1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Εκπομπή
  4. Μετρητές ακτινοβολίας μικροκυμάτων

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο