1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Πολλαπλές λειτουργίες
  4. T3000
  5. Αισθητήρες SDI
  6. Αισθητήρες κλίματος

Αισθητήρες SDI για τη μέτρηση κλίματος

Ακριβής μέτρηση της θερμοκρασίας του αέρα, της θερμοκρασίας του σημείου δρόσου, της αναλογίας ανάμειξης και της σχετικής και απόλυτης υγρασίας

Η πολυλειτουργικότητα στα καλύτερά της

Η καινοτόμος ιδέα μιας καθολικής βάσης συσκευής T3000, η οποία συμπληρώνεται με ευέλικτα ανταλλάξιμοι αισθητήρες, απαλλάσσει τους χρήστες από την ανάγκη να έχουν πάντα μαζί τους μια πλήρη συλλογή μεμονωμένων συσκευών μέτρησης για τις εργασίες μέτρησής τους.

Μια απλή αλλαγή αισθητήρα μετατρέπει το T3000 στην ειδική συσκευή μέτρησης που χρειάζεστε αυτήν τη στιγμή. Δεν απαιτούνται περαιτέρω ρυθμίσεις στη συσκευή, επειδή η έξυπνη τεχνολογία του T3000 αναγνωρίζει αυτόματα τον συνδεδεμένο αισθητήρα.

Όλοι οι αισθητήρες κλίματος SDI επιτρέπουν την ακριβή μέτρηση θερμοκρασίας αέρα, θερμοκρασίας σημείου δρόσου, λόγου ανάμιξης και σχετικής και απόλυτης υγρασίας αέρα.


Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, οι τιμές θερμοκρασίας αέρα, υγρασίας αέρα και θερμοκρασίας σημείου δρόσου μπορούν να εμφανίζονται ταυτόχρονα σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη της T3000.

Κατ'επιλογήν μπορούν να εμφανίζονται επιπλέον στην κατώτερη περιοχή της οθόνης της συσκευής μέτρησης και οι μέγιστες, ελάχιστες και μέσες τιμές για αυτά τα τρία μεγέθη ή να διατηρούνται οι παρούσες τιμές μέτρησης που καταγράφονται.

Χάρη στην ενσωματωμένη λειτουργία καταγραφέα της T3000 μπορείτε πέρα αυτών να πραγματοποιείτε 5λεπτες, 10λεπτες, 30λεπτες ή 60λεπτες μετρήσεις διαρκείας και να καταγράφετε κατά τη διάρκεια τους όλες τις τιμές κλίματος.

Κρίσιμο σημείο δρόσου

Προσανατολισμένο στην πράξη μέγεθος για τον περιορισμό ζημιών απο υγρασία και μούχλα

Η υγρασία του αέρα συμπυκνώνεται σε αντικείμενα με θερμοκρασίες επιφανείας κοντά στο ή κάτω απο το σημείο δρόσου, κάτι που ευνοεί εξαιρετικά την ανάπτυξη μούχλας.

Κρίσιμες συνθήκες κλίματος που είναι ευνοϊκες για τη συσσώρευση μούχλας επικρατούν ωστόσο ξεκάθαρα πριν απο το σημείο δρόσου.

Γι'αυτό, η T3000 διαθέτει πέραν της καταγραφής σημείου δρόσου και μία λειτουργία μέτρησης για την καταγραφή του „κρίσιμου σημείου δρόσου“. Αυτό ορίζει τη θερμοκρασία η οποία σε σχέση με μία επικρατούσα υγρασία αέρα (70, 75 και 80 % σχετική υγρασία προεπιλεγόμενες) μπορεί να θεωρηθεί ήδη ως κρίσιμη για την εμφάνιση μούχλας.

Είναι σημαντικό το να είναι γνωστό το κρίσιμο σημείου δρόσου, ιδιαίτερα για την ανάλυση ζημιών σε περιβάλλοντα με ειδάλλως απαρατήρητες τιμές κλίματος, π.χ. σε μετρήσεις πίσω απο κορνίζες ή ντουλάπες.


TS 210 SDI TS 230 SDI TS 250 SDI
Ένδειξη αισθητήρα 1: θερμοκρασία
Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: -20,0 °C ... +50,0 °C -40.0 & nbsp; & derece; C ... + 140.0 & nbsp; & derece; C, kısa vadeli ila + 180 & derece; C -40,0 °C ... +100,0 °C
Θερμοκρασία ανάλυσης: 0,1 °C 0,1°C 0,1°C
Ακρίβεια θερμοκρασίας: ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C
Μονάδες (Μονάδα 1) για τον αισθητήρα οθόνης 1: °C, °F °C, °F °C, °F
Ένδειξη αισθητήρα 2: θερμοκρασία

Εμφάνιση σχετικής υγρασίας, απόλυτης υγρασίας, σημείου δρόσου, ειδικής υγρασίας (μόνο T3000) σχετική υγρασία, απόλυτη υγρασία, αναλογία ανάμειξης σχετική υγρασία, απόλυτη υγρασία, αναλογία ανάμειξης
Εύρος μέτρησης σχετικής υγρασίας: 0,0 ... 95,0 % r.H. 0,0 ... 100,0 % r.H. 0,0 ... 95,0 % r.H.
Ανάλυση σχετικής υγρασίας: 0,1 % r.H. 0,1 % r.H. 0,1 % r.H.
Ακρίβεια σχετικής υγρασίας: ± 2 % r.H. ± 2% σε 0...90,0% r.H. ; ± 3 % σε 90,0....100,0% r.h. ± 2 % r.H.
Μονάδες (Μονάδα 2) για αισθητήρα οθόνης 2: % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ % r.H., dp °C, dp °F, g / m³
T3000 αισθητήρες για τη μέτρηση κλίματος

Όλοι οι Αισθητήρες SDI σε άμεση σύγκριση

Για να βρείτε τον κατάλληλο SDI-Αισθητήρας, έχετε εδώ τη δυνατότητα να συγκρίνετε συνοπτικά μεταξύ τους όλους τους Αισθητήρες SDI της Trotec.

Μοντέλα τα οποία δεν θέλετε να συμπεριλάβετε στη σύγκριση, καταργούνται με κλικ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά συγκριτικά

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο

Αισθητήρας κλίματος TS 210 SDI

Αισθητήρας κλίματος TS 210 SDI εμφάνιση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Trotec
Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
  Αριθμός προϊόντος 3.510.220.210
Θερμοκρασία αέρα [°C]
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Θερμοκρασία αέρα [°C] -20
  Περιοχή μέτρησης μέγ. | Θερμοκρασία αέρα [°C] 50
  Ανάλυση [°C] 0,1
  Ακρίβεια ± -10 °C - 50 °C [°C] 0,4
  Ακρίβεια ± -20 °C - -10 °C [°C] 0,5
  Αρχή μέτρησης | Θερμοκρασία αέρα NTC
Υγρασία αέρα [%]
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. | σχετική υγρασία αέρα [%] 0
  Περιοχή μέτρησης μέγ. | σχετική υγρασία αέρα [%] 95
  Ανάλυση | Υγρασία αέρα [%] 0,1
  Ακρίβεια 0 % - 90 % [%] 2
  Ακρίβεια 90 % - 100 % [%] 3
  Αρχή μέτρησης | σχετική υγρασία αέρα χωρητικά
Θύρες/Μορφή φις
  Μορφή φις Φις SDI
Διαστάσεις στοιχείου αισθητήρα
  Μήκος [mm] 108
  Διάμετρος [mm] 12
Έκδοση υλικού στοιχείου αισθητήρα
  Πολυκαρβονικό
  Αλουμίνιο
  Ανοξείδωτος χάλυβας
  Σύνθετο υλικό
  Λοιπά
Έκδοση υλικού λαβή
  Έκδοση υλικού Πλαστικού
  Πλαστικό / Μέταλλο
  Μέταλλο
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
  Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°F]
  Απόλυτη περιεκτικότητα υγρασίας [g/m³]
  Θερμοκρασία αέρα [°C]
  Θερμοκρασία αέρα [°F]
  σχετική υγρασία αέρα [%]
  Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°C]
  Αναλογία ανάμειξης [g/kg]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
  Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι Ανοξείδωτο αισθητήριο, Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία (σύντομα έως 180°C!), Φίλτρο με μεταλλικό πλέγμα (Gaze) για προστασία του αισθητήρα, Ενδείκνυται για καθαρούς θαλάμους, Φίλτρο Teflon για προστασία του αισθητήρα

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο

Αισθητήρας κλίματος TS 230 SDI

Αισθητήρας κλίματος TS 230 SDI εμφάνιση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Trotec
Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
  Αριθμός προϊόντος 3.510.220.220
Θερμοκρασία αέρα [°C]
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Θερμοκρασία αέρα [°C] -40
  Περιοχή μέτρησης μέγ. | Θερμοκρασία αέρα [°C] 140
  Περιοχή μέτρησης βραχυπρόθεσμα | Θερμοκρασία αέρα [°C] 180
  Ανάλυση [°C] 0,1
  Ακρίβεια ± -40 °C - 140 °C [°C] 0,7
  Αρχή μέτρησης | Θερμοκρασία αέρα PT100
Υγρασία αέρα [%]
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. | σχετική υγρασία αέρα [%] 0
  Περιοχή μέτρησης μέγ. | σχετική υγρασία αέρα [%] 100
  Ανάλυση | Υγρασία αέρα [%] 0,1
  Ακρίβεια 0 % - 90 % [%] 2
  Ακρίβεια 90 % - 100 % [%] 3
  Αρχή μέτρησης | σχετική υγρασία αέρα χωρητικά
Θύρες/Μορφή φις
  Μορφή φις Φις SDI
Διαστάσεις στοιχείου αισθητήρα
  Μήκος [mm] 250
  Διάμετρος [mm] 12
Έκδοση υλικού στοιχείου αισθητήρα
  Ανοξείδωτος χάλυβας
  Αλουμίνιο
  Σύνθετο υλικό
  Πολυκαρβονικό
  Λοιπά
Έκδοση υλικού λαβή
  Έκδοση υλικού Πλαστικού
  Πλαστικό / Μέταλλο
  Μέταλλο
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
  Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°F]
  Απόλυτη περιεκτικότητα υγρασίας [g/m³]
  Θερμοκρασία αέρα [°C]
  Θερμοκρασία αέρα [°F]
  σχετική υγρασία αέρα [%]
  Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°C]
  Αναλογία ανάμειξης [g/kg]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
  Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Ανοξείδωτο αισθητήριο
  Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία (σύντομα έως 180°C!), Φίλτρο με μεταλλικό πλέγμα (Gaze) για προστασία του αισθητήρα, Ενδείκνυται για καθαρούς θαλάμους, Φίλτρο Teflon για προστασία του αισθητήρα

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο

Αισθητήρας κλίματος TS 250 SDI

Αισθητήρας κλίματος TS 250 SDI εμφάνιση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Trotec
Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
  Αριθμός προϊόντος 3.510.220.235
Θερμοκρασία αέρα [°C]
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Θερμοκρασία αέρα [°C] -40
  Περιοχή μέτρησης μέγ. | Θερμοκρασία αέρα [°C] 100
  Ανάλυση [°C] 0,1
  Ακρίβεια ± -40 °C - 100 °C [°C] 0,7
  Αρχή μέτρησης | Θερμοκρασία αέρα PT100
Υγρασία αέρα [%]
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. | σχετική υγρασία αέρα [%] 0
  Περιοχή μέτρησης μέγ. | σχετική υγρασία αέρα [%] 100
  Ανάλυση | Υγρασία αέρα [%] 0,1
  Ακρίβεια ± [% r.F.] 2
Θύρες/Μορφή φις
  Μορφή φις Φις SDI
Διαστάσεις στοιχείου αισθητήρα
  Μήκος [mm] 250
  Διάμετρος [mm] 5
Έκδοση υλικού στοιχείου αισθητήρα
  Ανοξείδωτος χάλυβας
  Αλουμίνιο
  Σύνθετο υλικό
  Πολυκαρβονικό
  Λοιπά
Έκδοση υλικού λαβή
  Έκδοση υλικού Πλαστικού
  Πλαστικό / Μέταλλο
  Μέταλλο
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
  Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°F]
  Απόλυτη περιεκτικότητα υγρασίας [g/m³]
  Θερμοκρασία αέρα [°C]
  Θερμοκρασία αέρα [°F]
  σχετική υγρασία αέρα [%]
  Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°C]
  Αναλογία ανάμειξης [g/kg]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
  Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι Ανοξείδωτο αισθητήριο, Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία (σύντομα έως 180°C!), Φίλτρο με μεταλλικό πλέγμα (Gaze) για προστασία του αισθητήρα, Ενδείκνυται για καθαρούς θαλάμους, Φίλτρο Teflon για προστασία του αισθητήρα

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο


TS 210 SDI TS 230 SDI TS 250 SDI
Ένδειξη αισθητήρα 1: θερμοκρασία
Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας: -20,0 °C ... +50,0 °C -40.0 & nbsp; & derece; C ... + 140.0 & nbsp; & derece; C, kısa vadeli ila + 180 & derece; C -40,0 °C ... +100,0 °C
Θερμοκρασία ανάλυσης: 0,1 °C 0,1°C 0,1°C
Ακρίβεια θερμοκρασίας: ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C
Μονάδες (Μονάδα 1) για τον αισθητήρα οθόνης 1: °C, °F °C, °F °C, °F
Ένδειξη αισθητήρα 2: θερμοκρασία

Εμφάνιση σχετικής υγρασίας, απόλυτης υγρασίας, σημείου δρόσου, ειδικής υγρασίας (μόνο T3000) σχετική υγρασία, απόλυτη υγρασία, αναλογία ανάμειξης σχετική υγρασία, απόλυτη υγρασία, αναλογία ανάμειξης
Εύρος μέτρησης σχετικής υγρασίας: 0,0 ... 95,0 % r.H. 0,0 ... 100,0 % r.H. 0,0 ... 95,0 % r.H.
Ανάλυση σχετικής υγρασίας: 0,1 % r.H. 0,1 % r.H. 0,1 % r.H.
Ακρίβεια σχετικής υγρασίας: ± 2 % r.H. ± 2% σε 0...90,0% r.H. ; ± 3 % σε 90,0....100,0% r.h. ± 2 % r.H.
Μονάδες (Μονάδα 2) για αισθητήρα οθόνης 2: % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ % r.H., dp °C, dp °F, g / m³
T3000 αισθητήρες για τη μέτρηση κλίματος

Όλοι οι Αισθητήρες SDI σε άμεση σύγκριση

Για να βρείτε τον κατάλληλο SDI-Αισθητήρας, έχετε εδώ τη δυνατότητα να συγκρίνετε συνοπτικά μεταξύ τους όλους τους Αισθητήρες SDI της Trotec.

Μοντέλα τα οποία δεν θέλετε να συμπεριλάβετε στη σύγκριση, καταργούνται με κλικ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά συγκριτικά

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο