα.

Οι εργονομικά σχεδιασμένοι μετρητές σωματιδίων PC200 και PC220 αποκαλύπτουν αξιόπιστα προβληματικές συγκεντρώσεις και πηγές σωματιδίων ρυπαντών σε εσωτερικούς χώρους, συστήματα αερισμού, καθώς και στη βιομηχανική παραγωγή. Πέραν της μέτρησης ποιότητας αέρα, οι φορητοί μετρητές σωματιδίων καταγράφουν επιπλέον όλες τις σχετικές παραμέτρους κλίματος του περιβάλλοντος, όπως υγρασία αέρα, θερμοκρασία αέρα, θερμοκρασία σημείου δρόσου και θερμοκρασία υγρού βολβού. Η ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα επιτρέπει τη τεκμηρίωση του περιβάλλοντος μέτρησης με φωτογραφίες και βίντεο. Η ποικιλία λειτουργιών αυτού του φορητού, συμβατού με ISO-21501-4 οργάνου μέτρησης ολοκληρώνεται με τον ενσωματωμένο καταγραφέα δεδομένων για καταγραφή μακράς διάρκειας των δεδομένων μέτρησης.

Δυνατότητες χρήσης των μετρητών σωματιδίων laser PC200 και PC220

Μέτρηση ποιότητας αέρα σε εσωτερικούς χώρους: Ένας υγιεινός αέρας χώρου και αναπνοής είναι σημαντικός για την αίσθηση ευεξίας στο χώρο εργασίας και στο σπίτι. Η παραγωγικότητα υποφέρει κάτω απο επιβαρυμένο με ρυπαντές (αεροζόλ, σκόνη, βρωμιά και βακτήρια) αέρα. Μία βέλτιστη ποιότητα αερα, αντιθέτως, ενθαρρύνει την αποδοτικότητα και δημιουργεί ένα παραγωγικό κλίμα εργασίας. Οι μετρητές σωματιδίων Trotec PC200 και PC220 ανιχνεύουν συγκεντρώσεις ρυπαντών στον αέρα που υπερβαίνουν τα όρια και τις πηγές τους, στο χώρο εργασίας και στο σπίτι. Χρησιμοποιούμενος για την εξασφάλιση ποιότητας, ο ενσωματωμένος καταγραφέας δεδομένων τεκμηριώνει τη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές οριακές τιμές.

Πρόληψη στην τεχνολογία διεργασιών: Μία τεχνική καθαρότητα είναι αναντικατάστατη στη βιομηχανική παραγωγή. Μολύνσεις του περιβάλλοντος παραγωγής απο μικρο- και νανοσωματίδια προκαλούν οπτικά και λειτουργικά ελαττώματα στο προϊόν. Οι μετρητές σωματιδίων laser PC200 και PC220 είναι οι συσκευές μέτρησης επιλογής όταν πρόκειται για πρόληψη σε διεργασία παραγωγής.

Τεχνική διαχείριση κτιρίων: Ελαττωματικές ή μολυσμένες εγκαταστάσεις αερισμού είναι η αιτία βλαβερών για την υγεία προβλημάτων ποιότητας αέρα. Γι'αυτό, ο νομοθέτης απαιτεί τακτική συντήρηση. Με τον PC200 και τον PC220, οι τεχνικοί κλιματισμού ανιχνεύουν την επιβάρυνση με ρυπαντές σε συστήματα αερισμού, εντοπίζουν πηγές ρυπαντών και ελέγχουν την αποδοτικότητα των φίλτρων.

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο