Εξυπηρέτηση πελατών και υποστήριξη: +49 2452 962-450

Δευτ. – Πέμ.: 8:00 π.μ. – 5:30 μ.μ | Παρ.: 8:00 π.μ. – 5:00 μ.μ

Θερμόμετρο υπερύθρων TP10 με βοήθεια λέιζερ πολλαπλών σημείων
 1. Προϊόντα και υπηρεσίες
 2. Συσκευές μέτρησης
 3. Θερμοκρασία
 4. Θερμόμετρα επαφής και υπερύθρων
 5. Θερμόμετρο υπερύθρων TP10

Πυρόμετρο TP10

Επαγγελματικό θερμόμετρο υπερύθρων με τεχνολογία λέιζερ πολλαπλών σημείων – με πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης

Το επαγγελματικό πυρόμετρο TP10 συνδυάζει τεχνολογία μέτρησης ακριβείας, ευέλικτες δυνατότητες χρήσης και μια πληθώρα απαιτητικών λειτουργιών μέτρησης με απλό χειρισμό και άριστη αναλογία τιμής-απόδοσης σε ένα ποιοτικό πυρόμετρο ανώτερης κλάσης.

Είτε πρόκειται για ασφαλή διάγνωση και συντήρηση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού ή για πλήρεις εργασίες σέρβις στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία – χάρη στην πολύ μεγάλη περιοχή μέτρησης θερμοκρασίας από -50 °C έως +1.850 °C, την υψηλή οπτική ανάλυση 75:1, τον ελεύθερα επιλέξιμο βαθμό εκπομπής και τα πολύπλευρα τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμού αυτό το θερμόμετρο υπερύθρων ακριβείας ενδείκνυται για πολύπλοκες και απαιτητικές εργασίες μέτρησης στη συντήρηση, στον έλεγχο, στην ανάλυση ή στην τεκμηρίωση.

Λόγω του υψηλού συντελεστή απόστασης με το TP10 μπορούν να εκτελούνται ακριβείς μετρήσεις επιφανειακής θερμοκρασίας ακόμη και σε πολύ μικρά εξαρτήματα και απομακρυσμένα αντικείμενα.

Η έξυπνη λειτουργία καταγραφής δεδομένων για την ανίχνευση και αποθήκευση έως 30 σημείων μέτρησης παρέχει για παράδειγμα τη δυνατότητα απλής εκ των υστέρων παρακολούθησης των διαδρομών ελέγχου.

Σε κάθε μέτρηση προσδιορίζονται επιπλέον αυτόματα μέγιστη τιμή, ελάχιστη τιμή, τιμή διαφοράς και μέση τιμή και εμφανίζονται κατά την κλήση της λειτουργίας συμπληρωματικά προς την τρέχουσα τιμή μέτρησης.

Για συνεχείς μετρήσεις το TP10 μπορεί επίσης να στερεωθεί στη βάση.

Συνδυασμένη μέτρησης θερμοκρασίας μέσω υπερύθρων και επαφής 

Η σύνδεση μίνι επίπεδου φις του TP10 επεκτείνει τις δυνατότητες χρήσης με πρόσθετες μετρήσεις θερμοκρασίας μέσω επαφής με τον αισθητήρα επαφής τύπου Κ που περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό ή όλους τους αισθητήρες θερμοκρασίας άλλων κατασκευαστών του ίδιου κατασκευαστικού τύπου. Με αυτό τον τρόπο μπορεί μάλιστα να μετρηθεί η θερμοκρασία μη διαβρωτικών υγρών.

Για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας από την μπαταρία το ΤΡ10 μπορεί να λειτουργήσει μέσω σύνδεσης με το καλώδιο σύνδεσης που περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό επίσης άμεσα στη θύρα USB του υπολογιστή σας και προσφέρει με τη λειτουργία USB επιπλέον τη δυνατότητα για καταγραφή σειρών μετρήσεων με υποστήριξη λογισμικού για θερμοκρασιακές μεταβολές μηχανικών ή κλιματικών διαδικασιών.

Οπτική ανάλυση, σύντομη επεξήγηση:

Η οπτική ανάλυση (D:S) ορίζει την αναλογία απόστασης μέτρησης και διαμέτρου της κηλίδας μέτρησης. Αυξάνεται με την αύξηση της απόστασης από το αντικείμενο μέτρησης. Το θερμόμετρο υπερύθρων προσδιορίζει σε αυτή τη διαδικασία μια μέση θερμοκρασία από όλες τις υπάρχουσες θερμοκρασίες μέσα στην κηλίδα μέτρησης.

