Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες

Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
  1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Εντοπισμός και ανίχνευση
  4. Συστήματα εντοπισμού LTC και LTS

Συστήματα εντοπισμού LTC και LTS

Για σημειακό εντοπισμό και εντοπισμό διαδρομής σε μη μεταλλικές σωληνώσεις

Η θέση και η διαδρομή υπαρχόντων σωλήνων και αγωγών δεν είναι πάντα γνωστές ή σαφώς τεκμηριωμένες σε οικοδομικές εργασίες. Συχνά συμβαίνουν γι'αυτόν το λόγο σοβαρές ζημιές σε καλώδια και σωλήνες κατά τη διάρκεια εκσκαφών, οι οποίες επιφέρουν υψηλά κόστη επισκευής.

Με τη χρήση συστημάτων εντοπισμού LTS, ο εντοπισμός μη μεταλλικών σωλήνων γίνεται τώρα σημαντικά απλούστερος.

Τα πεδία εφαρμογής των συσκευών εντοπισμού LTS περιλαμβάνουν όλες τις περιοχές οικοδομικών εργασιών, π.χ. ύδρευση και αποχέτευση, μεταφορά καλωδίων ή εργασίες αποστράγγισης και διάθεση απορριμάτων.

Και στο πεδίο των οικιακών εγκαταστάσεων, ειδικά τα συμπαγή συστήματα LTC είναι ένα πολύτιμο βοήθημα στην εξακρίβωση διαδρομών σωλήνων ή στον εντοπισμό βλαβών.

Εξαιρετική σταθερότητα ώθησης με ταυτόχρονα μικρή ακτίνα στροφής

Το προφίλ ωστηρίου των συστημάτων LTC και LTS αποτελείται απο ένα ειδικό συνδυασμό πυρήνα υαλονημάτων με ενσωματωμένα χάλκινα σύρματα και προστατευτικό μανδύα απο πολυπροπυλένιο που συνδυάζει τη σταθερότητα ώθησης μίας άκαμπτης ράβδου με την απαιτούμενη στην πράξη ευελιξία και μικρές ακτίνες στροφής.

Γι'αυτόν το λόγο, η παροχή καλωδίου τα καταφέρνει γρήγορα, απλά και με ακίβεια και σε πολύπλοκα συστήματα σωλήνων.

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο