1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Προϊόντα ‑ HighPerformance
  3. Αφύγρανση
  4. Παρελκόμενα αφύγρανσης

Παρελκόμενα αφύγρανσης

Κατάλληλα παρελκόμενα για τους αφυγραντήρες αέρα: Drybox για προστασία του αφυγραντήρα αέρα προσρόφησης απο τον καιρό, υγροστάτες για ρύθμιση και επιτήρηση της υγρασίας αέρα, καλώδια επέκτασης και άλλα