1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Προϊόντα ‑ HighPerformance
  3. Θέρμανση
  4. Πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης

Πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης

Πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης για στέγνωμα επιφανειών τοίχων σε νεόδμητες κατασκευές ή για την εξυγίανση ζημιών από νερό και παλαιών κατασκευών.

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο