1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Πολλαπλές λειτουργίες
  4. T3000
  5. Αισθητήρες SDI

Αισθητήρες T3000 SDI – Απλός χειρισμός, έξυπνη τεχνολογία…

Είτε αισθητήρας κλίματος, ανεμόμετρο, αισθητήρας υγρασίας υλικού ή ο,τιδήποτε άλλο - Προσαρμόστε τη συσκευή μέτρησης πολλαπλών λειτουργιών σας T3000 σε κάθε απαίτηση με τους εναλλασσόμενους αισθητήρες

Απλά πολλαπλασιάστε τις δυνατότητές σας!

Στη σύνδεση 5 πόλων της T3000 μπορούν να συνδεθούν οι πλέον διαφορετικοί αισθητήρες SDI με ενσωματωμένα ηλεκτρονικά μέτρησης που υπολογίζουν αυτόνομα τα μεγέθη μέτρησης και τα μεταφέρουν στην T3000 – με ψηφιακή ακρίβεια και χωρίς αποκλίσεις όπως συναντώνται μερικώς σε αναλογικές συσκευές μέτρησης. Όλες οι ρυθμίσεις βαθμονόμησης αποθηκεύονται επίσης άμεσα στον αισθητήρα SDI.

Μια πιστοποίηση απο το εργοστάσιο, που αποδίδεται σε κάθε συσκευή μέτρησης πολλαπλών λειτουργιών, επιδεικνύει την ελεγμένη ποιότητα.

Όταν απαιτείται να υπολογιστούν επιτόπου άλλα μετρηθέντα μεγέθη, π.χ. ώστε να γίνει δυνατός ο καθορισμός συσχετίσεων ή επειδή προκύπτουν νέες απόψεις για έλεγχο κατά τη μέτρηση, μια απλή αλλαγή αισθητήρα επαρκεί - απο ένα θερμοϋγρόμετρο γίνεται ένας αισθητήρας υγρασίας μικροκυμάτων ή ένα ανεμόμετρο απο ένα διηλεκτρικό αισθητήρα υγρασίας.

Με την έξυπνη τεχνολογία, η T3000 αναγνωρίζει αυτόνομα με την αλλαγή των αισθητήρων SDI ποιός αισθητήρας είναι συνδεδεμένος αυτήν τη στιγμή.