Όσο μεγαλύτερη είναι λοιπόν η κηλίδα μέτρησης, τόσο πιο ακριβές είναι το αποτέλεσμα μέτρησης. Αντίστροφα ισχύει: όσο υψηλότερη είναι η οπτική ανάλυση του πυρόμετρου, τόσο μικρότερη είναι η κηλίδα μέτρησης και τόσο πιο ακριβής είναι συνεπώς η μέτρηση.


Με ενεργοποιημένο οπίσθιο φωτισμό η οθόνη του TP10 φωτίζεται με πράσινο χρώμα. Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συναγερμού, η οθόνη αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, αν η τιμή βρίσκεται εντός της επιτρεπτής περιοχής και με κόκκινο χρώμα αν βρίσκεται εκτός της επιτρεπτής περιοχής.
Οθόνη οπίσθιου φωτισμού με αλλαγή χρώματος σε περίπτωση συναγερμού θερμοκρασίας
Το TP10 σάς προσφέρει υψηλή οπτική ανάλυση 75:1 και διαθέτει βοήθεια λέιζερ πολλαπλών σημείων η οποία σάς δείχνει τόσο το σημείο μέτρησης όσο και τα σημεία περιθωρίου της επιφάνειας μέτρησης.
TP10 με τεχνολογία λέιζερ πολλαπλών σημείων και υψηλή οπτική ανάλυση

Το χρώμα οθόνης δείχνει αν όλα βρίσκονται στην πράσινη περιοχή

Ένδειξη συναγερμού μέσω αλλαγής χρώματος εμφάνισης

Η οθόνη με πράσινο οπίσθιο φωτισμού του TP10 μπορεί να διαβάζεται καλά ακόμη και σε σκοτεινά περιβάλλοντα. Μια πρακτική λειτουργία που εξοικονομεί χρόνο είναι η αλλαγή χρώματος οθόνης με υποστήριξη συναγερμού. Στη συσκευή μπορούν να εισαχθούν οριακές τιμές συναγερμού που ορίζονται από τον χρήστη για μια κάτω και μια πάνω τιμή μέτρησης Όταν η τιμή θερμοκρασίας είναι κάτω από την οριακή τιμή, η οθόνη αναβοσβήνει με μπλε χρώμα και όταν είναι πάνω από την οριακή τιμή με κόκκινο χρώμα. Επίσης ηχεί ένα σήμα συναγερμού τόσο κατά την υπέρβαση προς τα πάνω όσο και προς τα κάτω.

Μέσω της διαισθητικής χρωματικής ένδειξης γίνεται σαφές ακόμη και με την πρώτη ματιά αν η μετρούμενη θερμοκρασία βρίσκεται εντός της προρυθμισμένης περιοχής τιμών στόχου, χάρη στο οποίο μπορούν να μετρούνται ακόμη και μεγάλες περιοχές χωρίς να πρέπει να προσέχετε κάθε επιμέρους τιμή μέτρησης.

Εννέα σημεία – για υψηλή ακρίβεια

TP10 με λέιζερ πολλαπλών σημείων

Η καινοτόμος τεχνολογία λέιζερ πολλαπλών σημείων του TP10 το καθιστά δυνατό: Αντί είτε να απεικονίζει τον στόχο μέτρησης με ένα λέιζερ ή μόνο το μέγεθος της κηλίδας μέτρησης μέσω διπλού λέιζερ, το λέιζερ πολλαπλών σημείων του TP10 συγχωνεύει και τις δυο τεχνολογίες για την εξίσου απλή όσο και ακριβή ανίχνευση του αντικειμένου μέτρησης. Ενώ ένα κεντρικό λέιζερ στόχου εμφανίζει το σημείο μέτρησης, άλλα οκτώ λέιζερ οπτικοποιούν τα σημεία περιθωρίου της επιφάνειας μέτρησης γεγονός το οποίο σάς παρέχει τη δυνατότητα για μετρήσεις ακριβείας σε ελάχιστο χρόνο.

Θερμόμετρα επαφής και υπερύθρων

Όλοι οι Θερμόμετρα επαφής και υπερύθρων σε άμεση σύγκριση

Για να βρείτε τον κατάλληλο Kontaktni i IR-termometar, έχετε εδώ τη δυνατότητα να συγκρίνετε συνοπτικά μεταξύ τους όλους τους Θερμόμετρα επαφής και υπερύθρων της Trotec.

Μοντέλα τα οποία δεν θέλετε να συμπεριλάβετε στη σύγκριση, καταργούνται με κλικ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά συγκριτικά

Πρακτικά πλεονεκτήματα:

 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός, κατασκευή: 100% Trotec
 • Οπτική ανάλυση 75:1
 • Ανέπαφη μέτρηση επιφανειακής θερμοκρασίας από -50 °C έως +1.850 °C
 • Βοήθεια στόχου λέιζερ πολλαπλών σημείων για την ταυτόχρονη ένδειξη σημείου μέτρησης και κηλίδας μέτρησης
 • Βαθμός εκπομπής ελεύθερα ρυθμιζόμενος από 0,1 έως 1,0
 • Ένδειξη συναγερμού High-Low μέσω αλλαγής χρώματος οθόνης συν ήχος συναγερμού
 • Οθόνη με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού
 • Ένδειξη ραβδογράμματος
 • Λειτουργία καταγραφής δεδομένων για την ανίχνευση και αποθήκευση έως 30 σημείων μέτρησης
 • Συνδυασμένες μετρήσεις θερμοκρασίας μέσω αισθητήρα υπερύθρων και επαφής
 • Ηλεκτρική παροχή που εξοικονομεί ενέργεια μπαταρίας μέσω της σύνδεσης USB του υπολογιστή σας – ιδανικό για μετρήσεις μεγάλης διάρκειας
 • Δυνατότητα καταγραφής σειράς μετρήσεων με υποστήριξη λογισμικού
 • Αυτόματη απενεργοποίηση
 • Πρακτικό γερμανικό βιομηχανικό σχέδιο – προστατευμένος βιομηχανικός σχεδιασμός

Αγορά

Υπερυθρο θερμομετρο / Πυρομετρο TP10 λειζερ πολλαπλων σημειων εμφάνιση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Trotec

Τεχνικά δεδομένα

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
  Αριθμός προϊόντος 3.510.003.046
Οπτική
  οπτική ανάλυση (D:S) 75:1
  ελάχιστο ίχνος μέτρησης 18mm με 1.350 mm
Αισθητήρας θερμοκρασίας υπερύθρων [°C]
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Αισθητήρας θερμοκρασίας υπέρυθρης ακτινοβολίας [°C] -50
  Περιοχή μέτρησης μέγ. | Αισθητήρας θερμοκρασίας υπέρυθρης ακτινοβολίας [°C] 1.850
  Ακρίβεια μέγ [°C] | Αισθητήρας θερμοκρασίας υπέρυθρης ακτινοβολίας όχι
  Ακρίβεια < -4°C όχι
  Ακρίβεια -4°C έως 65 °C όχι
  Ακρίβεια > 65 °C όχι
  Ακρίβεια < 20 °C όχι
  Ακρίβεια = 20 °C όχι
  Ακρίβεια -50 °C έως 20 °C (-58 °F έως 68 °F) ± 3,0 (5,4)
  Ακρίβεια 21 °C έως 300 °C όχι
  Ακρίβεια 301 °C έως 1.000 °C όχι
  Ακρίβεια 21 °C έως 400 °C όχι
  Ακρίβεια 401 °C έως 800 °C όχι
  Ακρίβεια 800 °C έως 1.600 °C όχι
  Επαναληψιμότητα -50 °C έως 20 °C ± 1,5 (2.7)
  Επαναληψιμότητα 21 °C έως 1.000 °C όχι
  Επαναληψιμότητα 21 °C έως 1.200 °C όχι
  Επαναληψιμότητα 1.201 °C έως 1.600 °C όχι
  Ακρίβεια 20 °C έως 500 °C (68 °F έως 932 °F) ±1,0 % ±1,0 (1.8)
  Ακρίβεια 500 °C έως 1.000 °C (932 °F έως 1.832 °F) ± 1.5 %
  Ακρίβεια 1.000 °C έως 1.850 °C (1832 °F έως 3.362 °F) ± 2.0 %
  Επαναληψιμότητα 20 °C έως 1.000 °C (68 °F έως 1.832 °F) ±0,5 % ±0,5 (0.9)
  Επαναληψιμότητα 1.000 °C έως 1.850 °C (1832 °F έως 3.362 °F) ± 1.0 %
Αισθητήρας θερμοκρασίας υπερύθρων [°F]
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Αισθητήρας θερμοκρασίας υπέρυθρης ακτινοβολίας [°F]
  Περιοχή μέτρησης μέγ. | Αισθητήρας θερμοκρασίας υπέρυθρης ακτινοβολίας [°F]
  Ακρίβεια ± ελάχ. [°F]
  Ακρίβεια μέγ. [%]
Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας [°C]
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. | ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας [°C]
  Περιοχή μέτρησης μέγ. | ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας [°C]
  Ακρίβεια ± ελάχ. [°C]
  Ακρίβεια ± μέγ. [°C]
Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας [°F]
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. | ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας [°F]
  Περιοχή μέτρησης μέγ. | ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας [°F]
  Ακρίβεια ± < 23 °F έως 150 °F °F [°F]
  Ακρίβεια ± > 150 °F [°F]
Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°C]
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°C]
  Περιοχή μέτρησης μέγ. | Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°C]
  Ακρίβεια όχι
Υγρασία αέρα
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. | σχετική υγρασία αέρα [%]
  Περιοχή μέτρησης μέγ. | Υγρασία αέρα [%]
  Ακρίβεια [%] | Υγρασία αέρα όχι
Συνθήκες περιβάλλοντος
  Λειτουργία - ελάχ. θερμοκρασία [°C] 0
  Λειτουργία - μέγ. θερμοκρασία [°C] 50
  Λειτουργία - ελάχ. σχετ. υγρασία αέρα [% r.F.] 10
  Λειτουργία - μέγ. σχετ. υγρασία (μη συμπυκνούμενη) [%] 90
  Αποθήκη - ελάχ. θερμοκρασία [°C] -10
  Αποθήκη - μέγ. θερμοκρασία [°C] 60
  Αποθήκευση - μέγ. σχετ. υγρασία αέρα (μη συμπυκνούμενη) [%] 80
Οθόνη
  LCD
  μονόχρωμη
Θύρες
  USB
  Σύνδεση φις για αισθητήρα θερμοκρασίας τύπου Κ
Οργάνωση μνήμης
  Μνήμη δεδομένων εσωτερικά Flash 100 αποθηκεύσιμες τιμές μέτρησης
Έλεγχος συσκευής
  Πλήκτρα
  Πληκτρολόγιο μεμβράνης
Βαθμός προστασίας
  IP54
  IP65
Αισθητήρας θερμοκρασίας
  Χρόνος απόκρισης 150 ms
  Φασματική ευαισθησία 8 ~ 14 µm
Λέιζερ (ένδειξη στόχου)
  Κατηγορία Κατηγορία 2 (ll)
  Μήκος κύματος [nm] 630 ~ 670
  Ισχύς [mW] 1
Τροφοδοσία ενέργειας
  εσωτερικά (μπαταρία) Μπαταρία μπλοκ 9V
  εξωτερικά (USB)
Έκδοση περιβλήματος
  Πλαστικού
Διάσταση
  Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 168
  Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 56
  Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 225
Βάρος
  (χωρίς συσκευασία) [kg] 0,35
κανονική προβολή
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης
  Μετρητής
  Αισθητήρας θερμοκρασίας επαφής τύπου Κ
  Βαλίτσα χρήσης
  Καλώδιο USB
  Mini-Βάση
  Οδηγίες χρήσης
  Τσάντα μεταφοράς
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
  Θερμοκρασία υλικού [°F]
  Θερμοκρασία αέρα [°C]
  Θερμοκρασία αέρα [°F]
  Θερμοκρασία υλικού [°C]
  σχετική υγρασία αέρα [%]
  Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°C]
  Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°F]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
  Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Ενεργοποιούμενο λέιζερ πολλαπλών σημείων, Λειτουργία μεταγωγής μονάδων μέτρησης θερμοκρασίας °C/°F, Ανάλυση ένδειξης 0,1 °C, Λειτουργία συνεχούς μέτρησης, Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Ένδειξη διαφορικής τιμής, Λειτουργία συναγερμού με οριακές τιμές καθορισμένες από τον χρήστη, Οπτική λειτουργία συναγερμού μέσω φωτισμού LED διαφορετικών χρωμάτων (κόκκινο/πράσινο/μπλε), Λειτουργία συναγερμού ακουστική, Βαθμός εκπομπής ρυθμίσιμος από 0,1 έως 1,0, Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό, Αυτόματη απενεργοποίηση, Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ανοιχτό στόχαστρο, Πρόσθετη μέτρηση θερμοκρασίας με εξωτερικό αισθητήρα τύπου Κ, Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταγραφή σειράς μετρήσεων με υποστήριξη μέσω λογισμικού, Σύνδεση σπειρώματος στηρίγματος, Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
  Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι Γρήγορη ένδειξη HACCP-LED, Πρόσθετη μέτρηση θερμοκρασίας υλικού με εξωτερικό αισθητήρα έμπηξης τύπου Κ, ικανοποιεί τις προδιαγραφές του LFGB, §31, Συμμορφώνεται κατά DIN 10955:2004, Ενεργοποιούμενο μονό λέιζερ, Βαθμός εκπομπής σταθ. σε 0,95, Ακουστικός συναγερμός σημείου δρόσου, Οπτικός συναγερμός σημείου δρόσου, Λειτουργία χρονοδιακόπτη, Ένδειξη ραβδογράμματος για τη γρήγορη αναγνώριση κινδύνου συμπύκνωσης
  Θερμοκρασία υλικού [°F]
  Θερμοκρασία υλικού [°C]

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο

Εξαρτήματα

Φόρτωση...

Εναλλακτικά προϊόντα

Φόρτωση...

Σεμινάρια

Λήψεις

Φόρτωση...

Λήψεις (<2018)

Φόρτωση...